Ekologijata

ZAGADUVAWE POKRAJ PATI[TA I PRUGI

Podgotvila: @aklina Mitevska

  • Ako od prethodno spomnatite petstotini patnici, sekoj petti skr{i ili o{teti del od mebelot ili sekoj {esti si go napi{e imeto vo vnatre{nosta na kupeto, mese~nata {teta na `eleznicata, }e bide ogromna
  • Da gi predupredime site okolu nas, za nivniot nekorekten odnos kon prirodata. Da ne se sramime od na{iot ~ekor, zatoa {to nekoj mora da e prv vo toa

Dokolku patuvate so voz ili avtomobil, po dol`inata na pati{tata i `elezni~kiteprugi, }e mo`ete da vidite komunalen otpad na site strani. Za vakviot otpad vinovni se samite patnici, koi od prozorcite na vozovite i avtobusite, frlaat s# i se{to. Odnosot na patnicite kon sredstvata na javniot prevoz i kon `ivotnata sredina e pasiven i degradira~ki. Dnevno so na{ite vozovi patuvaat 500 patnici. Ako sekoj vtor patnik niz prozorecot, frli kesa od smoki i prazno {i{e sok, toga{ bi se sobrale 250 kesi i {i{enca ili 6 kilogrami te`ina, t.e. 2 hektari zemja so otpad. No, nikoj ne stoi pokraj prugite za da go sobira |ubreto. Otpadot se zaka~uva na grankite, propa|a vo voda ili go golta nekoe `ivotno. Toj rasposlan na livadite im pre~i na zemjodelcite. Ni{to podobra ne e ni sostojbata so kupeata vo vozovite. Ako od prethodno spomnatite petstotini patnici, sekoj petti skr{i ili o{teti del od mebelot ili sekoj {esti si go napi{e imeto vo vnatre{nosta na kupeto, mese~nata {teta na `eleznicata, }e bide ogromna. Sigurno deka nas ni e neprijatno i neudobno da patuvame vo staro i ne~isto kupe. Vinata za vakvo ne{to le`i vo nas i vo na{ata negri`a. Zatoa potrebno e da go zgolemime na{eto vnimanie kon inventarot vo vagonite, no i da go spre~ime sekoj obid od drugi lica za negovo uni{tuvawe. Ako sakame da bideme sovesni gra|ani, toga{ }e mora da se pridr`uvame kon slednive preporaki: |ubreto da go stavame vo korpata za otpadoci vo kupeto ili da go zeme me so sebe i da go stavime vo prvata korpa na koja{to }e naideme. Kesite od smoki, limenkite i sli~nite ambala`i, mo`eme da gi napravime korisni igra~ki za deca, pepelnici, kesi za siten smet itn. Da gi predupredime site okolu nas, za nivniot nekorekten odnos kon prirodata. Da ne se sramime od na{iot ~ekor, zatoa {to nekoj mora da e prv vo toa.

PREPORAKA ZA OVOJ MESEC

Za da se namali optovaruvaweto na `ivotnata sredina so cvrst otpad, vo naredniot mesec namesto ambala`i za edna namena, da koristime zamenlivi ambala`a. Da kupuvame pijaloci vo stakleni {i{iwa, koi{to }e mo`eme da gi zamenime vo prodavnica pri kupuvawe nov pijalok, ili pak da gi iskoristime za ~uvawe zimnica itn. Koga stanuva zbor za plasti~nite {i{iwa, niv mo`eme da gi koristime za presaduvawe cve}iwa, kako igra~ki i dr. A dokolku gi frlame plasti~nite {i{iwa, toga{ treba da gi vrzeme ili da gi stavime vo najlon - kesa do kontejnerot. Na toj na~in ja olesnuvame rabotata na JP "Komunalna higiena", a osven toa, plastikata i stakloto }e mo`at da se prodadat i kako surovina.

Informacii za tekstot od:

Zdru`enie za informacii, obuka i odr`liv razvoj