Govor na B. Vangelov, ~len na Centralniot sovet na OMO "Ilinden" - PIRIN, na Ro`enskiot Manastir

ROBOT SE BORI ZA SLOBODA, A SLOBODNIOT ZA SOVR[ENSTVA

Po~ituvani sogra|ani, gra|ani na R. Bugarija i gosti od stranstvo, poklonici i po~ituva~i na deloto na Jane Sandanski!

Dobre dojdovte vo s. Ro`en edno od najsvetite mesta, povrzani so `ivotot i deloto na golemiot revolucioner i borec za integracija me|u malcinstvata na Balkanot od po~etokot na na{iot vek Jane Sandanski. Negovite zborovi "Robot se bori za sloboda, a slobodniot za sovr{enstva" se aktuelni i denes.

Na{ata gra|anska aktivnost, oddavawe ~est i po~it kon deloto na "Pirinskiot car" }e zapo~ne po 10-tina minuti, koga ovde, pred negoviot grob, }e se soberat site prisutni i onie {to ja prifatija pokanata.

A dotoga{, potpiraj}i se na svoite zakonski ~ove~ki prava, koi{to se predvideni so konstitucijata na R. Bugarija, ~len 32, koj glasi: "Nikoj ne mo`e da bide sleden, fotografiran, filmuvan, snimen bez negovo znaewe i soglasnost, ili pak negovoto potpolno nesoglasuvawe".

Nie gra|anite koi{to sme se sobrale pred grobot na Jane Sandanski, navredeni od novinarite na regionalniot vesnik "Struma" za koi{to ni sme "omovci i lumpeni" i molime da go napu{tat ova sveto mesto, koe{to tie mnogu godini po red go oskvernuvaa so svoite nedostojni napisi.

Tie neka znaat, deka vo idnina, za sekoja navreda ili publikuvawe sliki bez na{a soglasnost, vrz osnova na istiot ~len 32 od konstitucijata }e bide pobarana sudska odgovornost.

Da se nadevame deka, vo idnina, vo interes na na{ata zaedni~ka rabota za dobroto na R. Bugarija i smetaj}i na svesta na "negovo veli~estvo novinarot" koj progovori, deka vo idnina realno i objektivno }e ja prezentira vistinata "takva kakva {to e".

A sega, odej}i si od s. Ro`en, gi molam novinarite, naju~tivo da go pozdravat glavniot urednik na vesnikot "Struma".