Soveti

MO]TA NA BROEVITE

Podgotvila: Rozita ZAKEVA

  • Od sozdavaweto na svetot, broevite se koristele za smetawe, sekojdnevno i bez mistika, no ednovremeno gi vozbuduvale filozofite, gata~ite koi im pripi{uvale silno simboli~no zna~ewe. Nekoi veruvawa opstojuvaat i denes...

[EST

Brojot {est ja slavi pobedata na emociite nad razumot. Kralot David vo "Pesnata nad Pesnite" za svoj za{titen znak go odbira tokmu brojot {est. Grcite & go posvetuvaat na Afrodita, a Rimjanite na Venera. Podocna po~nal da se smeta za broj na isku{enieto me|u dobroto i zloto, a Apokalipsata go ozna~ila kako broj na grevot.

SEDUM

Otkako go sozdal Svetot za sedum dena, Bog, zadovolen od svoeto delo, re{il da se odmori. Ottamu, sedum go karakterizira sovr{enstvoto, zavr{uvaweto na eden ciklus i najava na nov. Toa e broj na evrejskiot sve}nik, na Buda, na Neptun, a isto taka i na boite na vino`itoto. U{te vo vremeto na Anri IV se smetalo deka vo nakitot na `enata se neophodni sedum elementi.

OSUM

Po sedum, brojot na zavr{uvawe na ciklusot, sledi brojot na voskresnuvaweto. I matemati~kiot znak za beskone~nost e legnata osumka. Ovoj broj gi pretstavuva onie {to odbivaat polovi~ni re{enija.

DEVET

Brojot devet e znak na sovr{enstvoto, a negoviot kvadrat e "celosen broj na seop{tata analiza". Potsetuva na alka, kraj, zavr{uvawe na patot. Brojot devet e isto taka i znak na ognot. Dante go pretstavil kako broj na Neboto i na Beatri~e, simbolot na qubovta.

DESET

Iljada godini pred redakcijata na Stariot zavet, Desette zapovedi {to gi donel Mojsej ve}e bile del od Sumerskiot dekalog. Kaj starite Grci dekadata bila najsvetata od site broevi, broj na sozdavaweto, nikulec od koj se sozdava beskrajnata priroda.

EDINAESET

Brojot 11 e klu~ na "Bo`estvenata komedija" od Dante Aligieri. Toj go pretstavuva edinstvoto me|u Neboto i Zemjata. Bidej}i sledi po 10, znakot na sovr{enoto ostvaruvawe, 11 stanal broj na preispituvawe i pobuna. Sveti Avgustin go narekol "dolap na grevot".

DVANAESET

Toa e broj na nebeskiot Erusalim, vo koj ima dvanaeset porti obele`ani so imiwata na isto tolku izraelski plemiwa, dodeka 12-te stolbovi gi nosat imiwata na dvanaesette apostoli. Toj, isto taka e za{titen znak na zodija~kite znaci, na godi{niot ciklus i na vitezite okolu Trkaleznata masa.

(Prodol`uva)