Petta sednica na Komorata

LEKARSKATA KOMORA KONE^NO SI GO NAJDE MESTOTO

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • LKM kako nikoga{ do sega, uspea da postigne sorabotka so Ministerstvoto za zdravstvo i Fondot za zdravstveno osiguruvawe okolu podelbata na odgovornosta vo oblasta na zakonskata regulativa

Lekarskata komora na Makedonija uspe{no postoi ve}e osum godini kako samostojna, nevladina, nepartiska profesionalna asocijacija na doktorite po medicina, zaradi za{tita i unapreduvawe na stru~nite, eti~kite dol`nosti i prava, za podobruvawe na kvalitetot na zdravstvenata za{tita, za sledewe na odnosot na zdravstvenite rabotnici kon op{testvoto i gra|anite, kako i za za{tita na interesite na lekarskata profesija. Vo prviot ~etirigodi{en period, Lekarskata komora se bore{e da go definira svojot praven status, iako naiduva{e na seriozni pre~ki od strana na administrativnata vlast, zaradi nejzino neprifa}awe kako ramnopraven partner vo gradeweto i razvivaweto na sistemot za zdravstvena za{tita. Taa ne be{e aktivno vklu~ena vo mehanizmite kade bi mo`ela da dade sopstven pridones. No sepak, vo sledniot period se izbori za klu~no mesto vo site dvi`ewa i promeni koi nastanuvaat vo sferata na zdravstvoto vo Makedonija. Poslednava godina, so golemo zadovolstvo, pretsedatelot, prof.d-r Aleksej Duma, na pettata sednica na Komorata, izjavi deka LKM kako nikoga{ do sega, uspea da postigne sorabotka so Ministerstvoto za zdravstvo i Fondot za zdravstveno osiguruvawe okolu podelbata na odgovornosta vo oblasta na zakonskata regulativa. Komorata be{e aktivno vklu~ena vo raspravata po Zakonot za zdravstveno osiguruvawe, bea dadeni predlozi i zabele{ki od nejzina strana upateni do Komisijata za zdravstvo i aktivno u~estvuva{e vo 10 sednici.Mo`eme da konstatirame deka LKM kone~no si go zazema mestoto vo op{testveniot sistem, vo ovoj moment preku odredbite vo Zakonot na zdravstveno osiguruvawe i potpi{aniot Memorandum, a mnogu skoro i preku Zakonot za zdravstvena za{tita i Zakonot za doktorite.