Ogledalce, ogledalce

ZA "MAKEDONSKIOT TITANIK"

Gog ma Gog

Prv VMRO - vec koj{to javno prizna "jas se obidov i ne uspeav" e Vlado Cvetanovski. Vo zemja kako na{ava, so edno ~udo nasledeni predrasudi, na Cvetanovski mu sleduva "ili lin~, ili - spomenik"?!

Kade se Krste, Lazo, kade e Vera, Liljakot... Onie nepopravlivi spasiteli koi pedeset i kusur godini, vo imeto na apstraktniot komunizam seeja la`na sposobnost deka mo`at s# i deka pravat s#. To~no e: pravea s#, no ne mo`ea ni{to!

Sega dojdoa nekoi novi lu|e isto i od "majka" i od "partija" rodeni da ka`at deka mo`at, a potoa koga }e probaat, da ka`at i deka ne mo`at! Sega duri mi e jasno deka `iveeme vo edno "magepsano vreme" s# u{te opkru`eni samo od "spasiteli" so dr`avni i narodni pari.

Ostavka ne treba{e da si dava Vlado Cvetanovski, tuku da mu ja pobaraat makedonskite dano~ni obvrznici. Ili mo`ebi Cvetanovski gi nadmudri, istr~a pred niv i im ka`a, "ej lu|e svestete se, po~nete edna{ ve}e da barate da znaete kade odat va{ite pari?!

Kaj nas, ostavki vo li~no ime mnogu te{ko se nosat. Se se}avate, koga novinarite go "pra{aa" Premierot, dali }e si dade ostavka. Koj saka od car da bide dvorjanin?! Osobeno ne vo na{ata sredina, kade {to kojznae kolku ima razumni razvrski.

Koga Vlado Cvetanovski doa|a{e na vlast, mi zali~i na Titovo pioner~e, koe vo nekoja sportska sala dava zakletva deka "lo{iot svet }e go razubavi". Re~e deka umetnicite bile smesteni vo nekoja ~ekalna i sega }e trgnat, |omiti, vo osvojuvawe na poznati i nepoznati "kulturni predeli". I po~na da redi floskuli: duhovna armija, `iva sila, kultura-tro{ewe-investicija... Go ispolnila energija i zanes, za na krajot da zaklu~i oti "sega bogatstvo mu e iskustvoto, a siroma{tijata - iluziite"!

Mnogu to~no, mnogu ~ove~ki. Kade toga{ potonuva na{iot "Makedonski titanik"? Znaete, onaa kobna ve~er na 15 april 1912 godina, samo Van Anda, glavniot urednik na "Wujork tajms" ima{e argumenti, a ne samo verba, deka Titanik e potopliv. Dodeka drugite glavni urednici na vesnicite gi fa}a{e panika, kako mo`e nepotopliviot brod nad brodovite da potone (i tie re{ija agenciskata vest da ne ja objavat), Van Anda go povika svojot stru~wak po brodarstvo da ka`e samo edno: dali e Titanik navistina neranliv? Otkako dobi odgovor deka i Titanik e potopliv, so siot rizik Van Anda ja objavi vesta i dobi ~etiri milioni novi ~itateli za svojot vesnik!

Nie objektivno ne sakame da zboruvame za na{ata "ranlivost", kako da sme svet bez maana. Se grizeme so Albancite za isti nesre}i, so isti istoriski porazi... ^itajte go Simitis, me|u redovi, vo edna edinstvena re~enica, kako vistinski pragmatik, od Zenonovata {kola: "Grcija e garancija za - Makedonija"!

Ovaa re~enica, imam smelost da tvrdam, na Simitis mu donese nova pobeda (neodamna na izborite), iako toj e ~ovek so nevidena dalekuvidnost, {kolski tehnokrat, koj odnapred znae{e vo {to vleguva i {to }e dobie.

Kostas Simitis ne e iluzionist kako na{iot Vlado Cvetanovski, koj ja gubi verbata i silata, ne barem go ~itam Bla`e Koneski. Zamislete, Vlado Cvetanovski, ilimiti site nie Cvetanovci, dozvoluvame da ni se "urnat na{ite svetovi, {to sme gi gradele so na{ata imaginacija"!

Koj svet e silen, ako ne po~iva na realnosta?! Umorot kaj Ivanov od ^ehov e nasleden, cicaj}i maj~ino mleko so somne`i.

Del od narodot vo Makedonija e mnogu trezen na vistinskite sostojbi vo zemjata, a del e s# u{te vo zonata na imaginacijata. Ne slu~ajno kolumnata ja po~nav so onaa re~enica deka se najde "VMRO - vec od majka roden, da priznae - nemo}!" Ama toa va`i i za SDSM, iako postoi edna golema razlika: SDSM priznava{e koga ja izgubi vlasta, a VMRO-DPMNE, dodeka e na vlast!

Blagodarnostite i priznanijata za trpelivosta, za poddr{kata, za predizbornite rakopleskawa... upateni do narodot, ve}e ne palat. Kako {to na "Polkovnikot nema koj da mu pi{uva", taka i od "narodot nema koj da ~ita". Golemiot partiski pazar zavr{uva. Ne mo`e pove}e SDSM da mu pravi otstapki na VMRO-DPMNE, zatoa {to vtoriot mu pravel otstapki na prviot.

Razgrabuvaweto e pri kraj. Duri i iluziite }e zavr{at. A, toga{ }e ostaneme "bez vreme i bez prostor". Na prv (i "vtor") pogled, s# e na svoeto mesto. Kaj nas, kako vo "Mostot na Drina" od Andri} "ni{to ne se menuva"... A, dojdoa da promenat!

Taka izgleda iluzijata. Taka izgleda nade`ta. Realnosta e sosema drug svet, drugo poimawe. Vo taa realnost, `ivotot ne e crno - bel, kakov {to sakaat da ni go prika`at, uveruvaj}i n# "~ekajte u{te eden mesec, u{te tri meseci...]e bide podobro"!

Nieden narod na svetot "ne izbegal". Toj ~eka, oti nema kade da odi. Begaat tie {to doa|aat so iluzii i "pred o~ite im propa|a svetot na nivnata imaginacija"!