Koga parite }e stivnat

OTSEK VODITEL NA AKADEMIJATA ZA GLUMA

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Na{ive akteri, najverojatno poradi "golemite" pari {to im gi nudi dr`avata plivaat i vo drugi vodi, osven vo onie nivnite

Ste pomislile li nekoga{ zo{to nekoi lu|e paralelno na svojata pro-fesija rabotat i nekoja druga. Vo na{eto op{testvo, vo odnos na stru~nosta i znaeweto nasproti mo`nosta toa nekade da se iska`e postoi golema oddale~enost. Na primer ima stru~noobrazovani, no i "prijatelski" kadri. Od dosega{noto iskustvo, pred 10, a i vo ovie 10 godini nekoi raboti s# u{te se isti. ^est za isklu~ocite, no s# se poretki, pa taka za da se vrabotite potrebno e da imate: 1. dobri vrski; 2. nekoja marki~ka nastrana; 3. partiski da ste opredeleni (a kolku se razbirate od politika ne e va`no); 4. da bidete vo tek so fakultetot i da se opu{tite, diplomata }e ja zemete otkako prakti~no }e nau~ite nekoi raboti na va{eto rabotno mesto.

Nekoga{ mo`e da vi se slu~i da se vrabotite po struka, no da ne bidete dobro plateni, ova sekako ne e va{a vina, tuku va{a sre}a. Vo vremeto na pluralizmot mnogu se ceni uspe{nosta kaj lu|eto. Zna~i, ako ste uspe{ni vo pove}e profesii, imate mo`nost nekako da se probiete niz `ivotot.

IMIXOT E NI[TO

Na Zapad, eh... na Zapad, {to bi rekol narodov, nakoi raboti se cenat i funkcioniraat onaka kako {to treba. Amerikanskata akademija za gluma gi ceni svoite akteri, a koga }e vlezat vo Holivud ne izleguvaat prazni. Milionskite honorari (vo dolari, se razbira) koi im se nudat za eden snimen film, sekako ne im dozvoluva vodewe na TV-emisii, {to zna~i imixot da bide{ akter, nekade vo svetot, e golema gordost. A, na{iot narod veli "a be kakov imix bez pari", ova ni dava odgovor na edno mnogu sekojdnevno pra{awe, zo{to nekoi i pokraj imixot si teraat drugi raboti. Na{ive akteri, najverojatno poradi "golemite" pari {to im gi nudi dr`avata plivaat i vo drugi vodi, osven vo onie nivnite. Primeri eden kup, a pari? Zatoa, ako ste elektroin`ener, a ste oneraspolo`eni poradi parite, ne o~ajuvajte, probajte si ja sre}ata kako moler, prodava~ na semki ili na primer kelner, zo{to da ne. Parite sigurno }e vi dojdat dobro i }e ve oraspolo`at.

AKTERI-VODITELI

Od plejadata makedonski akteri, malkumina ne se obidele da se nurnat vo voditelskite vodi. Najpoznatiot akter Igor Xambazov odli~no se snao|a vo vodeweto na "Super bingo" i e najplateniot {ou-men vo dr`avava, Vesna Petru{evska na edna od televiziite vodi emisija "Vrtele{ka", sekoj ponedelnik diplomiraniot akter Dejan Lili} ja vodi "Arena" vo Univerzalnata sala, Van~o Petru{evski vo nedela e voditel na "Dom i dizajn", Toni Mihajlovski - emisijata "Ajde da se oblo`ime", Petar Gorko be{e voditel na TV-bingo, Dragan Spasov - Dac vode{e "Xandar zbira"... Primeri ima mnogu, no vistinski akteri s# pomalku. Dr`avata za ovie lu|e s# pomalku se gri`i i nivnata egzistencija navistina e nevoobi~aena za razlika od ona {to kaj nas se narekuva Zapad. No, `edta e s# pogolema, a imixot e ni{to, zatoa pokorete & se na `edta i so diplomata vo raka, vo pohod, na rabota, na trud, pa ...