Gledano odnadvor

NA POKLON NA GROBOT NA JANE SANDANSKI

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Kako {to najavivme vo minatiot broj na 23 april, t.e. slednata nedela va{iot i na{iot nedelnik }e organizira barem eden avtobus, so koj }e se obideme da gi stavime na test relaksiranite odnosi me|u Republika Makedonija i Republika Bugarija. Toa }e go napravime preku posetata na Ro`en, Pirinska Makedonija, Republika Bugarija, kade {to }e se poklonime na grobot na slavniot Jane Sandanski, zaedno so drugi gra|ani na dvete dr`avi. Na{ata cel e da go razvivame prijatelstvoto me|u dvete dr`avi i me|u dvata naroda i zarem ova ne e odli~na mo`nost zaedno da & oddademe po~it na istoriska li~nost kako {to e Jane Sandanski. Doznavame deka OMO "Ilinden" – PIRIN pobarale oficijalna dozvola od gradskite vlasti vo Sandanski za organizirawe na prigodna programa. Do denot na zatvoraweto na ovoj broj od na{iot vesnik, s# u{te nemavme informacija dali baraweto e odobreno. Taka ne znaeme dali zborovite na bugarskiot premier Kostov i pokraj poni{tuvaweto na registracijata na OMO "Ilinden" – PIRIN }e mo`e bez pre~ki da funkcionira, t.e. da se primenuva vo praktikata. Kako ja zamisluvame celata rabota? Specijalniot avtobus na "Makedonsko sonce" }e trgne od Skopje okolu 6 ~asot nautro. O~ekuvame deka 4 ~asa }e bidat dovolni za da stigneme do Ro`en. Tamu }e go pomineme re~isi cel den, a mo`ebi }e ostane vreme i za poseta na ubaviot grad Sandanski. Vo avtobusot ima mesta i za mediumite, a ve}e se pokaneti pretstavnici i na Makedoncite od Albanija i Grcija. ]e gi pokanime i pratenicite na makedonskiot Parlament i o~ekuvame barem nekoj od niv da dojde so nas. Se razbira deka }e gi informirame i stranskite pretstavni{tva vo Makedonija, vklu~uvaj}i gi i EU, OON, OBSE i site drugi. Za nekoj den }e organizirame i konferencija za sredstvata za javno informirawe, na koja }e ja izvestime po{irokata javnost za akcijata. Vo me|uvreme gi molime site zainteresirani u~esnici da se prijavat na 091-130-137.

DIVIOT ZAPAD

Starite ka`uvaat deka na vremeto ka~aci i aramii doa|ale no}e od Albanija, duri do Bitola i vleguvale, pqa~kale i ubivale po ku}ite. Na{ite bile prinudeni po prviot mrak da se krijat po domovite i da se molat na Gospoda da ne dojde nivniot red. E, pa vakvite stra{ni sliki izgleda deka se na pat povtorno da se slu~uvaat. Prvite znaci se tuka: aramiski bandi vleguvaat po selata vo Zapadna Makedonija, a minatata nedela se slu~i i prvoto drumsko razbojni{tvo na patot Debar - Struga. Avtomobilot bil zapren na patot, a patnicite opqa~kani i pretepani. Diviot Zapad zna~i ne e vo Amerika, tuku e tuka kaj nas, zasega samo vo Zapadna Makedonija. Pove}e e od jasno deka pokraj razbojni{tvoto i aramilakot postoi i {vercot so cigari, oru`je i droga, kako i politi~kiot terorizam (napadi na policiskite stanici) i {to li ne. Izgleda deka e jasno deka Vladata s# pomalku ja kontrolira svojata teritorija, no nemojte da o~ekuvate deka toa }e bide priznato. Vo vakvi uslovi na raspa|awe na dr`avata jasno e deka i slu`benicite na taa dr`ava go gubat moralot i sekoj si gleda za sebe. Spored toa korupcijata cveta, odgovornosta ja nema, zakonite nikoj ne gi po~ituva i nikomu ne mu e gajle.

DO KADE SME SO IMETO

Eve do kade: ova e oglas objaven vo dnevniot pe~at minatata sedmica. Kako {to gledate vo makedonskiot tekst se upotrebuva “Republika Makedonija”, a vo angliskiot “Former Yugoslav Republic of Macedonia”, a toa bi zna~elo deka oficijalno na{ata dr`ava ve}e go prifa}a (ne)imeto FYROM vo me|unarodnite vrski, a ustavnoto ime e samo za interna upotreba. Vakvi znaci i poraki se znae koj ~eka.