Portret

SAMOPREGORNI SLU@ITELI NA CRKVATA

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

Vo ovoj napis stanuva zbor za crkovniot pomo{nik (klisar) gospodinot Sotir Koteski roden vo Prilep, koj{to poteknuva od patrijarhalno hristijansko semejstvo.

Dedo mu bil sve{tenik, a negovata sestra, 38 godini raboti i slu`i vo manastirot "Sv. Bogorodica" vo selo Sogle. Denes, toj slu`i kako klisar (crkoven pomo{nik) vo poznatiot hram "Sv. Petar i Pavle" vo \or~e Petrov. Dobrodu{en i pobo`en ~etiri i pol godini neumorno & slu`i na crkvata. Sekoga{ smiren i nasmean so blagorodno srce komunicira so vernicite. Discipliniran kon svoite pretpostaveni sve{tenici i svojot stare{ina otecot protojerej stavrofor gospodinot Haralampie Angelkoski.

Gospodin Sotir znae kako da se odnesuva kon lu|eto, da go po~ituva bo`jiot zakon i site propisi na crkvata. Vospitan vo duhot na svoeto pobo`no semejstvo, posebno e vquben vo svojot hram vo koj raboti za imeto Gospodovo i za svoite vqubenici, svetite apostoli Petar i Pavle. Toj znae kako da se odnesuva so svoite sorabotnici, trudoqubivi i samopregorni vo svojata rabota. Sestrata Vukica, koja podolgo vreme raboti vo hramot isto taka slu`i vo navedenata crkva i pravi s# za nea. Bratot Branko miren, rabotliv, {egaxija, dobar hristijanin i primeren rabotnik. Vo crkvata pomaga i sestra Ru`a.

Hramot "Sv.Petar i Pavle", koj se nao|a vo stadium na generalno ureduvawe e eden od hramovite vo gradot. Vo razgovor so na{iot brat Sotir Koteski, }e se ~uvstvuvate duhovno raspolo`en oti vo nego e vsadena vistinska hrisitijanska du{a. Ja saka pravdata i znae kako da se odnesuva kon podobrite i poslabite hristijani. Da mu posakame na ovoj na{ crkoven rabotnik, koj mu slu`i na deloto Gopodovo da bide sre}en i sekoga{ da ostane negovata qubov kon ubavoto, skromnoto, so milosrdieto i da bide primer za site crkovni rabotnici (klisari) vo gradot. Gospod neka go blagoslovi so zdravje i dolgo da bide ~len na ova bratstvo, na ovaa crkva, na "Svetite apostoli Petar i Pavle". Amin.