Kultura: Teatarski amaterizam

"DON KIHOT" SO MAKEDONSKI VETERNICI

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Po opo`aruvaweto na Teatarot vo Gevgelija manifestaciite od kulturata zamrea. No, so otpo~nuvaweto na raboteweto na amaterskata teatarska grupa "Don Kihot", od pred pet godini, `itelite na ovoj grad povtorno mu se vratija na teatarot. Vo teatarskata grupa "Don Kihot" se triesetina ~lenovi, pove}eto sredno{kolci i studenti, od sedumnaeset do dvaeset i pet godi{na vozrast
  • Teatarskata trupa "Don Kihot" prete`no raboti na drami od makedonski avtori
  • "Don Kihot" osven na teatarski pretstavi raboti i na drug vid manifestacii kako {to se: podgotvuvawe na dokimentarni serii, videoproekti, a Dru{tvoto u~estvuva i organizira promocii na knigi od sekakov vid

Po izgoruvaweto na Teatarot vo Gevgelija manifestaciite od kulturata zamrea. No, so otpo~nuvaweto na raboteweto na amaterskata teatarska grupa "Don Kihot", od pred pet godini, `itelite na ovoj grad povtorno mu se vratija na teatarot. Vo teatarskata grupa "Don Kihot" se triesetina ~lenovi, pove}eto sredno{kolci i studenti, od sedumnaeset do dvaeset i pet godi{na vozrast.

Teatarskata trupa "Don Kihot" raboti prete`no na drami od makedonski avtori. Dosega gi imaat raboteno "^ernodrinski se vra}a doma" i "Saraevo" od Goran Stefanovski, "Vikaj me i grne samo nemoj da me skr{i{" - Teatarski omnibus, "Bejbisiter", "Deja vu" od Risto Karajkov (mlad avtor od Gevgelija), "Doma" od Qudmila Razumovskaja (ruski avtor), "Adska ma{ina" od Venko Andonovski i novogodi{nite pretstavi: "[to ako ima vejavici pa Dedo Mraz dobie kijavica", "Engele bengele nekoj ~uka Dedo Mraz ve}e e tuka" i "Dajte mu pravo na glas na zarobeniot Dedo Mraz". Pri postavuvaweto na teatarskite piesi na scenata na Teatarot, re`ijata, scenografijata, kostimografijata celosno e vo racete na mladite akteri i re`iseri od teatarot "Don Kihot". Taka na primer, izborot na muzikata, naj~esto, e praven od \orge Janev, a re`ijata na Daniela Xi{eva.

Koga pred pet godini zapo~na so rabota teatarot "Don Kihot" nastapivme so edna neizvesnost za toa kako }e bideme prifateni od publikata, bidej}i po tolku godini ne{to novo po~na da se slu~uva vo gradot. No, naidovme na odli~en priem. Posetenosta na pretstavite be{e golema i ~esto pove}eto drami gi izveduvavme po pove}e pati. Nadvor od rodniot grad Gevgelija imame u~estvuvano dvapati na "Dojranski rakuvawa", vo 1999 -ta godina u~estvuvavme vo Ohrid so dramata od Goran Stefanovski "^ernodrinski se vra}a doma", pa vo Valandovo so novogodi{na pretstava itn., veli na{iot sogovornik Daniela Xi{eva.

Na pra{aweto kakva e sorabotkata na ovoj amaterski Teatar od Gevgelija, vo koj rabotat mladi lu|e, entuzijasti, so nekoi od teatarskite ku}i vo dr`avava, Xi{eva veli:

Dosega ne sme sorabotuvale so teatarskite ku}i, nutu sme dobile nekakva pomo{ od niv ili direktno od Ministerstvoto za kultura. Kontaktirame so poedinci, no i taa sorabotka e mala. Sepak, za istaknuvawe e toa deka gradot Gevgelija ni izleze vo presret. Imame golema poddr{ka od gradona~alnikot i od Sovetot na gradot od koi{to dobivame del od sredstvata nameneti za kultura {to gradot gi dobil od Ministerstvoto. Na{iot teatar treba{e da nastapuva na alternativniot teatarski festival "Faat" vo Ko~ani so pretstavata "Deja vu". No, poradi nemo`nosta da gi nadmineme problemite od tehni~ka priroda (pretstavata ima komplicirana scenografija, bea potrebni razni tehni~ki pomagala) na koi{to naidovme pri postavuvaweto na ovaa pretstava u~estvo na Festival "Faat" go otka`avme. Godinava za Festivalot ja podgotvuvame pretstavata "Adska ma{ina" od Venko Andonovski i se nadevam deka }e u~estvuvame na ovoj Festival.

Vo idnina, mladite akteri od "Don Kihot" imaat vo plan da ja zgolemat svojata aktivnost so nastapite na scenite od drugite teatri vo Makedonija. Vo "Don Kihot" osven teatarskite pretstavi se raboti i na drug vid manifestacii kako {to se podgotvuvaweto na dokumentarni serii, videoproekti, a Dru{tvoto u~estvuva i organizira promocii na knigi od sekakov vid.