"Makedonsko Sonce" Vi go nudi celoto izdanie na Internet so pretplata. Za podetalni informacii za pretplatata pritisnete ovde.

Slobodni za ~itawe se onie stranici koi se ozna~eni so (slobodno)!


    Br. 306 - 05/05/2000

DELOTO NA DEL^EV

Najsvetliot lik, za nas Makedoncite e sekako Goce Del~ev. Nie, Makedoncite, mo`eme sekoga{ da pogledneme vo na{ata istorija i da se gordeeme so ona {to go pravele na{ite tatkovci i dedovci, kako inspiracija za na{eto deluvawe denes. Bez ogled na te{kite uslovi, goli i bosi, vo stud, do`d i mraz tie ne se kolebaa da se borat i da ja branat slobodata na Makedonija. Dene{noto vreme po ni{to ne e razli~no od minatoto.

                       

 

Komentar

Gledano odnadvor
DELOTO NA DEL^EV
Pi{uva: Slavko MANGOVSKI (slobodno)
 
]e prezeme li ne{to makedonskata nadvore{na politika vo odnosite so Albanija?
KONVENCIJA ZA MALCINSTVATA - TEST ZA PROMENITE
Pi{uva: Dragi IVANOVSKI (slobodno)
 
Razli~ni pogledi na VMRO-DPMNE
MAKEDONCITE VO DRUGITE ZEMJI - ZABORAVENI
Pi{uva: Petar \OR\IEVSKI (pretplata)
 
Izraelski pogled na neiskoristenite mo`nosti vo Makedonija (1)
KLIMATA I PO^VATA POGODNI, A NEISKORISTENI
Pi{uva: Gideon SANDEL (pretplata)
 
Ogledalce, ogledalce
ISUS HRISTOS
Gog ma Gog (pretplata)
 
Koga parite }e stivnat
OTSEK VODITEL NA AKADEMIJATA ZA GLUMA
Pi{uva: Rozita ZAKEVA (pretplata)
 
Zapisi od Zapadniot Balkan
DOPIROT NA BOLKATA
Pi{uva: Tihomir STOJANOVSKI (pretplata)

Karikatura (ovde) (slobodno)

Na{ite vo svetot

Kancelarija za vrski na SMK za SAD
DEMONSTRACII NA MAKEDONCITE OD SAD PRED BUGARSKATA AMBASADA VO WUJORK
Izvestuva: Goce DURTANOSKI (slobodno)
 
Govor na B. Vangelov, ~len na Centralniot sovet na OMO "Ilinden" - PIRIN, na Ro`enskiot Manastir
ROBOT SE BORI ZA SLOBODA, A SLOBODNIOT ZA SOVR[ENSTVA (pretplata)

Makedonija

Po dvonedelnite peripetii okolu Centarot za kardiohirurgija vo Voenata bolnica vo Skopje
D-R MITREV SE VRA]A VO MAKEDONIJA
Pi{uva: Ranko MLADENOSKI (slobodno)
 
Dali nekoj go slu{a glasot na Pore~ieto?
OSTANA KAKO PUSTA PUSTELIJA, NO VE^NO SI KAKO RAJSKA UBAVINA!!!
Pi{uva: Srebre LEVKOVSKI (pretplata)
 
Nova kniga za "Metodikata po likovno obrazovanie i vospitanie"
NA IZLO@BA VO SOLUN POD USTAVNO IME?!
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (slobodno)
 
Zloupotrebata i maltretiraweto na deteto
ZAKONSKA ZA[TITA I POGOLEMA RODITELSKA GRI@A
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)
 
Penka Nikolovska, diplomiran socijalen rabotnik
KAKO DO SOCIJALNA POMO[?
Razgovarala: @aklina MITEVSKA (pretplata)
 
Novost vo Zavodot za vrabotuvawe na Makedonija
RABOTEN KLUB ZA NEVRABOTENI
Pi{uva: Mileva LAZOVA (pretplata)
 
Predavawe vo MANU od prof. d-r Mihail Garevski
"IZMITSKIOT KATASTROFALEN ZEMJOTRES OD 1999 GODINA I RAZMISLUVAWA ZA ASEIZMI^KOTO PROEKTIRAWE VO MAKEDONIJA"
Pi{uva: Marina STAMENKOVA (pretplata)
 
Proekt za ocenuvawe na u~enicite od ~etvrtite oddelenija
PRV OFICIJALEN INFORMATOR ZA DR@AVNO OCENUVAWE
Pi{uva: Aneta POPANTOSKA (pretplata)
 
Seminar vo Domot na humanitarnite organizacii "Dare Xambaz"
METODI I NA^INI ZA ZA[TITA OD DROGATA
Pi{uva: Aneta POPANTOSKA (pretplata)
 
Milo{ Dimeski, pretsedatel na Izvr{niot odbor na Sobranieto na Zdru`enieto na penzioneri na op{tinata Kisela Voda - Skopje
DR@AVATA NEMA SLUH ZA PENZIONERITE
Pi{uva: @aklina MITEVSKA (pretplata)
 
Po povod patronatot na u~ili{teto
VO ^EST NA GOCE DEL^EV
Pi{uva: Marina STAMENKOVA (pretplata)
 
Petta sednica na Komorata
LEKARSKATA KOMORA KONE^NO SI GO NAJDE MESTOTO
Pi{uva: Mileva LAZOVA (pretplata)
 
Studentski pra{awa
STUDENTITE PRED SE I NAD SE
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)

Medija Monitor (ovde) (pretplata)

Istorija

Istorijata ne e samo minato
MAKEDONSKITE LI^NI IMIWA VO I OKOLU SVETATA ZEMJA
Pi{uva: Aleksandar DONSKI (slobodno)
 
D-r Gligor Todorovski, istori~ar i nau~en sorabotnik
MAKEDONSKATA ISTORIOGRAFIJA SE NAO\A PRED OPASNOST
Razgovaral: Koce STOJMENOV (pretplata)
 
Zagina za da `ivee
ZAGINA PORADI PREDAVSTVO
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)
 
Minatoto treba da se istra`uva
SIMPOZIUM "VOJVODATA IQO MARKOV - MALE[EVSKI I NEGOVOTO VREME"
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)

Forum

FILMOT "PRED DO@DOT" ILI QUBOVTA POME\U "GR^KIOT ORTODOKS I ALBANKATA"
Sa{o Popovski (pretplata)

Proglasi

PRVOMAJSKI PROGLAS NA SOJUZOT NA SINDIKATITE NA MAKEDONIJA (pretplata)
 
"MAKTEON - 2000" (pretplata)

Verata na{a Risjanska

BLAGODATNIOT OGAN OD NEBOTO NA GROBOT NA GOSPOD ISUS HRISTOS VO ERUSALIM VO O^I VELIGDEN
Pi{uva: axika @ivanka Filipovska (slobodno)
 
Temel na na{ata vera
HRISTOVOTO VOSKRESENIE
Podgotvila: Marina STAMENKOVA (pretplata)
 
Hristijanstvoto vo Male{evsko
BITISUVAWE NA EDEN MANASTIR "SV. ARHANGEL MIHAIL" - BEROVO
Pi{uva: Qupka VASILOVSKA (pretplata)

Pisma (ovde) (pretplata)

Kultura

Nova kniga od "Matica makedonska", Skopje
MAKEDONSKATA EMIGRACIJA OD EGEJSKIOT DEL NA MAKEDONIJA VO UNGARIJA
Pi{uva: D-r Katerina TODOROSKA (pretplata)
 
Ognen Nedelkovski, tekstopisec
[UNDOT I ZADADE UDAR NA MAKEDONSKATA MUZIKA
Razgovaral: Koce STOJMENOV (pretplata)
 
[vajcarsko-makedonski denovi na kulturata
ZAPADNOISTO^EN ART-MIKS
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)
 
Nov trud za mediumite
PE^ATENITE I ELEKTRONSKITE MEDIUMI VO MAKEDONIJA
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)

Soveti

Iskoristete go proletnoto sonce
TR^AWETO GO NAMALUVA STRESOT
Podgotvila: Rozita Zakeva (pretplata)
 
MAKEDONSKA KUJNA
Podgotvuva: Stefan DON^EVSKI, profesionalen gotva~ (pretplata)
 
Od narodnata apteka
NEVEN - BILKA NA IDNINATA (2)
Pi{uva: Sne`ana PROKOPIEVA - PAVLOVI] (pretplata)

 

Copyright 2000 "MAKEDONSKO SONCE"