Skopsko sekojdnevie

GOVORETE MAKEDONSKI

Denovive vo Poliklinikata vo \or~e Petrov, na vratite naordi naciite be{ezalepen list na koj{to pi{uva{e: Soveti od zaedni~ki interes. O~igledno e deka kampawata na Ministerstvoto za kultura, "Govorete makedonski" ne doprela do u{ite na site. Primer za toa se Sovetite od zaedni~ki interes, a vo prodol`enie, eve nekoi od niv:

1. Po{tuvajte go mati~niot lekar i konsultirajte se so nego.

treba: Po~ituvajte go va{iot mati~en lekar i konsultirajte se so nego.

2. Organizmot e sovr{eno uskladena ma{inerija - nedosti`na i zatova treba da se posmatra kako celina, a ne poedina~no.

treba: Organizmot e sovr{eno usoglasena ma{inerija - nedosti`na i zatoa treba da se nabquduva kako celina, a ne poedine~no.

3. Peverenieto i pouzdanosta e edna od podobrite osobini na ~ovekot - potrebno e da se koristi taa osobina.

treba: Doverbata i sigurnosta se edni od podobrite osobini na ~ovekot - potrebno e tie osobini da se koristat.


MITO I KORUPCIJA

Deka mitoto i korupcijata se dlaboko navlezeni vo op{testvoto zboruva i sledniot podatok. Dokolku sakate va{iot avtomobil da go parkirate na eden od parking-prostorite vo gradot, }e mora da platite 30,00 denari i za toa }e dobiete bilet. No, mo`e da se slu~i i na ~ovekot, koj napla}a, da mu ostavite 10,00 denari, bez da barate bilet. Ottuka se nametnuva pra{aweto: Ako negoviot dneven promet se presmetuva spored brojot na prodadeni karti, kolkav e negoviot gratis? Vo ovoj slu~aj, vinovni za mito i korupcija se i dvete strani. No, {to e toa va`no, ako e od zaedni~ki interes!


\UBRETO ISTURI GO NA PATOT?!

Ako minuvate po patot, koj vodi od naselbata Dame Gruev kon Zloku}ani, }e zabele`ite golema deponija. Taa se {iri so takvi razmeri, taka {to, ako do neodamna ovoj pat ima{e dve lenti za soobra}aj sega toj e samo so edna. O~igledno deka ottuka ne minala nitu edna delegacija, pa zatoa nikomu ne mu pre~i. Od situacijata, vakva kakva {to e mo`e samo da se o~ekuva i taa edna lenta eden den da bide zatrupana so |ubre. Vinovni: Gra|anite i Komunalna higiena. Ednite non-stop frlaat, a drugite nikoga{ ne go sobiraat |ubreto.