Razli~ni pogledi na VMRO-DPMNE

MAKEDONCITE VO DRUGITE ZEMJI - ZABORAVENI

Pi{uva: Petar \OR\IEVSKI

  • Stepenot na pravata na Makedoncite vo sosednite zemji vo golema mera }e go odreduva stepenot na me|usebnite odnosi me|u Republika Makedonija i odnosniot sosed, a pritoa }e se insistira nivoto na pravata {to gi u`iva edno nacionalno malcinstvo, da se garantira i za Makedoncite vo odnosnata zemja

VMRO - DPMNE gi menuva svoite stavovi vo zavisnost od toa kade se i so kogo se. Za vreme na periodot na vonparlamentarno opozicionirawe tie se zalagaa za vospostavuvawe na site atributi na potrebnoto mesto i po~ituvawe na istite. No, denes kako da se kosat so tie gledi{ta. Za da go potvrdime gorenavedenoto, }e ja dademe vo celost Deklaracijata na VMRO - DPMNE za nacionalno pomiruvawe i obedinuvawe na raselenite Makedonci, donesena na Vtoriot kongres na 6 i 7 maj 1995 godina vo Ki~evo.

VMRO - DPMNE gi povikuva site Makedonci da se obedinat na patriotska osnova i zaedno da go pomognat opstanokot i razvitokot na nivnata tatkovina, Republika Makedonija.

Dr`avata Republika Makedonija ima pravo i obvrska da se gri`i za pravata na Makedoncite vo sosedstvoto i vo dijasporata, da im dava pravna i drugi vidovi za{tita i da se bori za garantirawe i ostvaruvawe na nivnite gra|anski i ~ove~ki prava vo me|unarodnite organizacii . Pritoa, VMRO - DPMNE gi prifa}a i po~ituva site me|unarodni dokumenti {to se odnesuvaat na pravata na ~ovekot.

Za VMRO - DPMNE, Makedoncite von granicite na Republika Makedonija se sostaven del na makedonskata nacija.

Makedoncite vo sosedstvoto i vo dijasporata se izvonredno zna~aen faktor vo vospostavuvaweto i gradeweto na prijatelski odnosi i sorabotka na Republika Makedonija so zemjite kade {to tie `iveat.

VMRO - DPMNE smeta deka ~ove~kite prava na Makedoncite vo sosednite zemji treba da se re{avaat po pat na me|unarodni dogovori i vrz principot na reciprocitet. Stepenot na pravata na Makedoncite vo sosednite zemji vo golema mera }e go odreduva stepenot na me|usebnite odnosi me|u Republika Makedonija i odnosniot sosed, a pritoa }e se insistira nivoto na pravata {to gi u`iva edno nacionalno malcinstva, da se garantira i za Makedoncite vo odnosnata zemja (Zatoa {to denes, kako partija na vlast, ne prezema merki da go sprovede spomnatovo vo odnos na Albancite i Republika Albanija. Ili s# se sveduva na kompromis ili na ...).

Vo Republika Makedonija mora da se sozdadat pravni i drugi pretpostavki za vra}awe na iselenite Makedonci vo tatkovinata (Kako {to denes stojat rabotite, sozdadeni se uslovi za napu{tawe, a ne vra}awe na Makedoncite. I tie {to sakaat da se vratat ili investirat vo Makedonija, od strana na odredeni mo}nici - dr`avni ili lokalni, se ucenuvaat i sli~no). Republika Makedonija treba da sozdade uslovi za plodotvorno vlo`uvawe na kapitalot na raselenite Makedonci vo nacionalnoto stopanstvo i da izgradi mehanizmi koi }e gi garantiraat tie vlogovi.

VMRO - DPMNE se zalaga za formirawe na posebno ministerstvo za Makedoncite vo dijasporata. VMRO - DPMNE e na stojali{te deka i Makedoncite vo dijasporata treba da u~estvuvaat neposredno vo politi~kiot `ivot i odlu~uvawata vo Republika Makedonija za {to e neophodno da se donese soodvetna zakonska regulativa.

VMRO - DPMNE najostro go osuduva denacionalizatorskoto odnesuvawe na site povoeni re`imi vo Makedonija, kako i na aktuelnata vlast vo Makedonija, koja deluva od antimakedonski pozicii, vr{i denacionalizacija na sopstvenata nacija, nejzino razdvojuvawe, marginalizacija i obezli~uvawe vo nekakva apstraktna kategorija na "gra|ani".