Forum

ZA KONTINUITETOT NA VMRO-DPMNE

Na zgradata - centralata na VMRO-DPMNE vo Skopje, na vidno mesto e postaven amblemot na Partijata so lav~eto i na podno`jeto se pomesteni broevite 1893-1990. Toj fakt, kako i niz pove}e razgovori na vidni rakovoditeli na ovaa Partija ~esto se podvlekuva deka sega{nava partija ima kontinuitet so VMRO od 1893 godina. Ova na emisijata na Sitel vo razgovorot na novinarot Efremov, so visokiot rakovoditel na DPMNE, Marjan \or~ev be{e re~eno za kontinuitetot na partijata so VMRO.

Za onie, koi se zanimavaat so istorijatot na VMRO nu`no se postavuva pra{awe: za koj i kakov kontinuitet misli DPMNE. Vidnite dejci na VMRO kako Goce Del~ev, Gruev, Sandanski, \or~e Petrov i mnogu drugi, cvrsto stoeja na stavot deka osloboduvaweto na Makedonija e i mora da bide delo na samite Makedonci. Deka postojano bea vo sudir so interesite na bugarskiot dvor, koj se me{a{e vo makedonskoto delo za svoi interesi. Po ubistvoto na Todor Aleksandrov vo 1924 godina i prezemaweto na rakovodstvoto na VMRO od generalot Protogerov i Ivan (Van~o) Mihajlov, organizacijata vo potpolnost se stavi vo usluga na dvorot, a protiv vitalnite interesi na makedonskiot narod. Od toa vreme, pa s# do dene{ni denovi vo site arhivi, vo svetot za VMRO na Mihajlov se govori kako za teroristi~ka organizacija, koja sorabotuvala so fa{istite na Musolini, Hitler, usta{ite itn. Po 1925 godina fomrirana e VMRO - Obedineta, koja, iako pod izvesno vlijanie na Sovetska Rusija, se bore{e za avtenti~nite interesi na Makedonija i makedonskiot narod.

Na kongresite na VMRO-DPMNE vo Prilep, koga tvrdea deka sledniot kongres }e bide vo Solun, pa vo Ki~evo i Strumica, pak se govore{e za kontinuitetot na VMRO-DPMNE so VMRO od 1893. Ovaa floskula mnogu pridonese kaj nedostatno upatenite Makedonci da se zanesat poradi ona VMRO i da se opredelat so simpatii kon ovaa partija.

Redno e jasno, glasno i sega voda~ite od ovaa Partija da se izjasnat za koj kontinuitet se opredeleni?

B.M.