Sport: Lefter Bo{kovski, selektorot na `enskata rakometna reprezentacija

]E SE OBIDEME NA EP DA GO POSTIGNEME NAJGOLEMIOT USPEH

Razgovaral: Koce STOJMENOV

  • Prirodno e edna po edna da si zaminuvat od reprezentacijata imaj}i gi predvid godinite {to gi imaat na{ite devojki. Zatoa si imame postaveno za cel da sozdavame na{i rakometarki od na{eto podnebje
  • Ne bi sakal da pomisluvam na tie te{ki denovi, nepotrebni, {to i se slu~ija na na{ata ekipa. Izjavuvam, a i na prijatelite im velam deka 95 otsto od obvinuvawata bea lagi. Vistinata be{e edna, nie otidovme so pove}e rakometarki, a toa ne treba{e da si go dozvolime
  • Idninata na na{iot rakomet, ne e vo davawe na dr`ajanstva na tu|i rakometarki, tuka da bidat odovde, od Makedonija

MS: Gospodine Bo{kovski, kako gledate na kvalifikacioniot dvonatprevar od plej-of sredbite so reprezentacijata na Bugarija za Evropskoto prvenstvo, {to }e se odr`i ovaa godina vo Romanija?

BO[KOVSKI: Otkoga go dobivme protivnikot Bugarija se obidovme da dobieme dovolni informacii, za da se podgotvuvame i da ne razo~arame na ovie dva natprevara {to treba da gi odigrame so reprezentacijata na Bugarija. Podgotovkite gi po~navme malku porano, otkolku {to voobi~aeno gi po~nuvame. Mnozinstvoto na rakometarkite go so~inuvat igra~ite na Kometal, koj podolg period u~estvuvaat vo Kupot na {ampioni. Tie se podgotveni imaj}i gi predvid rezultatite {to gi postignaa.

Za razlika od prethodnite godini nie se obidovme vo ovoj period, posle Svetskoto prvenstvo da vklopivme vo reprezentacijata i pomladi rakometarki. Edna od niv e Elena Zlatanovska. Treba da im dademe pogolema minuta`a na Klara Boeva, koja vo poslednite nekolku godini e talentirana rakometarka, za da gi poka`e svoite kvaliteti. Se obidovme i so ostanatite rakometarki ne{to da vklopime vo ovoj sostav {to igra vo poslednite nekolku godini, no treninzite poka`aa deka treba u{te da rabotime so niv za da mo`at da se vklu~at vo ekipa {to ja imame momentalno. Pred natprevarot so Bugarija, nie organiziravme 19 treninzi, pretpladne i popladne i odigravme eden revijalen natprevar vo Slovenija, kade {to nastapivme so podmladena reprezentacija.

PODGOTOVKI ZA EP VO ROMANIJA

MS: Dali toa se odrazi na rezultatot so natprevarot so Slovenija?

BO[KOVSKI: Sigurno rezultatot ne e toj spored prika`anite kvaliteti {to gi poseduvame, no dojdovme vo situacija, dva dena pred natprevarot ni otka`aa povredenite reprezentativki. Da znaevme deka toa }e se slu~i nema{e da go prifativme natprevarot, no bidej}i Slovenija proslavuva{e 50 godini od rakometnata igra, ne sakavme da go otka`eme. Nie igravme so tie rakometarki, koi gi imavme vo toj moment na raspolagawe. Sigurno deka nie sme zadovolni od gostuvaweto. Tamu treniravme zaedno so rakometarkite na Slovenija i im dadovme mo`nost na pomladite rakometarki da poka`at so kakvi kvaliteti raspolagat.

MS: Gledaj}i gi parovite od plej-of natprevarite, Makedonija kako da dobi eden od najlesnite protivnici {to bi mo`ele da gi imame, dali toa }e zna~i deka na{ata reprezentacija }e nastojuva u{te vo prviot natprevar da go re{i problemot, da dobie viza za EP, {to }e se odr`i ovaa godina vo Romanija?

BO[KOVSKI: Site velat deka dobivme polesen protivnik od drugite, no jas so toa ne se soglasuvam, bidej}i reprezentacijata na Bugarija pred nekolku godini na evropskoto mladinsko prenstvo, be{e me|u prvite ~etiri; vo Bugarija mnogu odamna se igra rakometot; golem broj na rakometarki igraat vo silni ligi, vo golemi evropski ekipi i nastapuvaat vo evropskite kupovi. Toa {to se zboruva deka protivnikot e lesen ne e ba{ taka.

MS: Dali vo Burgas }e se nasojuva da ja pobedime reprezentacijata na Bugarija?

BO[KOVSKI: Rejtingot {to go poseduvame, {to go napravivme so golema pot, trud i finansiski sredstva ne treba da dozvolime da razmisluvame da go namaluvame. Treba postojano da se anga`mirame, da se motivirame, da pobeduvame, samo na toj na~in mo`eme rakometot da go odneseme u{te za edno skalilo pogore, otkolku {to postinavme do sega. Ne treba da si dozvolime opu{tawe vo Burgas, bidej}i tamu treba da igrame najdobro, da poka`eme deka momentalno sme podobri od na{iot protivnik.

ROMANIJA PREDIZVIK ZA SITE NAS

Gledaj}i gi parovite od plej-of natprevarite i ona {to go predviduvate, koi }e bidat patnicite za EP, zaedno so evropskiot prvak Norve{ka i doma}inot Romanija? [to mislite, dali Makedonija mo`e da go podobri plasmanot od poslednoto EP, kade {to go osvoivme osmoto mesto?

BO[KOVSKI: Mislam deka }e mo`eme da postigneme dobar rezultat i }e se podgotvuvame za takvo dostignuvawe, bidej}i nie vo ovaa godina go postignavme najdobroto. Koga zboruvam za toa, mislam na Kometal \or~e Petrov kako ekipa. Isto taka edna reprezentativka od na{ite redovi e zemena vo ekipata na svetot, koja odigra revijalen natprevar so reprezentacijata na Norve{ka. Taa }e odigra i natprevar protiv reprezentacijata na Ungarija vo istiot sostav, reprezentacijata na svetot, vo juni. Spored toa, imame kvaliteti, a pretpostavuvam deka ova }e bide edna kruna na na{ite rakometarki, bidej}i toa se godini koga rakometarkite se otka`uvat od aktivno igrawe so ovoj sport.

MS: Makedonija na evropskite ili svetskite prvenstva kako da odi bez edna ili dve kvalitetni rakometarki, vo Norve{ka na SP bevme bez Radulovi}, a prethodno na EP vo Holandija bez Kastratovi} i Velkova. Dali se nadevate, dokolku se plasirame na EP, na nego da nastapuvame vo kompleten sostav?

BO[KOVSKI: Radulovi} u{te sega trenira so nas i im veruvame na doktorite {to se gr`at za nejzinoto zdravje deka taa }e nastapi na EP.

Sakame da bideme site zdravi. Posle ovie pehovi {to gi spomnavte, krajno vreme e da u~estvuvame so kompletna ekipa. Ovoj pat se nadevam deka }e odime so najdobrite.

MS: Se zabele`uva deka 5-6 na{i rakometarki se vo poodminati godini. Dali se planira, za godina-dve, reprezentacijata da se podmladuva na soodvetite mesta?

BO[KOVSKI: Prirodno e edna po edna da si zaminuvat od reprezentacijata, imaj}i gi predvid godinite {to gi imat na{ite devojki. Zatoa si imame postaveno cel da sozdavame na{i rakometarki, od na{eto podnebje. Imame nekolku akcii, kade }e najdeme takvi mladinki. Nema da dozvolime da padne rajtingot na rakometot na mnogu nisko nivo, vo momentot koga }e bidat promovirani. Zatoa site klubovi treba da vnimavaat vo obukata na mladite kadri, da im ovozmo`at, kolku e mo`no poidealni uslovi za napredok. Trenerite da se usovr{uvaat po razni kursevi, po razni semnari {to gi organizirame. Na toj na~in da si ostaneme na mestoto, ako ne podobro, barem na mestoto {to go postigna, da re~am, ovaa zlatna generacija na `enskiot rakomet.

MS: Najgolem del od rakometarkite i nose~kata uloga na reprezentacijata ja imaat rakometarkite na Kometal \or~e Petrov. Za taa cel postojano gi sledite nivnite klupski nastapi, a so toa i igrata na Kometal \or~e Petrov. Dali Kometal mo`e da izvojuva povolen rezultat od duelite so ruskata ekipa Akva od Volgograd?

BO[KOVSKI: Posle tolku godini podgotvuvawe i vlo`uvawe, dojde redot i Kometal da se potka~i na evropskiot piedestal. Mu se dava {ansa toa i da go postigne. Optimist sum deka mo`at da se dobijat Rusinkite vo toj dvonatprevar. A, vo finaleto koj i da pobedi, bi rekol seedno e, bidej}i i igrata vo finaleto e golem uspeh. Zna~i imame golemi mo`nosti da gi pobedime rakometarkite od Volgograd, bidej}i taa prete`no e sostavena od mladi rakometarki, iako ruskata tradicija e pro~uena vo Evropa. Kometal \or~e Petrov bi trebalo da igra vo finaleto.

NE SAKAM DA SE SE]AVAM NA NASTANITE POVRZANI SO SP VO NORVE[KA

MS: Malku da se prefrlime na nastanite {to se sliu~uvaa na SP vo Norve{ka. Se zboruva{e za edna afera, koj{to se slu~ila tamu. Va{ komentar za toa.

BO[KOVSKI: Ne bi sakal da pomisluvam na tie te{ki denovi, nepotrebni {to & se slu~uvaa na na{ata ekipa. Izjavuvam, a i na prijatelite im velam deka 95 otsto od obvinuvawata bea lagi. Vistinata be{e edna, nie otidovme so pove}e rakometarki, a toa ne treba{e da si go dozvolime. Vo mometot koga ne mo`evme da obezbedivme mesto za site, se re{ivme na poteg {to go napravivme, za koj site n# osudija. Nie sakavme da napravivme dobro, a izleze sprotivnoto. Toa {to se slu~uva{e posle osmoto mesto, so tie pres-konferencii, so tie navredi od strana na ednite i drugite. Mislam deka toa ne ni dolikuvat nam, kako lu|e. Po priroda sum ~uvstvitelen ~ovek i tie denovi gi smetam kako najte{ki vo mojot `ivot.

MS: Kako ja gledate idninata na makedonskiot `enski klupski, a so toa i reprezentativen rakomet?

BO[KOVSKI: @alno. No, treba da go konstatirame slednoto deka malku rabotime so mladite rakometarki i eden den, ako ne se podobrime, toa }e ni se odrazi. Treba da obrneme pogolemo vnimanie vo selektiraweto, vo edukacijata na tie mladi rakometarki.

Idninata na na{iot rakomet, ne e vo davawe na dr`ajanstva na tu|i rakometarki, tuka vo onie {to doa|aat odovde, od Makedonija.