SMIRENIETO ODRAZ NA VELIKODU[NOSTA I PO^IT KON SVOJOT BLI@EN

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

Site nie, koi odime vo crkva, se krstme, se molime, se poklonuvame pred na{ite svetci i pred ikonite, pred na{iot Gospod Isus Hristos i majkata bo`ja sv. Bogorodica, site nie preku tie ikoni gi upatuvame na{ite `elbi i molbi da ni se prostat grevovite, koi sekoj den gi pravime. Odime na verou~enie, slu{ame, razgovarame, no mnozina od nas nemaat smirenie.

So vladeeweto na gordosta i samouverenosta vo sebe, kon va{ite bliski se odnesuvate so poni`uvawe, a ponekoga{ so nervoza i duhovno razvestie. Lesno e da se zboruva za Gospoda. Lesno e samo so zborovi, bez dela da se qubi Gospod, a u{te polesno e da se pravime golemi hristijani, a vo srceto da bideme lo{i, bez milosrdie. Ova treba da go znae sekoj veren mirjanin, samopregoren pravoslaven hristijanin, ako saka vistinski da razgovara so Gospoda, potrebno e nesebi~no smirenie golem akcent na po~it kon bli`niot, kako {to se veli vo psalmite Davidovi. S#, da ima{ a qubov da nema{ toa zna~i nema{ du{a. Ovoj napis, se odnesuva za site vernici takanare~eni golemi i onie mali, do site gordelivi koi se smetaat za "pravednici" i za onie verou~iteli, pa i sve{tenicite. Bez smirenie proma{ena e molitvata i razgovorot so Gospoda e propadnat. Blaze si im na onie na{i bra}a i sestri, koi imaat silna vera kon Boga i u{te posilna volja kon svojot bli`en.

Samo tie mo`at da zastanat pred liceto na Gospod so svojata molitva.