Posledniot makedonski film...

POSLEDNIOT "FALCER"

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Filmot e so raboten naslov "Jas, Dali i brat mi". Igran od: Dan~o ^evreski, Vesna Dimitrovska, Mladen Krstevski, \orgi Kolozov, Maja Veqkovi}, Kica Veljanovska, Darko Kiri}, Petros Panamas, Jordan Vitanov, specijalen gostin Blagoja Spirkoski - Xumerko. Mladen Krstevski (re`ija), Ivan Veljanovski (scenografija), Bla`e Dulev (monta`a), Roza Traj~evska (kostimograf) Aleksandar Iliev (muzika), Antonela Molalijska ({minka), Mile Bo{kovski (svetlo - majstor) i M. Nikolovski i P. Maxunovski (ton - majstor).

Taa ja prodava svojata }erka za tri iljadi marki. Toj ja kupuva devojkata za da go o`eni svojot neli~en i grbav brat koj `ivee vo zafrleno selo. Tretiot brat pak, koj e dobro situiran, `ivee vo golemiot grad so site marifeti dobri i lo{i {to se del od `iveeweto...

Posledniot "Falcer" premierno be{e izveden na 21 april 2000 godina - petok vo kinosalata na Mladinskiot kulturen centar vo traewe od eden ~as i dvaeset minuti. Filmot e na Mladen Krstevski (re`ija), Ivan Veljanovski (scenografija), Bla`e Dulev (monta`a), Roza Traj~evska (kostimograf) Aleksandar Iliev (muzika), Antonela Molalijska ({minka), Mile Bo{kovski (svetlo - majstor) i M. Nikolovski i P. Maxunovski (ton - majstor). Ovoj film, ~ij{to raboten naslov e "Jas, Dali i brat mi", be{e igran od: Dan~o ^evreski, Vesna Dimitrovska, Mladen Krstevski, \orgi Kolozov, Maja Veqkovi}, Kica Veljanovska, Darko Kiri}, Petros Panamas, Jordan Vitanov, specijalen gostin Blagoja Spirkoski - Xumerko. Produkcija: MTV, Jaki Vel i Polihimnija.