Reakcii po povod kidnapiraweto i zamenata na makedonskite grani~ari so osomni~eniot Xavid Asani

NARU[EN E MAKEDONSKIOT PRAVEN SISTEM!

Podgotvi: @aklina MITEVSKA

  • Pretsedatelot na R. Makedonija, Boris Trajkovski, demantira deka bil vklu~en vo nastanot, a opozicioniot SDSM }e pobara krivi~na i politi~ka odgovornost

Po kidnapiraweto na ~etvoricata vojnici, od grani~nata patrola na ARM, od zasega neidentifikuvana grupa i nivnata trampa so osomni~eniot ubiec, Xavid Asani, vo javnosta prostruija razli~ni verzii za nastanot. Taka od Ministerstvoto za odbrana na RM, se veli deka vo nedelata na 2 april 2000 godina vo 5 i 30 ~asot, patrolata na ARM ja napu{tila karaulata Tanu{evci, a koga navlegla na kosovska teritorija gi zadr`ala neidentifikuvana grupa. Taa so niv izvr{ila razgovor i koga konstantirala deka zarobenite vojnici se pripadnici na ARM, gi oslobodila. Spored drugata verzija, neidentifikuvanata grupa ja so~inuvale kosovskite militanti, koi im soop{tile na makedonskite vlasti deka dr`at vojnici vo zalo`ni{tvo i pobarale da gi razmenat za osomni~eniot Xavid Asani. Toj be{e pritvoren vo istra`niot zatvor vo Skopje, otkako UNMIK go ispora~a vo Makedonija od Kosovo. Asani predizvikuval protesti na Albancite vo nekolku gradovi vo pokrainata. Se {pekulira deka vo pregovorite za trampata u~estvuval ministerot za pravda na RM, Xevdet Nasufi. Spored ovaa verzija makedonskite vlasti re{ile da go oslobodat so kaucija od 200.000 gm, po {to im bil predaden na kosovskite militanti. Asani bil pripadnik na OVK. Po negovoto osloboduvawe, tie prodol`ile da slavat vo kosovskoto grat~e Vitina.

Denovive vo nekoi od pe~atenite mediumi mo`evme da pro~itame deka navodno i pretsedatelot na R. Makedonija, g. Boris Trajkovski, bil vklu~en vo nastanot. Trajkovski ja demantira{e vakvata informacija, velej}i deka, nitu posreduval nitu pak na kakov bilo na~in bil vklu~en vo ona {to se slu~i. Toj re~e deka kako vrhoven komandant na Armijata, no i kako ~ovek, da znael, bi bil prviot {to }e gi uapsi tie {to se obidele da napravat takvo ne{to, i deka vo idnina takvi slu~ai nema da tolerira.

Opozicioniot SDSM, pak veli deka so ovoj nastan e razru{en pravniot sistem vo dr`avata i bara od Republi~kiot javen obvinitel, po slu`bena dol`nost da pokrene krivi~na prijava, protiv nepoznati lica {to gi kidnapirale na{ite grani~ari kako zalo`nici. Tie }e pobaraat odgovornost od Vladata, a mo`ebi i od Pretsedatelot na dr`avata. Potparolot na SDSM, Vlado Bu~kovski, veli deka vo slu~ajot u~estvuvale vidni na{i politi~ari, koi storile krivi~ni dela potiknuvawe i pomagawe na slu~ajot. Za niv spored Krivi~niot zakonik sledi kazna od edna do petnaeset godini, objasnuva Bu~kovski. Toj se pra{uva, dali istra`niot sudija i zamenik-obvinitel imale kontakti so Xavid Asani, vo periodot od 25 mart, koga toj bil primen vo zatvorot vo Skopje, do treti april otkako mediumite go objavile skandalot. Za nego sporni se posetite na Asani od strana na ministerot za pravda. Spored ~lenot 196 od Zakonot za Krivi~na postapka, samo istra`niot sudija mo`e da dade dozvola za poseta na pritvoreno lice. SDSM ima pove}e pra{awa za vlasta i toa komu mu bilo vra~eno re{enieto za pritvor, dali bilo dostaveno pismeno ili usno barawe za negovo pu{tawe od pritvor so kaucija i so kakvo obrazlo`enie, dali i koj dal dozvola ministerot za pravda da go poseti Asani vo zatvorot, dali toj vedna{ imal branitel i vo ~ie prisustvo se vr{ele razgovorite. Otkako Asani bil pu{ten so kaucija od 200.000 gm, najverojatno mu bila odzemena patnata isprava, a sega se {pekulira deka toj e povtorno na Kosovo. Zatoa, SDSM se pra{uva koj mu dal nova patna isprava ili koj mu pomognal ilegalno da ja pomine granicata.

Nadle`nite organi za ovaa trampa, s# u{te mol~at. UNMIK i KFOR tvrdat deka vodat istraga za zarobuvaweto na makedonskata grani~na patrola i ne znaat dali vojnicite bile zameneti za Asani. Makedonskoto Ministerstvo za odbrana s# u{te ne go otkriva identitetot na vojnicite, no ja zasili odbranata na severnata granica.