Po presudata na bugarskiot Sud za zabrana na OMO "Ilinden" PIRIN

POGOLEMA LAKRDIJA NE POSTOI

Pi{uva: S. RATEVSKI

  • Obvinenieto podneseno od 61 bugarski parlamentarec se sostoi vo dve to~ki. Prvo deka PIRIN e partija na etni~ka osnova i vtoro deka e separatisti~ka organizacija. Izgleda obvinitelite ne zabele`ale deka so prvoto obvinenie tie posakale od Ustavniot sud da go priznae makedonskoto malcinstvo vo Bugarija. Za{to ako e OMO "Ilinden" PIRIN na etni~ka osnova toa zna~i deka postoi i soodveten makedonski etnos

Denovive vo race mi padna tekstot na Re{enieto na bugarskiot kon-stitucionen Sud za zabrana na OMO "Ilinden" PIRIN, koj na na{ata javnost & e poznat samo vo globala. Navistina, pogolema lakardija te{ko mo`e da se zamisli. Me potseti na eden moment od Evangelieto koga fariseite, koi ve}e odamna imale re{eno da go ubijat Gospod Isus Hristos organiziraat "sudewe" za da ja doka`at negovata vina. Ili na prikaznata za volkot, jagneto {to mu ja matelo vodata. Ne treba da se ima nekoe poznavawe od pravoto za da se vidi deka Sudot ne ja baral pravdata za da ja za{titi, tuku baral na~in da ja zabrani edinstvenata makedonska partija vo Bugarija.

Obvinenieto podneseno od 61 bugarski parlamentarec se sostoi vo dve to~ki. Prvo deka PIRIN e partija na etni~ka osnova i vtoro deka e separatisti~ka organizacija. Izgleda obvinitelite ne zabele`ale deka so prvoto obvinenie tie posakale od Ustavniot sud da go priznae makedonskoto malcinstvo vo Bugarija. Za{to ako e OMO "Ilinden", PIRIN na etni~ka osnova, toa zna~i deka postoi i soodveten makedonski etnos. Se razbira starite birokratski ajkuli od Sudot ne mo`ele da se osudat na takov ~ekor, pa taka morale da go otfrlat prvoto obvinenie bidej}i "vo Republika Bugarija nema oformen makedonski etnos". Se razbira, normalniot ~ovek }e se zapra{a na baza na {to si dozvoluva Sudot da re{ava postoi ili ne postoi daden etnos, a barem malce zapoznatite so problemot i }e se setat deka vo site popisi od poslednote 50 godini vo Bugarija makedonskoto malcinstvo postoi, t.e. najvisokata sudska instanca vo Bugarija... ednostavno... la`e! Toa ne e ~udno, lagata vo odnos na Makedoncite vo Bugarija e dr`avna navika - taka postapi pred nekoj mesec i nivniot pretsedatel, go izla`a svojot narod deka makedonsko malcinstvo vo Bugarija nema. Sudskoto re{enie go poka`uva kako la`livec i "neinformiraniot" bugarski premier Kostov, ~ija{to kutra Vlada spored nego ne znaela za deloto.

OBVINENIJATA NEPRIFATLIVI

Vo tekstot, jasno stoi deka kako strana po deloto se javuvaat Ministerstvoto za vnatre{ni raboti i Ministerstvoto za pravda i evrointegracija (od ~ija li vlada, ako ne Kostovata, mo`ebi na{ata?) koi zazele stav da se odzeme registracijata na PIRIN! Tradicii...

Vtoroto obvinenie e prifateno i toa na kakov na~in! Prvo Sudot zaklu~il deka treba da se sudat ne samo javno deklariranite, no i skrienite celi i nameri. O~igledno Stalinovata {kola dala vredni plodovi. Se razbira Sudot e povikan da gi odredi tie celi i te{ko na onoj za koj Sudot }e re{i deka ima antiustavni celi. Ama {to saka toj neka deklarira, od {to saka neka se ograduva... s# e xabe.

Potoa za da ja doka`e svojata teza Sudot se poslu`il so itro{tina: ja povrzal OMO "Ilinden" PIRIN so site frakcii {to postoele pod toa ime i & gi pripi{al site nejzini dokumenti i izjavi so separatisti~ki karakter. Dokazite za toa se tri. Prvo imeto e sli~no (?!); vtoro isti li~nosti ~lenuvaat vo niv; treto samite lideri na makedonskata partija nekade i nekoga{ go tvrdele toa. Prviot i tretiot dokaz se mnogu "jaki". Samo mu prepora~uvame na Sudot da se zafati so VMRO BND i BSP, koi vo minatoto imale separatisti~ki, teroristi~ki i antiustavni ne samo stavovi, no i aktivni dejstvija, a nivnite lideri otvoreno se povikuvaat na takvoto nasledstvo i denes. Vtoriot dokaz e kruna na pravosudstvoto. Toj ednostavno zna~i deka na li~nosti koi nekoga{ izjavuvale raboti {to ne se vo soglasnost so Ustavot zasekoga{ im se skratuva pravoto da ~lenuvaat vo nekoja organizacija ili takvata }e bide zabraneta. Taka liderite na OMO "Ilinden" PIRIN prakti~no bez sud se osudeni na skratuvawe na gra|anskite prava zaradi svoi stavovi i... neka e `iva i zdrava slobodata na mislata i zborot. Za da bide sovr{en vo svojata (ne)namerna prostotija Sudot mudro zaklu~uva deka ne e va`no dali se prezemeni prakti~ni ~ekori za realizirawe na dadena ideja. Realizirana ili ne, zapo~nata ili nezapo~nata, taa ve}e e prestap! Genijalen poteg so koj celoto pravo se frla vo korpa. O, Evropo, Evropo soberi si gi veresiite!

PRESUDA VRZ OSNOVA NA STATII OD VESNICI

Za da doka`e deka Partijata i sega e separatisti~ka Sudot se slu`i so statii od vesnici, a ne gi zema predvid oficijalnite deklaracii na Partijata, za{to tie ne mu odgovaraat. Za da bide u{te poargumentiran Sudot se slu`i i so falsifikacii (alal mu vera!). Na primer dokaz za separatizam e to~ka 5 od Deklaracija podnesena do makedonskata Vlada po potpi{uvaweto na neramnopravniot dogovor so Bugarija. E, na kogo mu e va`no deka PIRIN ja potpi{ala so tekst, spored koj se distancira tokmu od to~ka pet. I toa {to ispra}a~ot na pismoto do Soros - Kiril Ivanov samiot deklarira deka e toa li~no negovo delo i toa {to Partijata se razgrani~ila od nego, pa duri i go isklu~ila Ivanov poradi ovaa svoevolna postapka za Sudot ne e va`no - i pismoto e primeno za dokaz. Ist e slu~ajot so izjavite na Atanas Kirjakov, koj bil ~len na PIRIN sosema kratko i ne bil "lider" na Partijata. No, ako ne ti, brat ti bil, ako ne sega predlani... va`no kriv si, pa {to saka{ pravi - neli ne si Bugarin, tuku Makedonec.

[to li u{te treba da se slu~i za da sfatat na{ite pozitivci i naivnici deka so Bugarija so arno ne biduva, za{to taa e celata antimakedonska, do mozokot na koskite. Samo postojan pritisok preku postoe~kite zakonski mo`nosti i nepopustlivost po nacionalnite pra{awa }e ja naterat Bugarija da gi po~ituva pravata na Makedoncite vo Bugarija!