Forum

MAGLA VO GLAVATA

Stefan Donevski - Majka

Ovie denovi slu{navme u{te eden biser od Premierot, deka nekoi negovi ministri imaat magla vo glavata. Ovoj pat mora da se slo`am so mladiot Premier, deka vo toa ima golema vistina. Mnogu e te{ko da raboti{ so ministri, koi nemaat svoj koncept na rabota. Mnogumina od niv rabotat stihiski, spored dnevnite potrebi, a skoro site nemaat vizija za rabotata {to im pretstoi.

Najmnogu od niv rabotat pod direktiva na me|unarodnite institucii, bidej}i samite ne gi sogleduvaat problemite, koi im pretstojat.

Ministrite se voglavno mladi lu|e, koi ne `iveele vo razvienite zemji i so toa prakti~no nemaat nikakvi vizii za podobro.

S# {to e dosega dobro napraveno, doa|a od direktiva na stranskite delegacii, koi ~esto ja posetuvaat Makedonija. I dokolku dadat nekoj predlog, toj e tolku sme{en i neprakti~en i nosi samo strav na narodot. Da se potsetime samo na Zakonot za uvoz na polovni avtomobili, stari do {est godini. Ovoj Zakon go donese toga{niot mlad minister za trgovija, koj mo`ebi i nema voza~ka dozvola. Od dosega{nata praktika ne mi se veruva deka nekoj dosega vnesol avtomobil po noviot Zakon, a dokolku takvi lu|e ima tie mo`at da se izbrojat na prsti. Namesto pod itno da ja zgolemat starosnata granica na deset godini, ili kako {to e vo Bugarija na neograni~ena starost, samo da e tehni~ki vo besprekorna sostojba, Vladata si pravi eksperimenti so siroma{niot xeb na narodot. Kako da ja {titime "Makedonskata avtomobilska industrija".

Izbrzanata proda`ba na OKTA e edna od najgolemite gre{ki na ovaa Vlada. Sega, pri sekoe menuvawe na proda`nata cena na naftenite derivati, Vladata mora da ja pra{a OKTA dali se soglasuva. Tuka ima prostor za mnogu manipulacii so kupovnata cena na naftata. Tie mo`at da re~at deka ja kupile "tolku", "Treba da im se veruva" a siroma{niot makedonski narod }e go pla}a cehot, na nepromislenata proda`ba na Rafinerijata. Sosema drugo }e be{e, ako Makedonija ima{e dve rafinerii i ednata se prodade na stranski partner. Toga{ }e be{e toa i pozitivno, konkurencijata me|u niv }e ja sni`e{e i cenata na naftenite derivati. Vaka e postignat sosema sprotiven efekt, drug da ni ja dirigira najva`nata energetska surovina.

Se se}avam, pred desetina godini ima{e gusta magla vo Skopje, permanentno pove}e od dve nedeli. Lu|eto bea tolku nervozni i depresivni, pa onie pomladite ~estopati se ka~uvaa na sredno Vodno da go vidat sonceto.

Zamislete toa trae{e samo dve nedeli, a kako }e mu bide na ovoj narod, ako maglata na nekoi ministri potrae podolgo za celo vreme na negoviot ministerski mandat. Bogami pove}e od depresivno.