Seminar vo Domot na humanitarnite organizacii "Dare Xambaz"

METODI I NA^INI ZA ZA[TITA OD DROGATA

Pi{uva: Aneta POPANTOSKA

  • Na ovoj edukativen seminar bea prezentirani najnovite, izvorni informacii i stru~ni znaewa za zloupotrebata na drogite, oblicite na preventivno deluvawe, navremeno otkrivawe na onie koi{to po~nuvaat so ova zlo i postapkite za spre~uvawe istite da stanat zavisnici

Na 21 april, vo organizacija na Crveniot krst na op{tina ^air i Sojuzot na `eni protiv drogite vo Makedonija, vo Domot na humanitarnite organizacii "Dare Xambaz" se odr`a ednodneven seminar, posveten na metodite i na~inite za za{tita od drogata, edno od najgolemite zla na ~ove{tvoto. Seminarot be{e otvoren so nastapot na u~enicite od Osnovnoto u~ili{te "Kole Nedelkovski". Vovedno izlagawe ima{e gospo|ata Radmila Radosavlevi}, a d-r Jordan Jovev se pretstavi so izlagaweto "Epidemiologijata, etiologijata i klini~kata slika na zavisnicite od droga".

"Zloupotrebata na drogite i povrzanosta so kriminalot vo Makedonija", be{e tema na izlagaweto na d-r Aleksandar Galevski, dodeka d-r Pavlina Vaskova govore{e za "Tretmanot na zavisnicite od drogi".

Na ovoj edukativen seminar bea prezentirani najnovite, izvorni informacii i stru~ni znaewa za zloupotrebata na drogite, oblicite na preventivno deluvawe, navremeno otkrivawe na onie koi{to po~nuvaat so ova zlo i postapkite za spre~uvawe istite da stanat zavisnici.