"Nezavisnoto" sudstvo protiv makedonskite nacionalni tradicii

SUDSKI MAR[ ZA "ILINDENSKIOT MAR["

Pi{uva: Ranko MLADENOSKI

  • Odnosot na SDSM i VMRO-DPMNE kako vladeja~ki partii kon "Ilindenskiot mar{" be{e identi~en. Duri i bi rekol deka minatata godina odnosot be{e postrog, a o~ekuvavme deka od VMRO-DPMNE kako vladeja~ka partija }e bideme pre~ekani so ra{ireni race, veli gospodinot Stefkovski
  • Podnesena e `alba do Apelacioniot sud so nade` deka gre{kata }e bide ispravena

Na{eto "nezavisno" sudstvo, poto~no Osnovniot sud Skopje II, u{te poto~no sudijkata Verica Simovska, e na mislewe deka so simbolite kako {to se cre{ovoto top~e, znameto so vkrsteni revolveri i kama nad koi pi{uva "Sloboda ili smrt" se naso~eni kon "masovno urivawe na Ustavniot poredok na Republikata (zarem ne treba "dr`avata", n.z.), pottiknuvawe ili povikuvawe na voena agresija i razgoruvawe na nacionalna, rasna ili verska omraza ili netrpelivost". Barem taka stoi pod "dispozitivot" na Re{enieto so koe se odbiva baraweto za registrirawe na Zdru`enieto "Ilindenski mar{ 1978 godina". Edno otvoreno pra{awe do sudijkata Simovska, a vo vrska so nejziniot "dispozitiv": Zarem albanskoto zname so dvoglaviot crn orel, {to se vee na sekoe albansko grupa{ewe vo dr`avava (ne "Republikava"!), e za{titnik na "Ustavniot poredok" na Makedonija?! Prostete gospo|o Simovska, ama vakvi "dispozitivi" so takvi "obrazlo`enija" imavme vo vremeto na Tito.

Za idejata i za mar{ot, pretsedatelot na Zdru`enieto "Ilindenski mar{ 1978 godina", gospodinot Goce Stefkovski, ima poinakvi obrazlo`enija.

Ovoj mar{ prvpat e odr`an vo 1978 godina. Toga{ bevme trojca od Lisi~e - jas, Boris Zmejkovski i Bor~e Stefkovski. Trgnavme od Novo Lisi~e i stignavme vo Kru{evo kade bevme primeni od Vlado Karev, vnukot na Nikola Karev, no po vra}aweto od Kru{evo bevme pritvoreni tri dena. N# maltretiraa so obrazlo`enie deka sme sakale da organizirame bunt i za {irewe na nacionalizam. Mar{ot se obnovi vo 1998 godina i toa so 15 mom~iwa od Novo Lisi~e. Ne bevme primeni na centralnata proslava na Me~kin Kamen, tuku bevme samo vklu~eni vo defileto niz gradot Kru{evo. Minatata godina isto taka be{e organiziran ovoj mar{. Bevme 15 du{i so pridru`ba, so avtomobili za hrana i sli~no. Bevme i na proslavata na Me~kin Kamen, no moj vpe~atok e deka n# primija samo kolku da pomine redot, za{to ne bevme vo {picot na proslavata i, na nekoj na~in, bevme zapostaveni, veli gospodinot Stefkovski.

Poradi vakvite problemi, entuzijastite od Lisi~e podnele barawe do Osnovniot sud Skopje II za registracija na Zdru`enieto, no nivnoto barawe be{e odbieno so obrazlo`enija koi bea objaveni vo na{iot nedelnik. Denovive e podnesena `alba do Apelacioniot sud.

Odnosot na SDSM i VMRO-DPMNE kako vladeja~ki partii kon "Ilindenskiot mar{" be{e identi~en, dodava gospodinot Stefkovski. Duri i bi rekol deka minatata godina odnosot be{e postrog, a o~ekuvavme deka od VMRO-DPMNE kako vladeja~ka partija }e bideme pre~ekani so ra{ireni race, zatoa {to site od ova Zdru`enie, sme ~lenovi na VMRO-DPMNE u{te od negovoto formirawe. Vo 1998 godina nie nemavme nikakvi opstrukcii vo odnos na sponzorstvata, dodeka minatata godina ni bea praveni pove}e pre~ki na toj plan. Mene ne mi e jasno komu mo`e da mu pre~i registriraweto na ova na{e Zdru`enie, za{to so simbolite koi gi predlagame treba da se gordeeme. Toa se na{i tradicionalni simboli i sakame ovoj na{ mar{, so predlo`enite simboli, da bide potsetuvawe na na{ite nacionalni tradicii. So `albata {to e podnesena se nadevam deka }e bide ispravena ovaa gre{ka i deka }e bide registrirano na{eto Zdru`enie.