Larisa Kiseqova, rakometarka na Kometal \or~e Petrov

FINALETO VO MISLITE NA RAKOMETARKITE

Razgovaral: Koce STOJMENOV

  • Jas ni{to ne mo`am da ka`am za sudiite. Znaete, vo rakometot ima takvo pravilo da nema osporuvawe na odlukata na sudijata. Toj e sekoga{ vo pravo
  • Makedonija poka`uva soliden rezultat sedmo, osmo mesto. Porano nikoj ne znael {to e toa Makedonija, kade se nao|a taa dr`ava, a sega videte, se znae.

MS: [to pretstavuva rakometot za Larisa Kiseqova i dali se potrebni posebni napori za postignuvawe na rezultati?

KISEQOVA: Za mene, rakometot pretstavuva `ivotna rabota.

Toj bara mnogu napori, vreme, sila, no nie sme naviknati na toa. Kako {to vas vi e ova rabota, taka rakometot za mene, sega za sega, pretstavuva rabota.

MS: Dali za Va{eto vleguvawe vo rakometot ima{e nekoi pri~ini i od koga datiraat?

KISEQOVA: So rakomet po~nav da se zanimavam u{te od detstvoto, od 10 - 11 godini. Toga{ ne go sakav samo rakometot. Koga bev dete imav mnogu energija koja treba{e da se iskoristi.

AKVA VOLGOGRAD "MERILO" ZA KVALITETOT NA KOMETAL \OR^E PETROV

MS: Na klupski plan Kometal \or~e Petrov se nao|a vo polufinale so AKVA od Volgograd. Kako te~at podgotovkite i kakov rezultat o~ekuvate?

KISEQOVA: Imam golem motiv, podgotovka i treniram so zasileno tempo. Trenerot ima svoj plan kako treba da pobedime i mislam deka navistina mo`eme da pobedime so ovaa ekipa.

Pote{ko e toa {to vtoriot natprevar go igrame vo Volgograd. Tie se profesionalna ekipa, koja sega igra mnogu podobro. Vo sekoj slu~aj }e bide te{ko, no jas veruvam deka krajniot rezultat }e bide vo na{a korist.

MS: Vo prethodnite postignuvawa \or~e Petrov najgolemite uspesi gi postignuva{e vo po~etokot, a ponatamu kako da doa|a{e nekoj zamor i rezultatite pa|aa. Sega se slu~i ne{to obratnoto. Va{ komentar?

KISEQOVA: Da, toa e to~no. Minatata godina na po~etokot imavme sila, rezultati so koi pobeduvavme, a na krajot kiksiravme. Sega se slu~uva obratnoto. Vo po~etokot redevme neuspeh do neuspeh, a sega, ne znam {to da ka`am. Devojkite se profesionalni igra~i, sekoj saka da pobedi, trenirame, igrame podobro, a trenerot znae kako da se igra, {to da se igra. No, seto toa treba da se realizira. Jas sum samo za toa da pobeduvame.

MS: Da pretpostavime deka Kometal \or~e Petrov }e bide vo finale. Koja ekipa Vie ja posakuvate?

KISEQOVA: Jas ne gi izbiram ekipite. Treba da se igra so site ekipi, bidej}i site se te{ki protivnici. Te{ko mo`e da se izbira i da se ka`e koja od niv e podobra.

MS: Na nekolku natprevari Kometal ima pretrpeno visoki porazi so deset i pove}e golovi razlika. [to se slu~uva toga{ koga se gubi so tolku golema razlika?

KISEQOVA: Ima pove}e pri~ini. Ne stanuva zbor za motivacija, bidej}i nea ja imame na sekoj natprevar. Toa mo`ebi se dol`i na psiholo{ka osnova. Znam deka ako igra celata ekipa, odbrana, napad, }e ima dobar rezultat. Rakometot ne e individualen sport, treba da igra celata ekipa, a ne eden ~ovek. Ne mo`e{ da pobeduva{ samo so eden ~ovek.

INTERESEN E SAMO KRAJNIOT REZULTAT

MS: Ponekoga{ se slu~uva da postignete i po desetina gola, no na nekoi natprevari pravite pet - {est, pa i pove}e prestapi. Zo{to toa e taka i dali vo toa imaat vlijanie i sudiite?

KISEQOVA: Jas ne mo`am da ka`am ni{to za sudiite. Znaete, vo rakometot ima takvo pravilo da nema osporuvawe na odlukata na sudijata. Toj e sekoga{ vo pravo.

Nikoga{ ne se zamoruvam so tie raboti. Nekoga{ stanuva zbor za forma, a za toa dali na nekoja natprevar sum dala dva ili sedum gola ne razmisluvam, bidej}i nie igrame kolektivno. Ako ovoj natprevar jas sum dala sedum gola, na drug natprevar, druga devojka gi postignuva tie sedum gola. Nas n# interesira krajniot rezultat - pobedata. Mene mi e najva`na pobedata.

MS: Vo kontrite vo Kometal i vo reprezentacijata kako da vi nedostasuva u{te edna kole{ka.

KISEQOVA: To~no. Mnogu mi nedostasuva Radulovi}, zatoa {to koga nie dve igrame, protivni~kata ekipa ne znae po koja da tr~a. Taa tr~a kako veter, tuka sum i jas i taka dvete se nadopolnuvame. Sega bez nea e mnogu te{ko, no veruvam deka }e dojde.

MS: Kolku e poznata Makedonija kako rakometna sila?

KISEQOVA: Makedonija poka`uva soliden rezultat sedmo, osmo mesto. Porano nikoj ne znael {to e toa Makedonija, kade se nao|a taa dr`ava, a sega videte, se znae.

MS: Dali vo Makedonija e potreben u{te ede dobar klub kako Kometal, da imate sparing - partner vo natprevarite za podobri rezultati?

KISEQOVA: Toa zavisi od sponzorot. Nie imame golem, dobar i silen sponzor koj go dr`i skoro celiot sport na Makedonija. Imate fudbal, rakomet, odbojka, a od neodamna i tenis.

MAKEDONIJA - PRIJATNA ZEMJA

MS: Kako Larisa Kiseqova gi ima do`iveano natprevarite so Rusija? Dali tie natprevari Vi pretstavuvaat te{kotija vo igrata?

KISEQOVA: Za mene nema razlika dali igram protiv Rusija ili protiv Ukraina. Jas go davam mojot maksimum i od srce igram za Republika Makedonija. Iako sum rodena vo Rusija, jas igram za Makedonija.

MS: Kako ste prifateni ovde vo Makedonija, pred s#, kako Ve prifatija skopjani i kako se vklopivte ovde?

KISEQOVA: Ovde sum ve}e ~etiri godini i, ako imam nakoi problemi mi gi re{ava Klubot, koj e navistina mnogu dobar klub. Jas igram so du{a i sakam da pobeduvam poradi lu|eto, bidej}i tie navivaat i za tie da se raduvaat. Vo Rusija nema takva atmosfera.

MS: U{te kolku godini }e ostanete vo rakometot, posebno vo \or~e Petrov, pa i vo Makedonija?

KISEQOVA: Kolku }e ostanam vo rakometot zavisi od zdravjeto, od Boga. Za Kometal \or~e Petrov, s# zavisi od sponzorot, koj e mnogu dobar i ~esen ~ovek i ako toj ostanuva vo Kometal ostanuvam i jas. A, ako igram za Kometal igram i za reprezentacija.

MS: Kako ja planirate Va{ata idnina i dali vo bliska idnina }e zaplovite vo bra~nite vodi?

KISEQOVA: Sega vo mislite e samo finaleto. Celoto vreme go koristam za treninzi, natprevari i s# drugo {to e povrzano so rakometot.