Temel na na{ata vera

HRISTOVOTO VOSKRESENIE

Podgotvila: Marina STAMENKOVA

Tropar: "Hristos voskresna od mrtvite, so smrtta, smrtta ja pobedi i na tie vo grobovite `ivot im dade"

Eden od najsilnite fakti za besmrtnosta na ~ovekovata du{a i za nejzinoto voskresenie e Hristovoto voskresenie, za koe apostol Pavle napi{a do Korintjanite: "Ako Hristos ne voskresnal, prazna e na{ata propoved, prazna e i na{ata vera (1 Kor. 15,14)". "No, ete, Hristos voskresna od mrtvite i so toa stana prvina za umrenite... I kako {to po Adama site umiraat, taka i vo Hrista site }e o`iveat (1 Kor.15,20,22)".

Eden svet ~ovek, genijalen um na Svetoto pravoslavie, vaka zboruva za Hristovoto voskresenie: "Ako ima nastan na koj mo`at da se svedat site nastani od `ivotot na Gospod Isus Hristos, apostolite i voop{to seto hristijanstvo, toga{ toj nastan e Hristovoto voskresenie. Isto taka, ako ima vistina na koja mo`at da se svedat site evangelski vistini, toga{ taa vistina e Hristovoto voskresenie. I na krajot: Ako ima evangelsko ~udo preku koe mo`at da se objasnat site novozavetni ~uda, toga{ toa ~udo e Hristovoto voskresenie. Za{to tokmu vo svetlinata na Hristovoto voskresenie stanuva jasen i likot Hristov i Negovoto delo. Duri toga{ celosno dobivaat objasnuvawe site Negovi zborovi, site evangelski nastani. Za{to Bogo~ovekovite vistini se vistiniti preku vistinata za Negovoto voskresenie.

Osven toa, bez Bogo~ovekovoto voskresenie ne bi mo`ele da go objasnime ni apostolstvoto, ni apostolite, nitu ma~eni{tvoto na ma~enicite, ili ispovedni{tvoto na ispovednicite, nitu pak svetitelstvoto na svetiite, nitu pak podvi`ni{tvoto na prepodobnite, nitu pak ~udotvorstvoto na ~udotvorcite, nitu pak verata na tie {to veruvaat. Ako Gospod Isus Hristos ne voskresnal i kako takov ne gi ispolnil svoite u~enici so s# `ivotnata sila i ~udotvorna mudrost, od kade im taa smelost i revnost so koja taka neustra{ivo i mudro go propovedaa i ispovedaa voskresnatiot Gospod i so radost odea vo sigurna smrt za Nego? Ako voskresnatiot Spasitel ne gi ispolnil niv so bo`estvena sila i mudrost, kako tie bi go zapalile svetot so nezgasliv ogan na novozavetnata vera. Ako hristijanskata vera ne e vera na voskresnatiot, a so toa i na ve~no`iviot i `ivotvoren Gospod Hristos, koj bi gi voodu{evil ma~enicite za ma~eni~ki podvig ili besrebrenicite, ili koj i da e hristijanin, za koj i da e hristijanski podvig? So eden zbor ako Hristos ne voskresnal, hristijanstvoto ne bi postoelo, Hristos bi bil i prv i posleden hristijanin koj umrel na krstot, a so Nego - bi umrelo i Negovoto delo i Negovoto u~ewe.

Ako Hristos ne voskresnel, koj umen bi mo`el da poveruva vo Nego kako vo Bog i Gospod? Zar apostolite bi smeele da go propovedaat kako Bog ako navistina ne voskresnal? Sv. Jovan Zlatoust pra{uva kakva revnost gi motivirala apostolite da propovedaat mrtovec? Kakva nagrada o~ekuvale od mrtov ~ovek? Kakva po~est? Zar istite tie ne pobegnaa od Nego dodeka be{e `iv, koga go fatija? Najsmeliot apostol Petar, tripati se otka`a od Nego deka ne go poznava; Juda go predade za 30 srebrenici; apostol Toma pak bara{e materijalni dokazi za Negovoto voskresenie za da poveruva..."

Toa se slu~uva{e pred negovata smrt i voskresenieto, a vedna{ po voskresenieto ne samo {to go ispovedaa, tuku site ma~eni~ki postradaa za Nego, osven najmaliot, ap. Jovan, koj po~ina od prirodna smrt.

No, ne samo {to apostolite go ispovedaa i ja prodol`ija Negovata nauka, tuku bezbroj ma~enici i stradalnici odea vo sigurna smrt, no so silna vera deka ve~no i bla`eno }e `iveat. Smelo i neustra{ivo go ispoveduvaa Gospoda bezbroj mladi i nevini, ma`i, `eni, stari, mladi, deca, prosti i u~eni, onie {to sedea vo carski palati, kako i onie vo slameni kolibi, vojvodi i vojskovoditeli - site {to vkusija od plodovite na `ivotvornata i spasitelna vera pravoslavna. Za site niv nema{e ni{to posveto i povozvi{eno od Hrista.