Iskoristete go proletnoto sonce

TR^AWETO GO NAMALUVA STRESOT

Podgotvila: Rozita ZAKEVA

Znaete li deka redovnoto xogirawe, t.e. tr~awe e odli~no za zacvrstuvawe na muskulite na nozete. ^estopati od va{ite prijatelki slu{ate prikazni za toa kolku se ~uvstvuvaat prekrasno posle planinarewe, dolgo pe{a~ewe, tr~awe. Toa e zatoa {to dvi`eweto gi razbuduva mozo~nite stanici, a seto toa ovozmo`uva izbegnuvawe na stresot. Tr~aweto e edna od najevtinite sportski aktivnosti, sekako poevtino od vleguvaweto vo fitnes-centarot, a s# {to vi treba e eden par dobri trenerki!

Vsu{nost mo`ebi i gi imate ve}e vo plakarot. Koga posleden pat sebesi ste si vetile deka }e po~nete da xogirate (i ste se otka`ale po edna nedela)? Toa e gre{kata {to ja pravat mnogu po~etnici. Pri~inata e vo toa {to s# sakate da postignete vedna{. Mnogumina se `alat poradi bolkite vo muskulite, a so toa tolku mnogu se obeshrabruvaat i ne sakaat povtorno da se obidat. Klu~ na re{enieto na problemite e da se zapo~ne etapno, kombiniraj}i go odeweto i tr~aweto. Na toj na~in na svoite noze, na belite drobovi i na srceto im davate mo`nost da zajaknat.

VE@BI ZA RASTEGNUVAWE

1. Svitkajte go levoto koleno dr`ete go zglobot so levata raka.

Potisnete go kolkot nanazad - taka }e gi rastegnete prednite muskuli.

Povtorete go toa i so drugata noga.

2. Legnete na grb i svitkajte gi kolenata. Povle~ete go desnoto koleno kon gradite. Dr`ete gi kraevite na krpata so race taka {to sredi{teto na krpata da bide na sredinata od desnoto stapalo. Poleka podignete ja i zategnete ja nogata, so {to }e go rastegnete strani~niot del na kolkot. Povtorete go toa i so drugata strana.

3. Navalete se so dlankite na yid ili drvo, oddale~ete se dva do tri ~ekori i silno turkajte. Stavete ja desnata noga trieset santimetri od levata i svitkajte ja levata noga vo kolenoto. Navalete se nanapred od kolkovite so svitkani laktovi za da go rastegnete listot od desnata noga. Dr`ete gi stapalata na podot, a grbot neka vi bide ispraven. Povtorete go toa i so drugata strana na teloto.