"Makedonsko Sonce" Vi go nudi celoto izdanie na Internet so pretplata. Za podetalni informacii za pretplatata pritisnete ovde.

Slobodni za ~itawe se onie stranici koi se ozna~eni so (slobodno)!


    Br. 301 - 31/03/2000

MAKEDONSKA LEGENDA

Minatata nedela imav ~est da prisustvuvam na eden ta`en ~as po istorija. Temata na istorijata be{e na{ata napatena i mila Makedonija preku `ivotot na eden patriot, akter vo makedonskiot teatar, film i televizija. ^ovek {to odbele`al edna epoha, patriot so koj sekoj Makedonec mo`e i treba da se gordee, umetnik koj ja poka`uva goleminata na na{ata kultura. Toa e Risto [i{kov.

                       

 

Komentar

Gledano odnadvor
MAKEDONSKA LEGENDA
Pi{uva: Slavko MANGOVSKI (slobodno)
 
Novata VMRO so ogromni ~ekori vleguva na makedonskata politi~ka scena
VMRO POVTORNO SO MAKEDONCITE!
Pi{uva: Dragi IVANOVSKI (pretplata)
 
Ogledalce, ogledalce
EVROPA NA MAKEDONSKOTO PIKADO
Gog ma Gog (slobodno)
 
Razmisluvawa me|u dve dremnuvawa
PREPREGNATI VOLOVI
Dreme: Slobodan DON^EVSKI (pretplata)

Intervju

D-r Nikola Kqusev, minister za odbrana
MAKEDONIJA NADVOR OD BALKANSKOTO VOENO LUDILO
Razgovaral: Ranko MLADENOSKI (pretplata)
 
Intervju so ministerot za mladi i sport, Georgi Boev
NAMESTO POROCI POVE]E SPORT
Razgovarala: Marina STAMENKOVA (pretplata)
 
Razgovor so g. Mitko Ko~ovski, generalen direktor na AD "Makstil" - Skopje
VLOG ZA ^IST MAKEDONSKI PROIZVOD
Pi{uva: Ranko MLADENOSKI (pretplata)

Karikatura (ovde) (slobodno)

Branuvawa

Grade`ni aferi i divogradbi vo Gostivar
SEKOJ GRADI KAJ ]E STIGNE, A NIKOJ NE SMEE NI[TO DA RU[I!!!
Pi{uva: Srebre LEVKOVSKI (pretplata)
 
Prepukuvawata okolu sopstvenosta na Skija~kiot centar vo Mavrovo-kulminiraa
"ZARE LAZARESKI" ME\U DVA OGNA
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)
 
Sindikatot za zdravstvo, protiv najavenite izmeni vo zakonskata regulativa
KOMPROMIS ME\U MINISTEROT I SINDIKALCITE
Pi{uva: Mileva LAZOVA (slobodno)

Kriminal

Nelegalna prostitucija vo Makedonija
OTKRIEN BORDEL VO SKOPJE
Podgotvi: @aklina MITEVSKA (pretplata)

Godi{nina

50 godini od Svetskata meteorolo{ka organizacija
23 MART - SVETSKI DEN NA METEOROLOGIJATA
Razgovarala: Marina STAMENKOVA (pretplata)
 
Patronen praznik na DSU" Arseni Jovkov"
35 GODINI PODEM, POTVRDUVAWE I OPSTOJUVAWE VO VREMETO
Pi{uva : @aklina MITEVSKA (pretplata)

Manifestacija

"DENOVI NA PROLETTA - DENOVI NA EKOLOGIJATA"
Pi{uva: Aneta POPANTOSKA (pretplata)

Medija Monitor (ovde)  (pretplata)

Makedoncite vo svetot

Razgovor so g. Nasto Palioski, Makedonec od stru{koto Jablanica, a na pe~alba vo Germanija
MAKEDONCITE VO SVETOT ZABORAVENI OD VLASTA
Razgovaral: Ranko MLADENOSKI (pretplata)
 
IZLEZE MARTOVSKIOT BROJ NA "NARODNA VOLJA"
Pi{uva: Aleksandar DONSKI (slobodno)
 
Vesnik "PRESPA"
^ITAJTE ME, JAS SUM VA[, A VIE MOI...
Pi{uva: Eqda Jankula (slobodno)

Istorija

Istorijata ne e samo minato
EVREJSKOTO VOSTANIE PROTIV MAKEDONSKATA VLAST!
Pi{uva: Aleksandar DONSKI (slobodno)
 
Grbovite kako simbol za pripadnost (3)
VITEZOVI] GO "UNI[TI" MAKEDONSKIOT CRVEN LAV
Podgotvil: Koce STOJMENOV (pretplata)

Forum

MAKEDONSKI MORAL
Stefan Donevski - Majka, Ohrid (pretplata)
 
KOLKAV E PULSOT NA MAKEDONSKITE GRA\ANI?
Slu`ba za informirawe na DPM

Verata na{a Risjanska

AKATIST NA PRESVETA BOGORODICA - TRET DEL
axika @ivanka Filipovska (slobodno)
 
IZGRADBA NA NOVA CRKVA
Pi{uva: Dragan ZAFIROV (pretplata)
 
Ubavina skriena vo pazuvite na zeleniloto
MANASTIR, KOJ OPSTOJUVA NIZ VEKOVITE
Pi{uva: Marina STAMENKOVA (pretplata)

Pisma (ovde) (pretplata)

Makedonska legenda

[eeset godini od ra|aweto na golemiot akter Risto [i{kov
PO^IT ILI ^ISTEWE NA SOVESTA?!
Pi{uva: Slobodan DON^EVSKI (pretplata)

Od narodnata apteka

GLUVAR^E (MASLA^AK)
Pi{uva: Sne`ana PROKOPIEVA - PAVLOVI] (pretplata)

Knigi

Za posthumno izdadeniot roman na golemiot Slavko Janevski
"DEPONIJA"
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)
 
Nova kniga od d-r Sem Vaknin
"POSLE DO@DOT - KAKO ZAPAD GO IZGUBI ISTOK" (pretplata)
 
Izdanija
"SVEDOCI" (pretplata)
 
Da potsetime
TV KU]ITE - GLUVI
Pi{uva: Boris APOSTOLOV (pretplata)

Kultura

Muzi~ko-baletski u~ili{en centar "Ilija Nikolovski - Luj" - Skopje
VIZIJA ZA MODERNO OBRAZOVANIE
Podgotvila: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)
 
Dela sozdavani vo Makedonija, Japonija i SAD
OSVOJUVA^KATA MO] NA ANDREEVSKI (pretplata)
 
Nau~en sobir vo MANU
"SLOBODATA NA JAZIKOT VO TVORE[TVOTO"
Podgotvila: Aneta POPANTOSKA (pretplata)
 
Izlo`bi
MLADITE UMETNICI OD MAKEDONIJA (pretplata)
 
"Wujork Tajms" za filmot na Man~evski
"PRED DO@DOT" ME\U NAJDOBRITE NA SITE VREMIWA (pretplata)
 
Na CD - "Srednovekovni slovenski rakopisi"
KULTURNOTO NASLEDSTVO NA MAKEDONIJA
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)

Sport

Kup na {ampioni (`eni)
KOMETAL \OR^E PETROV VO POLUFINALETO
Pi{uva: Koce STOJMENOV (slobodno)

Soveti

Me|unaroden saem "MEBEL 2000"
UDOBNOSTA VO VA[IOT DOM
Podgotvila: Rozita ZAKEVA (pretplata)
 
MAKEDONSKA KUJNA
Podgotvuva: Stefan Don~evski, profesionalen gotva~ (pretplata)

Copyright 2000 "MAKEDONSKO SONCE"