Razmisluvawa me|u dve dremnuvawa

ZASPANA DR@AVA

Dreme: Slobodan DON^EVSKI

Proletta e najubavoto vreme vo godinata. Vo nea s# se budi i za`ivuva. Se budat i cutat cve}iwata, drvjata, trevata zelenee i raste, pti~kite se vra}aat od jug, se budat `ivotnite od dlabokiot zimski son, a sonceto s# posilno i posilno gree. Vo rastitelniot i `ivotinskiot svet se slu~uvaat golemi promeni. Kaj lu|eto pak ne bi mo`elo da se zabele`at nekoi posebni promeni.

Tie, {to se zaspani i se vo nekoj dlabok son i ponatamu }e si ostanat zaspani, a tie {to postojano se so otvoreni o~i nemaat potreba od budewe. Ete, jas na primer, nikoga{ celosno ne sum zaspal, tuku postojano si dremev, a i ponatamu }e si dremam bez mo`nost nekoga{ da zaspijam za da imam potreba da se budam. Ne znam kakvo e ~uvstvoto koga od nekoja dlaboka zaspanost ~ovek }e se razbudi i }e zdogleda mnogu novi ne{ta. Pretpostavuvam deka ostavaj}i gi crnite ko{mari zad sebe }e bide preporoden, i so nova pozitivna energija }e za~ekori vo nova i posvetla idnina.

Za spieweto mnogu raboti ne im se jasni, i za `al, nema koj da mi gi objasni. Velat deka nekoi sami zaspivaat i sami se budat, nekoj drug }e gi zaspie i drug }e gi razbudi, a nekoi i sami }e se razbudat.

No, imalo i takvi koga nekoj }e gi zaspie nikoga{ potoa nikoj ne mo`e da gi razbudi, ve~no ostanuvaat vo nekakov son, koj ne bi mo`elo da se nare~e vistinski son. Takvite se nao|aat vo nekakov polovi~en son, odnosno i koga spijat i koga se budni sonuvaat i toa naj~esto ona {to go posakuvaat. Na nekoi takvite soni{ta im se ispolnuvaat, iako mnogupati ne se svesni za toa, pa si prodol`uvaat i ponatamu da si sonuvaat, a na nekoi tie sonlivi `elbi nikoga{ ne im se ispolnuvaat. Takvite, sonlivo umiraat nesfa}aj}i deka `ivotot go minale sonuvaj}i.

Vo na{ata dr`ava celiot narod sonuva. Nekoi spiej}i so zatvoreni o~i, a nekoi spiej}i so otvoreni o~i. Site sonuvaat za ne{to {to go nemaat, a sakaat da go imaat, iako svesno znaat deka nikoga{ ne mo`at da go imaat.

Nekoi so godini sonuvaat da dojdat do skromen pokriv nad glavata nekoi pak da kupat nov avtomobil, nekoi da stanat direktori, nekoi pretsedateli na dr`avata, a ima i takvi koi sonuvaat barem edna{ vo nedelata slatko da se najadat.

Ottuka na{ata dr`ava slobodno mo`e da se nare~e zaspana dr`ava ili zemja na ve~ni sonuva~i.

Porano vo ednoumieto site lu|e imaa pribli`no ist son. Ne im bilo dozvoleno na{iroko da razmisluvaat, pa zatoa site razmisluvale vo ist pravec. Zaedni~ki son im bil da se pre`ivee denot i da se do~eka slednoto utro.

Sega vo demokratijata, koga e dozvoleno sekoj da misli i da pravi {to saka celosno pravo ima i da sonuva {to saka. Ako vo ednoumieto za sekoe poinakvo razmisluvawe se kaznuvalo, vo demokratijata ne samo {to mo`e da se razmisluva i sonuva {to se saka, no mo`e i da se pravi {to se saka, pa nikoj za ni{to da ne bide kaznet. Ete, toa se vika sloboda, a ne onaa {to ja izvojuvale nekoi stari borci, koi se borele protiv nekoi drugi lu|e koi isto taka odamna sakale da im dozvolat da sonuvaat {to sakaat. Zatoa, dene{nite lu|e ne gi priznavaat tie borci, odnosno ne gi esapat vo nieden mal del od nivnite golemi sonovi.

Porano mora{e da se raboti za da se pre`ivee. Toga{ se znaelo koj e platen da dreme i da sonuva. Tie platenite dremea i sonuvaa za celiot narod. Sega nikoj za nikogo nitu dreme, nitu sonuva, nitu pak voop{to razmisluva. Sega sekoj e sloboden so golemi prava da si dreme da si sonuva, a ako mo`e i za sebe da si razmisluva. Denes, po cel den mo`e da se dreme i nikoj nema da pra{a za{to dreme, dali tie dremewe se {tetni za dr`avata ili ne, samiot drema~ dali so dremeweto sozdava novi vrednosti koi }e go integriraat vo golemoto evropsko semejstvo i taka natamu. No, kako {to stojat rabotite vo Evropa nema takvi drema~i kako nas zatoa taa e s# podaleku od nas. Toa e normalno. Kako mo`at da se razberat nekoi od koi edniot dreme i dlaboko sonuva, a drugiot so okokoreni o~i gleda da go grabne toj son. Sigurno nema da mo`at da se razberat i zatoa sekoj }e si ostane tamu kade {to si e.

Mene kako ve~en drema~ posebno mi e ~udno kako mo`e pove}e sonuva~i da sonuvaat eden ist son. Ako se potsetime na najgolemite sonuva~i vo dr`avata }e se vidi deka ne e mo`no. [eesetina sonuvaa da stanat pretsedateli, a samo na eden mu se ispolni sonot. I na toj edniot mo`ebi nema{e da mu se ispolni sonot ako ne mu pomognaa Gospod i Alah. Zna~i ne e samo da se sonuva, tuku treba da se ima sorabotka so site svetci, tie da go prifatat sonot, i da go odobrat! Zatoa vo ovaa dr`ava ne e samo da se sonuva, tuku mora da se sorabotuva i so Gospod, a osobeno so Alah.

Jas takov golem son nemam, po~ituvani ~itateli zatoa }e si prodol`am da si dremam, pa belkim do idniot broj ne{to novo }e oddremam, a toga{ ~itajte me pak.