Nov trud za mediumite

PE^ATENITE I ELEKTRONSKITE MEDIUMI VO MAKEDONIJA

Pi{uva: Koce STOJMENOV

  • Me|u 1.616-te bibliografski edinici (vesnici i spisanija), vo Makedonija, za Makedonija, od Makedonci ili za Makedonci i za Makedonija, vo nivnite naslovi imeto Makedon ... e sodr`ano vo 138 od naslovite

Denovive od pe~at izleze knigata na Blagoja Nineski "Pe~atot i elektronskite mediumi vo Makedonija" vo izdanie na Dru{tvo za novinarska, izdava~ka i grafi~ka dejnost "Tribina makedonska" - Skopje. Na 200 stranici avtorot Blagoja Nineski gi iznesuva site najophodni podatoci za pe~atenite i elektronskite mediumi {to denes postojat vo Makedonija. Isto taka, toj, so seriozen pristap se zadr`uva na istorijatot na pe~atenite medumi i vo edna sevkupna analiza veli: "Vkupno me|u 1.616-te bibliografski edinici (vesnici i spisanija) - vo Makedonija, za Makedonija, od Makedonci ili za Makedonci i za Makedonija - vo nivnite naslovi imeto Makedon ... (podvle~enoto e na{a zabele{ka, a trite to~ki se na avtorot) e sodr`ano vo 138 od naslovite. Ovoj popis se bazira i e podgotven spored dosega{nite istra`uvawa na pe~atot vo i za Makedonija i zatoa ne treba da se razbere kako definitiven. Sepak, kako podatok dovolno govori za vekovnoto ~uvstvo na makedonskiot narod i dobro treba da go zapametat i Makedoncite i posebno onie koi Makedoncite sakaat da gi asimiliraat."

Poseben vpe~atok ostava koricata na knigata na koja do dolniot del se nao|aat 15 poliwa koi se "podeleni" na elektronski i pe~ateni mediumi. Na sedum, skalesto podredeni, poliwa e ispi{an morfemot Makedon, simboli~ko pretstavuvawe na pe~atenite mediumi vo Makedonija, za Makedonija, od Makedonci ili za Makedonci i za Makedonija.

Da spomneme deka knigata e podelena na dva dela:

1. Pe~ateni mediumi

2. Elektronski mediumi, koi se podeleni na glavi i podglavi.