Izlo`ba

"POLIPTIH VO SLAVA NA BELOTO"

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Na ~etvrti april 2000 godina vo Muzejot na grad Skopje be{e otvorena izlo`bata na akademskiot slikar Tanas Lulovski - Tane

Na 4 april 2000 godina vo Muzejot na grad Skopje be{e otvorena izlo`bata na akademskiotslikar Tanas Lulovski - Tane koja{to }e trae do 18 april 2000 godina. Po podolg vremenski period, so izlo`bata "Poliptih vo slava na beloto" {to se javuva kako rezime na dosega{niot negov tvore~ki opus, Tanas Lulovski povtorno se vra}a na makedonskata likovna scena.

Proektot "Poliptih vo slava na beloto" sodr`i 36 crte`i. Dlaboko osmisleniot koncept na ovie 36 crte`i koi upatuvaat na reminiscenciite od detstvoto, pretstavuvaat obid za sublimacija na egzistencijalnata drama od nejziniot po~etok do nejziniot kraj. Ve{to koristej}i go dadeniot prostor, kako i horizontalite i vertikalite koi go se~at, Lulovski ja otkriva potresnata vistina na ogledaloto na potsvesta i sovesta za sopstveniot `ivot.