Na scenata na MNT

BALETOT "ROMEO I JULIJA"

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Julija ja igra Tawa Vujisi} - Todorovska i Goran Bo`inov kako Romeo. Vo ostanatite solisti~ki ulogi nastapuvaat: Nikola Sazdov, Kire Palov, Iskra [ukarova, Marina Stankovi} i drugi

Na scenata, tan~erite oble~eni vo bogatokoloritnite kostimi go pretska`aa tekot na dejstvieto. Crveno - strast, crno - nesre}a i taka s# do samiot kraj, a preku muzikata - prisustvo i na qubov i na taga.

Ve}e poznatata prikazna za zabranetata qubov me|u dvajcata mladi, pome|u Romeo i Julija, po mnogu godini, povtorno be{e postavena na scenata na MNT. I pokraj toa {to i po~etokot i krajot na ovoj poznat dramski tekst na nenadminliviot Vilijam [ekspir za publikata be{e poznat, odli~niot dramski izraz na tan~erite, koi preku dvi`ewa na teloto ja raska`uvaa storijata, go zadr`a dokraj interesot na posetitelite.

Baletot e vo koreografija na Hazaros Surmean, kompozitor Sergej Prokofjev, scenografijata e na @ivojin Trajanovi}, kostimite na Elena Don~eva i orkestarot na MNT pod dirigentstvo na Edvard Ambracujman od Rusija. Julija ja igra Tawa Vujisi} - Todorovska i Goran Bo`inov kako Romeo. Vo ostanatite solisti~ki ulogi nastapuvaat: Nikola Sazdov, Kire Palov, Iskra [ukarova, Marina Stankovi} i drugi.

Baletskata drama "Romeo i Julija" na scenata na MNT za prvpat e igrana vo dale~nata 1959 godina.


Direktorot na MNT Vlado Cvetanovski, koj edna godina ja izvr{uva{e direktorskata funkcija, podnese neotpovikliva ostavka poradi nemo`nosta da go podobri statusot na umetni~kite ansambli i da vospostavi sistem na vrednosti. Vrabotenite vo Teatarot formiraa sedum~leno telo koe na ministerot za kultura }e mu go predlo`i noviot direktor na MNT. No, s# do izleguvaweto na ovoj broj na na{iot nedelnik, imeto na noviot direktor na MNT ne be{e poznato.