P O V I K ZA JAVEN PROTEST

BRA]A I SESTRI MAKEDONKI I MAKEDONCI!

Makedonskata nacionalna organizacija V M R O - M N M go povikuva MAKEDONSKIOT narod koj{to `ivee i raboti vo [vedska , za JAVEN PROTEST, pred Domot kade {to }e se izvede evropskata EVROVIZIJA na zabavni pesni, na 13 maj 2000 god., vo Stokholm - [vedska.

Se povikuva MAKEDONSKIOT narod na javen protest, po povod prezentiraweto na na{ata mila tatkovina MAKEDONIJA so nametnatoto ime Porane{na Jugoslavenska Republika Makedonija ( FYROM ), a isto taka i so nametnatoto dr`avno zname.

Javniot protest e za da im doka`eme na atiwanite, na ANTIMAKEDONCITE , na ON i na EU deka MAKEDONSKIOT narod nema da prifati nikakvo prekrstuvawe na na{ata mila tatkovina MAKEDONIJA i prekrstuvawe na MAKEDONSKIOT narod.

Isto taka da im doka`eme deka ne go menuvame i ne go prodavame makedonskoto nacionalno dr`avono zname - {esnaesetzra~noto sonce od makedonskiot istoriski i carski grad Kutle{.

Za pove}e informacii i prijavuvawe, obratete se kaj g. Na}e Tufek~iev na tel. 08-660-4533 ili na adresa

Till Nake Tufekciev, Nybrogatan 54, 114 40 Stokholm.

POVIKOT }e se dostavi do site {vedski mediumi.

Makedonskata nacionalna organizacija VMRO-MNM


POKANA

Do site ~itateli na "Makedonsko sonce" vo svetot

Visoko po~ituvani dami i gospoda,

Po povod 21 godina od formiraweto na Makedonskiot klub "Ilinden" od Laatzen - Hannover, po 17-ti pat se organizira Internacionalniot folkloren festival, na koj }e zemat u~estvo Kulturno-umetni~ki i folklorni dru{tva, od Germanija i od drugi zemji.

Na ovaa na{a Kulturno - muzi~ka manifestacija }e zeme u~estvo i renomiranoto Kulturno-umetni~ko i folklorno dru{tvo "Vera Joci}" so svoj instrumentalen muzi~ki ansambl od Kamenica - Makedonija.

Festivalot }e se odr`i na 13 maj 2000 godina, so po~etok vo 16 ~asot vo prostoriite na:

EICH KASTINER SCHULZENTRUM, Marktstr. 33, - 30880 LAATZEN

Po toj povod, Ve pokanuvame i Vas da prisustvuvate na ovaa kulturna manifestacija.

Upraven odbor na MK "ILINDEN"