Javnoto informirawe niz prizmata na VMRO-DPMNE

NAPU[TAWETO NA POSTOE^KIOT KURS, PARTISKA ILI LI^NA ODLUKA

Pi{uva: Petar \EOR\IEVSKI

  • Spored Deklaracijata za sloboda na javnoto informirawe donesena na Vtoriot kongres na VMRO-DPMNE vo Ki~evo na 6 i 7 maj 1995 godina, VMRO-DPMNE se protivi na sekakov vid politi~ko tutorstvo vrz novinarstvoto, cenzurata i intervencionizmot vo novinarskite prilozi. Pristrasnost na novinarite i avtocenzurata se najgolemata opasnost za vistinskata sloboda na makedonskoto javno informirawe

Vo dene{nicata ~estopati mo`eme da se sretneme so kontradiktornosti, brzo menuvawe na pogledite i stavovite, nepo~ituvawe na prethodno donesenite svoi stavovi i sli~ni atributi na odredena li~nost ili grupa gra|ani.

Za gorespomenatite negativni pojavi vo politi~kite pluraristi~ki makedonski vodi najmnogu zapliva VMRO-DPMNE. Taa od silna demokratska, nacionalna i slobodumna partija se pretvori vo partija koja za kratko vreme go svrte kursot za 180 stepeni i se stavi na raspolagawe na valkanite sili, {to go ko~at celokupniot razvoj na Republika Makedonija. Neodamna vovedeniot Danok na dodadena vrednost nema da napravi golema bura, bidej}i toj e del od "naplatnite" dano~ni sistemi, koi funkcioniraat vo golem broj evropski zemji i treba da donese pozitivni rezultati.

Sepak, burata okolu donesuvawe na Zakon za javno informirawe s# u{te trae so {to na mnogu na~ini }e im se skratat pravata na novinarite, odnosno }e se vovede "politi~ko tutorstvo vrz novinarstvoto, cenzurata i intervencionizmot vo novinarskite prilozi" }e se zgolemi, bidej}i toa od mediumite }e go "baraat" zakonot i vladeja~kite partii.

Dene{nite postapki na vladeja~kite partii se kosi so Deklaracijata za sloboda na javnoto informirawe usvoena na Vtoriot kongres na VMRO-DPMNE odr`an vo Ki~evo na 6 i 7 maj 1995 godina.

Golemite informativni sistemi MRTV i NIP "Nova Makedonija" namesto da se oslobodat od partiskite stegi tie se zajaknaa i stanaa provladini mediumi. Pe~atnicata "Nova Makedonija", Domot na pe~atot Skopje, distributivnata mre`a za pe~at i sistemot "Predavateli i vrski" namesto da gi koristat site zainteresirani javnoinformativni ku}i tie cvrsto se staveni pod kontrola na dr`avnite institucii, a zgora na toa na slobodnite i nezavisni mediumi im se ukinuva mo`nosta za to~no i navremeno informirawe.

Makedonskata radiotelevizija namesto da gi komercijalizira site kanali osven eden, koj bi bil dr`aven pod kapata na Vladata na Republika Makedonija, taa gi zasiluvaa ili obnovuvaa onie kanali koi od nekoi pri~ini ne rabotea ili delumno ja izvr{uvaa svojata obvrska. Tie se stavaat pod dr`avna kontrola so cel da se zadovolat vladinite obvrski.

Za da sporedite, kako denes odredeni strukturi na VMRO-DPMNE gledaat na slobodata na javnoto informirawe i kakov stav zazedoa na Vtoriot kongres odr`an vo Ki~evo, vi go prilo`uvame nejziniot stav iznesen preku Deklaracijata.


DEKLARACIJA ZA SLOBODA NA JAVNOTO INFORMIRAWE

VMRO-DPMNE se zalaga za profesionalizacija i depolitizacija na masmediumite vo Republika Makedonija i za potpolna sloboda vo javnoto informirawe.

VMRO-DPMNE se protivi na sekakov vid politi~ko tutorstvo vrz novinarstvoto, cenzurata i intervencionizmot vo novinarskite prilozi. Pristrasnost na novinarite i avtocenzurata se najgolemata opasnost za vistinskata sloboda na makedonskoto javno informirawe.

Za VMRO-DPMNE, za celosna sloboda na jvnoto informirawe, nu`no e demonopolitizacija i deregulizacija na golemite informativni sistemi Makedonskata radiotelevizija i NIP "Nova Makedonija". Pe~atnicata "Nova Makedonija", Domot na pe~atot vo Skopje, distributivnata mre`a za pe~at i sistemot "Predavateli i vrski" se sopstvenost i nacionalno bogatstvo na Republika Makedonija i so niv treba da raspolaga dr`avata, a niv ramnopravno da gi koristat site zainteresirani subjekti, koi se zanimavaat so javnoto informirawe. Na Makedonskata televizija i na Makedonskoto radio, koi sega se pod celosna kontrola na vladeja~kite partii, treba da ima po edna dr`avna, odnosno nacionalna programa, koi }e bidat finansiski potpomognati od buxetot na Republika Makedonija, a drugite da se privatiziraat i da rabotat na komercijalna osnova.

Sozdavaweto na pluralni i pazarni uslovi i vo sferata na javnoto informirawe, za VMRO-DPMNE e imperativ i nu`na osnova vrz koja }e mo`e da se razviva profesionalnoto i nepristrasno novinarstvo. Pazarot i vo ovaa sfera e revnosniot faktor za selekcija.