Novata partija VMRO &  se pretstavi na javnosta

VMRO - VISTINSKA MAKEDONSKA REFORMSKA OPCIJA

Pi{uva: Vlado STEPANOSKI

Na 5. 4. 2000 godina KONE^NO e registriran eden nov politi~ki subjekt.

Na 12. 4. 2000 godina na odr`anata pres - konferencija, so izlagaweto na pretsedatelot na inicijativniot odbor g. Boris Zmejkovski, be{e promovirana novata, politi~ka partija VMRO - Vistinska makedonska reformska opcija na koja bea iska`ani osnovnite motivi i principi za potrebata od formirawe na ovaa Partija. Iska`anoto mislewe na Boris Zmejkovski deka taa nema da bide apsolutisti~ka, sultan - partija, mo`e da se sfati deka definitivno }e se otfrlat dosega{nite modeli na postoewe na lider-partii ili partija za edna ili na edna li~nost, odnosno }e se vospostavi podemokratski model na organizirawe i upravuvawe vo novata VMRO, a toa nabrgu treba da se potvrdi so konstituiraweto i konvencijata na Partijata.

Edno e sigurno, deka vo vakvi politi~ki konstelacii i sostojbi vo dr`avata o~igledno e deka nema{e politi~ki subjekt koj }e ima mo} i doblest cvrsto da zastane i raboti na vitalnite nacionalni interesi na Makedonija. Be{e pove}e od potrebno fomiraweto na eden vakov politi~ki subjekt, koj se nadevame }e ponudi, prosto re~eno, spas i izlez od te{kata politi~ka i ekonomska kriza, koj }e gi obedini i sploti makedonskiot intelektualen um i makedonskiot patriotizmot i vpregne i anga`ira za dobroto na makedonskata dr`ava i nacija. I ne samo toa.

Zada~ata na VMRO }e bide mnogu pote{ka i poslo`ena, kone~no ovaa Partija treba da go so~uva i neguva makedonskoto nacionalno dostoinstvo i zaslu`eno gi opravda ~etirite bukvi na VMRO, koi gi nosi vo svojot naziv.

Od dov~era{noto politi~ko deluvawe na SDSM i VMRO-DPMNE, narodot uvide deka bez razlika na toa kakov naziv imaat ovie partii, tie znaeja mnogu lukavo i perfidno da go koristat i zloupotrebuvaat nacionalnoto ~uvstvo na Makedonecot za svoi politi~ki i li~ni interesi. Apsurdno e da se pomisli deka sega i vo idnina koj bilo politi~ki subjekt mo`e pove}e da si igra so makedonskoto nacionalno i patriotsko ~uvstvo.

Ottuka i zada~ata na VMRO }e bide dosta te{ka i odgovorna. Mnogu o~igledno i jasno e deka rakovodstvoto na VMRO-DPMNE ne samo {to ne gi opravda o~ekuvawata na narodot, tuku, slobodno re~eno, go predade i izla`a makedonskiot narod. Pri~inite i argumentite za ovaa konstatacija se mnogubrojni (a, ovoj prostor bi bil pretesen za da se iska`at site). Sepak, makedonskiot narod seto toa, mo`ebi malku bavno, no sigurno go uvide, go spozna i po~uvstvuva na svoi ple}i i na smetka na svoeto dostoinstvo. Ova zna~i deka vo idnina sekoja partija {to }e pomisli da se poslu`i so nacionalnata karta vo politi~kata igra mo`e lesno da izgori i is~ezne od politi~kata scena, VPRO^EM toa sega & se slu~uva na dosega{nata najgolema "nacionalna" partija, zatoa {to makedonskiot narod znae da bide trpeliv, no znae i da kaznuva. @alopojkite na nekoi lu|e od rakovodstvoto na VMRO-DPMNE deka novata partija nepravilno i nezaslu`no go nosi imeto VMRO nikoj nema da gi ~ue, nitu da gi prifati, bidej}i narodot e toj {to ja dava i odzema vlasta, a moja konstatacija e deka osnovaweto na novoto VMRO e `elba i glas na makedonskiot narod.

VMRO, poto~no nejzinoto rakovodstvo (koe e vo faza na konstituirawe), treba dobro i dlaboko da razmisli koi pateki }e gi zacrta vo programata i dali }e go poplo~i vistinskiot makedonski pat i dali }e mu ponudi na narodot vistinska makedonska opcija so VISTINSKI makedonski ~esni kadri vo svoite redovi, koi }e rabotat isklu~ivo za nacionalnite vitalni interesi na makedonskata dr`ava i narod.

Se nadevam deka VMRO-Vistinska makedonska reformska opcija }e gi opravda o~ekuvawata i barawata na narodot, bidej}i mo`nost za gre{ki i popraven ispit nema da ima. Neiskustvoto, nestru~nosta, neznaeweto, zabludite nema pove}e da bidat opravduvawe pred narodot. Zatoa, so um, znaewe, skromnost, napred za dobroto na na{ata dr`ava i narod.