Od aktivnostite na Crveniot krst

"ZDRAVJETO VO KONFLIKTNI SREDINI"

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Na ovie rabotilnici u~estvuvaa profesionalno vraboteni lica vo organizacija na Crveniot krst na site nivoa, kako i aktivisti, volonteri vo ovaa najmasovna humanitarna organizacija, koi rabotat na planot na preventivnata zdravstvena za{tita i davawe zdravstveni uslugi na begalcite smesteni vo kolektivnite centri, ili semejstva koi prifatija begalci vo svoite domovi

Makedonskiot Crven Krst, vo sorabotka so Me|unarodniot komitet za spas organizira tri edukativni rabotilnici na tema "Zdravjeto vo konfliktni sredini". Na ovie rabotilnici u~estvuvaa profesionalno vraboteni lica vo organizacija na Crveniot krst na site nivoa, kako i aktivisti, volonteri vo ovaa najmasovna humanitarna organizacija, koi rabotat na planot na preventivnata zdravstvena za{tita i davawe zdravstveni uslugi na begalcite smesteni vo kolektivnite centri, ili semejstva koi prifatija begalci vo svoite domovi.

Predava~i na ovie seminari se istaknati aktivisti od dvete organizacii koi rabotat na ovaa slo`ena humanitarna a. Za u~esnicite na rabotilnicite se dodeluvaat soodvetni uverenija za u~estvo na istite, a niz ovaa forma na obuka se osposobeni vkupno 150 aktivisti i profesionalno vraboteni vo Crveniot krst na na{ata dr`ava.

Sredstvata za obuka na licata gi obezbedi Me|unarodniot komitet za spasuvawe, a aktivnostite koi }e proizlezat od ovie rabotilnici }e bidat tehni~ki sledeni od strana na makedonskiot Crven krst i Me|unarodniot komitet za spasuvawe.

Kako {to n# izvesti generalniot sekretar na makedonskiot Crven krst Ivan Nara{anov, po odr`uvaweto na trite rabotilnici ili seminari koi bea odr`ani vo april, vo juni }e se organizira sobir na u~esnicite koi gi posetile trite prethodni rabotilnici.

Me|u drugoto, toj go istakna zna~eweto na odr`uvawe na vakvi seminari, bidej}i vakviot tip na edukacija ovozmo`uva da se pristapi kon problemite so zdravjeto pred tie da se pojavat, zatoa {to podobro e ne{to da se spre~i, otkolku potoa da se le~i.