"Makedonsko Sonce" Vi go nudi celoto izdanie na Internet so pretplata. Za podetalni informacii za pretplatata pritisnete ovde.

Slobodni za ~itawe se onie stranici koi se ozna~eni so (slobodno)!


    Br. 303 - 14/04/2000

NA POKLON NA GROBOT NA JANE SANDANSKI

Kako {to najavivme vo minatiot broj na 23 april, t.e. slednata nedela va{iot i na{iot nedelnik }e organizira barem eden avtobus, so koj }e se obideme da gi stavime na test relaksiranite odnosi me|u Republika Makedonija i Republika Bugarija. Toa }e go napravime preku posetata na Ro`en, Pirinska Makedonija, Republika Bugarija, kade {to }e se poklonime na grobot na slavniot Jane Sandanski.

                       

 

Komentar

Gledano odnadvor
NA POKLON NA GROBOT NA JANE SANDANSKI
Pi{uva: Slavko MANGOVSKI (slobodno)
 
Skandalozniot incident so kidnapiraweto na ~etiri makedonski vojnici i nivnata razmena so osomni~eniot ubiec Xavid Hasani dokraj ja razgoli koalicijata me|u DPMNE i DPA
ZAGROZENA BEZBEDNOSTA NA MAKEDONSKATA DR@AVA
Pi{uva: Dragi IVANOVSKI (slobodno)
 
Ogledalce, ogledalce
NE KRIVETE GO \AVOLOT, SAMI MU JA DADOVME SLOBODATA
Gog ma Gog (pretplata)
 
Razmisluvawa me|u dve dremnuvawa
ZASPANA DR@AVA
Dreme: Slobodan DON^EVSKI (pretplata)
 
"Nezavisnoto" sudstvo protiv makedonskite nacionalni tradicii
SUDSKI MAR[ ZA "ILINDENSKIOT MAR["
Pi{uva: Ranko MLADENOSKI (pretplata)

Karikatura (ovde)  (pretplata)

Intervju

Aleksandar Donski, istori~ar
ETNOGENETSKI RAZLIKI ME\U MAKEDONCITE I BUGARITE
Pi{uva: Slavko MANGOVSKI (slobodno)

Razgovor

Docent d-r Bernar Lori
BALKANOT JA KOMPLICIRA ISTRA@UVA^KATA RABOTA
Pi{uva: S. RATEVSKI (pretplata)

Makedonija

Reakcii po povod kidnapiraweto i zamenata na makedonskite grani~ari so osomni~eniot Xavid Asani
NARU[EN E MAKEDONSKIOT PRAVEN SISTEM!
Podgotvi: @aklina MITEVSKA (pretplata)
 
Vo s. Dolno Kosovrasti, Debarsko
"KNAUF RADIKA" GI RU[I KU]ITE
Pi{uva: Srebre LEVKOVSKI (pretplata)
 
Javnoto informirawe niz prizmata na VMRO-DPMNE
NAPU[TAWETO NA POSTOE^KIOT KURS, PARTISKA ILI LI^NA ODLUKA
Pi{uva: Petar \EOR\IEVSKI (pretplata)
 
Rokot za preregistracijata e zavr{en
SITE TRGOVSKI DRU[TVA ODGOVARAAT PRED ZAKONOT
Pi{uva: Rozita ZAKEVA (pretplata)
 
Zapo~na rekonstrukcijata na Skopskiot aerodrom
AERODROMOT REGIONALEN CENTAR
Pi{uva: Rozita ZAKEVA (slobodno)
 
Incident vo skopskata naselba Pripor
SKOPSKATA POLICIJA PRETEPALA TATKO I SIN, BEZ NIKAKVA PRI^INA
Pi{uva: @aklina MITEVSKA (pretplata)
 
Dvanaesetti saem na knigata i librografikata
PI[ANIOT ZBOR BARA MESTO POD VEDRO NEBO
Pi{uva: Petar \OR\IEVSKI (pretplata)
 
Sovetuvawe vo Prirodonau~niot muzej na Makedonija
VARDAR - KOLEKTOR NA OTPADNI VODI
Pi{uva: Aneta POPANTOSKA (pretplata)
 
Skopsko sekojdnevie (pretplata)
GOVORETE MAKEDONSKI
MITO I KORUPCIJA
\UBRETO ISTURI GO NA PATOT?!
 
Ekologijata
ZAGADUVAWE POKRAJ PATI[TA I PRUGI
Podgotvila: @aklina Mitevska (pretplata)

Made in Macedonia

Sve~eno odbele`an jubilejot
DESET GODINI "INOSPEKTAR"
Pi{uva: Aneta POPANTOSKA (slobodno)
 
Razgovor so gospodinot Slobodan Petrovi}, generalen direktor na "Treska mebel" AD
KVALITETNI PROIZVODI ZA SE^IJ XEB
Pi{uva: Ranko MLADENOSKI (pretplata)

Zdravstvo

Odbele`an tradicionalniot praznik na zdravstvenite rabotnici
SEDMI APRIL - SVETSKI DEN NA ZDRAVJETO
Pi{uva: Mileva LAZOVA (pretplata)
 
Zakonot za zdravstveno osiguruvawe celosno poddr`an
OPTIMIZAM NA MINISTEROT KON REFORMITE
Pi{uva: Mileva LAZOVA (pretplata)

Medija Monitor (ovde) (pretplata)

Istorija

Anti~kata makedonska istorija (2)
HRONOLOGIJA
Prezemeno od knigata "Studii za anti~kite Makedonci" od prof. Nade Proeva (pretplata)
 
Istorijata ne e samo minato
BROJNI MAKEDONCI @IVEELE VO SVETATA ZEMJA I VO VREMETO NA ISUS HRISTOS!
Pi{uva: Aleksandar DONSKI (slobodno)
 
Grbovite kako simbol za pripadnost (5)
RILSKIOT MANASTIR KRIE DEL OD TAJNATA NA MAKEDONSKATA POSEBNOST
Podgotvil: Koce STOJMENOV (pretplata)
 
Nov proizvod od Institutot za nacionalna istorija
KONE^NO - "MAKEDONSKI ISTORISKI RE^NIK"
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)

Forum

MAGLA VO GLAVATA
Stefan Donevski - Majka (pretplata)
ZA KONTINUITETOT NA VMRO-DPMNE
B.M. (pretplata)
SLOBODNO NOVINARSTVO NA STO METRI SO PRE^KI?
Marjan Nikolovski (pretplata)

Od narodnata apteka

PODBEL
Pi{uva: Sne`ana PROKOPIEVA - PAVLOVI] (pretplata)

Verata na{a Risjanska

AKATIST KON PRESVETA BOGORODICA I SVETA PREPODOBNA MARIJA EGIPETSKA
axika @ivanka Filipovska (slobodno)
Portret
SAMOPREGORNI SLU@ITELI NA CRKVATA
Pi{uva: Dragan ZAFIROV (pretplata)
SMIRENIETO ODRAZ NA VELIKODU[NOSTA I PO^IT KON SVOJOT BLI@EN
Pi{uva: Dragan ZAFIROV (pretplata)

Pisma (ovde) (slobodno)

Na{ite vo svetot

Zapis
KU]A CELA MAKEDONIJA
Pi{uva: Mile Manevski (slobodno)

Kultura

Teatarski amaterizam
"DON KIHOT" SO MAKEDONSKI VETERNICI
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)
 
Na scenata na MNT
BALETOT "ROMEO I JULIJA"
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)
 
Na Svetskiot kongres za karpesta umetnost
1000 CRTE@I ZA 1000 U^ESNICI
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)
 
Izlo`ba
"POLIPTIH VO SLAVA NA BELOTO"
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)
 
Posledniot makedonski film...
POSLEDNIOT "FALCER" 
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)

Sport

Lefter Bo{kovski, selektorot na `enskata rakometna reprezentacija
]E SE OBIDEME NA EP DA GO POSTIGNEME NAJGOLEMIOT USPEH
Razgovaral: Koce STOJMENOV (pretplata)
 
Kvalifikacii, plej-of natprevari za EP 2000 vo Romanija (`eni)
MAKEDONIJA SO EDNA NOGA VO ROMANIJA
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)
 
Borewe - EP vo Budimpe{ta, Ungarija
NIKOLOV I VRANEZI BEZ NORMA ZA OLIMPISKITE IGRI
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)

Soveti

MO]TA NA BROEVITE
Podgotvila: Rozita ZAKEVA (pretplata)
 
MAKEDONSKA KUJNA
Podgotvuva: Stefan Don~evski, profesionalen gotva~ (pretplata)

 

Copyright 2000 "MAKEDONSKO SONCE"