Na 15 i 16 april vo glavniot grad na Albanija

ZAEDNI^KI NASTAP NA MAKEDONSKITE ORGANIZACII

Pi{uva: Ranko MLADENOSKI

  • Celta na sostanokot i donesuvaweto na Odlukata za sorabotka e da se formira za kuso vreme eden zaedni~ki organ, odnosno koordinativno telo koe }e ima zada~a da gi usoglasi aktivnostite na site Makedonci vo Albanija koi odat vo nasoka za za{tita na nivnite ~ovekovi prava.

Vo ramkite na aktivnostite na Makedoncite vo Albanija za za{tita na nivnite osnovni ~ovekovi prava, na 15 i 16 april vo Tirana po inicijativa na pretstavnicite od Organizacijata za za{tita na pravata na Makedoncite vo Albanija "Prespa" se odr`a zaedni~ki sostanok na ~etiri makedonski organizacii i toa: "Prespa", "Mir", "Bratstvo" i "Gora".

Kako {to n# informira gospodinot Evtim Mitrevski, potpretsedatel na Dru{tvoto "Prespa", na ovoj sostanok be{e donesena Odluka za dogovor za zaedni~ka sorabotka me|u ~etirite organizacii so zaedni~ka Programa za nastap pred albanskite institucii i site me|unarodni asocijacii za za{tita na ~ovekovite prava i drugi sli~ni institucii.

Celta na sostanokot i donesuvaweto na Odlukata za sorabotka e da se formira za kuso vreme eden zaedni~ki organ, odnosno koordinativno telo koe }e ima zada~a da gi usoglasi aktivnostite na site Makedonci vo Albanija koi odat vo nasoka za za{tita na nivnite ~ovekovi prava.

Nesomneno, vakviot ~ekor na makedonskite dru{tva vo Albanija za zaedni~ki nastap vo borbata za po~ituvawe na nivnite prava, }e pridonese za pogolemi i poefektni rezultati ne samo pred albanskite, tuku i pred me|unarodnite institucii.