VMRO-DPMNE i pravata na malcinstvata

PRAVATA NA MALCINSTVATA PRESVRTNICA VO KURSEVITE NA PARTIITE

Pi{uva: Petar \OR\IEVSKI

  • VMRO-DPMNE na Vtoriot kongres na partijata odr`an vo Ki~evo, na 6 i 7 maj 1995 godina, ja osuduva politikata na partiite na takanare~eniot "Sojuz za Makedonija" vo odnos na nacionalnite malcinstva koja {to proizleguva od nastojuvaweto po sekoja cena da opstojat na vlasta i se zasnova na postojani kompromisi, trguvawa, otstapki na partnrite na albanskoto malcinstvo. Kako denes postapuva partijata na vlast ostanuvame samite gra|ani na Makedonija da procenat

Za pravata na nacionalnite malcinstva dolgi godini se zboruva vo Republika Makedonija, se napa|aat partiite {to se na vlast i opozicijata, se natprevaruvaat koj }e najde opravduvawe za svoite pozicii i pogledi kon ova bolno pra{awe. Ednite velat deka treba da se soo~ime so podatokot deka vo R Makedonija ima nacionalni malcinstva i deka tie treba da u`ivaat nekakvi prava, a pak drugite velat deka tie prava im se pregolemi i treba da se svedat na me|unarodno propi{anite normi za na pravata na malcinatvata. Toa se dve razli`ni gledawa na pravata na nacionalnite malcinstva i tie se menuvaat samo koga }e se promeni vlast, poto~no partiite si gi zamenuvaat pogledite kako }e gi zamenat poziciite vo dr`avata vlasta, a opozicijata gi uskratuva i postoe~kite za da se prilagodat na normite.

Za vakvoto plovewe po vodite na matnata politi~ka podloga na Republika Makedonija najdobro }e mo`eme da ja sogledame od dene{niot stav na VMRO-DPMNE so onoj donesen na vtoriot kongres na istata Partija odr`an vo Ki~evo na 6 i 7 maj 1995 godina.

DEKLARACIJA ZA PRAVATA NA NACIONALNITE MALCINSTVA

VMRO-DPMNE se zalaga za po~ituvawe na me|unarodnite standardi koi se odnesuvaat na pravata na nacionalnite malcinstva (Koga }e gi sprovede - n. z.).

VMRO-DPMNE nedvosmisleno go zastapuva stavot deka site malcinstva vo Republika Makedonija treba da u`ivaat ednakvi prava, bez razlika na brojnata zastapenost (Se zalagaa mo`ebi na hartija, kade se ostanatite malcinstva vo odnos na albanskoto - n. z.).

VMRO-DPMNE ja osuduva politikata na partiite na takanare~eniot "Sojuz za Makedonija" vo odnos na nacionalnite malcinstva koja {to proizleguva od nastojuvaweto po sekoja cena da opstojat na vlasta i se zasnova na postojani kompromisi, trguvawa, otstapki na partnrite na albanskoto malcinstvo (Dali istoto ne go pravi VMRO-DPMNE od pozicija na vladea~ka partija - n. z.).

Platformata na Kiro Gligorov za Makedonija kako multinacionalna dr`ava e osnova za barawata na albanskite i srpskite ekstremisti za dobivawe status na narod, za sozdavawe na paralelni institucii i za federalizacija na makedonskata dr`ava. Istovremeno vakvata politika sozdava prostor za raspar~uvwe na na{ata tatkovina od strana na eksponentote na etni~kiot i religiozniot ekstremizam (Zo{to pak }e sprovedat revizija na Ustavot i }e se zgolemat u~estvata na albanskite nacionalni elementi vo dr`avat, zboruvawe na albanski jazik vo parlamentot, dr`avotvoren narod so Makedonskiot i sli~no - n. z.).

VMRO-DPMNE se zalaga statusot i pravata na nacionalnite malcinstva vo Republika Makedonija da bidat regulirani so zakoni soglasno me|unarodnite standardi za pravata na malcinstvata (Do koga }e se ~eka za da zapo~nat da gi primenuvaat - n. z.).

VMRO-DPMNE smeta deka stepenot na razvojot na me|unarodnite odnosi na Republika Makedonija so sosednite zemji go opredeluva stepenot na pravata {to gi u`ivaat Makedoncite vo sosednite zemji. VMRO-DPMNE se zalaga za reciprocitet na nivoto na pravata {to gi u`ivaat malcinstvata vo Makedonija za pravata na Makedoncite vo sosednite zemji (Zo{to predvidenoto ne se pobara od Bugarija, Grcija i pred se Albanija - n. z.)

VMRO-DPMNE se zalaga za odr`uvawe na Konferencija za balkanska bezbednost na koja bi se donela Konvencija za pravata na malcinstvata na Balkanot (Z{to za godina ipol od doa|aweto na vlast ne pobarale da se odr`i Konferencijata - n.z.).