VREME ZA VISTINATA

Povod: Promocijata na knigata za R. [i{kov od G. Ristevski odr`ana na 9. 3. 2000 godina vo [tip

"Stravot e golem kolku {to go ~uvstvuva{", }e re~e i napi{e Petre M. Andreevski, a kolku sekoj od nas go ~uvstvuva, poka`uvaat mnogu nastani od na{eto sekojdnevie. Za `al, duri i na promociite na knigi za nastani i li~nosti so tabu - temi, se ~ini lu|eto se pla{at da prisustvuvaat i na toj na~in da oddadat po~it kon nastanot i li~nosta, a od seto toa najva`no e da se doznae ne{to pove}e za vistinata.

I po deset godini osamostojuvawe i pluralizam, vo Makedonija s# u{te postojat tabu - temi, a svedocite na takvite nastani s# u{te mol~at i verojatno so te{ka rana na srceto i sovesta, vistinata za nastanite ja preraska`uvaat na pokolenijata.

Se ~ini Goce Ristevski e isklu~itelen ne samo po napi{aniot zbor za R. [i{kov, tuku mo`e da se re~e i kako prvenec koj se zafatil da go ostavi na hartija pogolemiot del od vistinata za velikanot na makedonskiot teatar i film.

Koga doznav za promocijata re{iv da prisustvuvam, a toa im go ka`av i na nekoi prijateli. Se razbira promocijata se odr`a, kako {to toa dolikuva, vo teatarot vo [tip, no i tuka se slu~uvaa nesekojdnevni nastani. Najprvin e izvonrednata promocija po sodr`ina i u~estvo na lu|e od teatarskata umetnost, kako i skromnata, no mnogu vredna dekoracija na binata. Se ~ini sekoja slika posebno zboruva{e za pokojniot akter. Slednoto {to be{e nesekojdnevno e maliot broj na prisutni za {to se iska`a i eden od prisutnite na samata promocija. Tokmu toa mene mi ostavi lo{ vpe~atok, koj{to ne bi sakal da se povtoruva vo idnina. Na site ~itateli na ova pismo im pora~uvam da ja pro~itaat knigata za [i{kov i da prisustvuvaat na promociite, koi veruvam deka }e se napravat i vo drugi gradovi, bidej}i [i{kov toa go zaslu`uva i na toj na~in sekoj prisuten da mu oddade po~it.

Jas najiskreno im blagodaram na promotorite i akterite, a sekako najmnogu na avtorot G. Ristevski {to se zafatil da pi{uva za takva tema i da ni ja dobli`i vistinata za smrtta na ovoj velikan, po skoro petnaeset godini. Mu blagodaram na akterot A. [ehtanski {to na originalen na~in ni gi dolovi mnogute zbidnuvawa vo `ivotot na [i{kov. Vo seto toa treba da se znae deka [i{kov go ubile srbomanite. Koi se tie lu|e i kako nastanale ne e te{ko da se osoznae, bidej}i nasekade okolu nas sme opkoleni so nastani i li~nosti so vakva sodr`ina koi s# u{te `alat i pla~at za ne{to {to izgubile!? Vpro~em tie nikoga{ nemale ni{to vredno vo sebe, so {to mo`ele da se borat ramnopravno so agitatorite i negatorite na makedonskoto bitie.

Od ponovata istorija s# u{te e tabu - tema, tajna za javnosta, smrtta na V. Karangelevski, vtor Goce kako {to }e go nare~e [i{kov koga doznal za nastanot za koj stana zbor i na samata promocija, kako i smrtta na J. Mijalkov. Gi povikuvam site onie {to znaat pove}e za ovie i drugi nastani, da ja ka`at vistinata i toa {to poskoro.

Jordan Plevne{ vo edna monodrama }e napi{e: "^edo moe, treba da si kasne{ od senkata {to tr~a pokraj tebe vo rekata, ako saka{ da vidi{ koj si, od kade si i kolku pari ~ini{. Da se frli{ vo rekata, da si kasne{ od senkata i da ja pobedi{ tiranijata. Ne me upla{ija vekovi so no` vo tu|a raka, me pla{i ~as so no` vo raka svoja v ple}i".

Jas isto taka na ~itatelite im pora~uvam da ja poglednat filmuvanata monodrama od J. Plevne{, a isto taka da gi pro~itaat knigite "Imeto i umot" i "Predizvici".

Vreme e za vistinata na mnogu nastani od pobliskoto minato na na{iot narod i na{ata tatkovina.

Blagoj Dav~evski, [tip


BORBA ZA ^OVEKOVI PRAVA

Delegacija na Sojuzot na zdru`enijata na Makedoncite od egejskiot del na Makedonija, predvodena od Goce Petrovski od Bitola, be{e primena od Harold [enker, ~len na Nabquduva~kata misija na OBSE vo Republika Makedonija so sedi{te vo Skopje.

Vo razgovorot, delegacijata, go zapozna g. Harold so aktivnostite na Sojuzot vo borbata za ostvaruvawe na ~ovekovite prava na Makedoncite od egejskiot del na Makedonija, progoneti od Grcija za vreme na Gra|anskata vojna i po nea. Be{e istaknat problemot okolu nemo`nosta da se posetuvaat rodnite mesta, problemot so nemo`nosta da se vladee i upravuva so imotite na begalcite, {to gi ima konfiskuvano gr~kata dr`ava, so pra{aweto na odzemenoto dr`avjanstvo na site Makedonci rodeni vo Grcija, kako i so drugi pra{awa i problemi, koi proizleguvaat od diskriminatorskiot odnos na gr~kata vlast sprema otkornatite Makedonci od toj del na Makedonija.

Na krajot, delegacijata go zamoli g. Harold da gi prenese na{ite barawa do nadle`nite vo centralata na OBSE, od kade }e mo`e da se vlijae na Grcija da gi ukine site propisi so koi sme diskriminirani.

\or|i Donevski


ANTIMAKEDONSKITE MEDIUMI GO UNI[TUVAT MAKEDONSTVOTO I DREVNA MAKEDONIJA!

(Od redakcijata: Pismoto go objavuvame, po insistirawe na avtorot, bez nikakvi intervencii vo tekstot. Redakcijata se ograduva od sodr`inata na pismoto.)

Do koga " MAKEDONSKITE " mediumi }e gi Podr`avat i }e gi populazirat Balistite od KAVKASKA albanija!

Objaveno otvoreno pismo, od Turskiot Tatar Koj {to se narekuva " bugarin -bugari ", Georgi Mladenov za "MPO" za grad Toronto.

Do Balistot od KAVKASKA albanija , Arben Xaferi.

Vo ANTIMAKEDONSKIOT ~asopis MAKEDONSKO sonce , Br. 300- 24/03/2000 g.

Golemata sorabotka so Turskite Tatari (Bugari) i so [iptarskite Balisti od Kavkaska Albanija.

Nie MAKEDONSKITE patrioti ja dobro poznavame, ne treba{e nekoj od ANTIMAKEDONSKITE medijumi da go objavuva otvorenoto pismo do TERORISTOT I MAFIJA[0T Arben Xaferi.

ANTIMAKEDONSKITE medijumi so ova objavuvawe, za Xaferi mu go krena u{te po na visoko i go napravija popularen "Politi~ar".

Balistite i Turskite Tatari }e se raduvat i }e se veselat, {irom celiot svet.

A pak MAKEDONCITE }e bidat u{te povi{e razo~arani i zagri`eni za idninata na MAKEDONIJA.

Ne samo da bidat MAKEDONCITE razo~arani i zagri`en, nego i golem strav im se sozdava, po{to kaj na{iot MAKEDONSKI narod , postoi golem broj i na KUKAVICI.

Takvo pismo ne smee{e da se objavi, nego treba{e da se dadi na MAKEDONSKITE patrioti i da se zadr`e{e tajno.

Nie MAKEDONSKITE patrioti }e go prezemevme vo na{a odgovornost i }e go re{evme na pravi MAKEDONSKI i patriotski na~in.

Vo istiot broj, ima{e napi{ano tekst od urednikot Slavko Mangovski (Gledano odnadvor), koj se gordee so toa {to e vesnikot na vistinata, spisanieto koe stana glas na MAKEDONSKITE patrioti, kade i da se nao|aat .

Dali e toa zapoznavawe na MAKEDONSKITE patrioti, so MAKEDONSTVOTO i so MAKEDONSKITE patriotski aktivnosti.

Ne toa e samo laga i {pekulacii, ne se zapoznavat MAKEDONSKITE patrioti od strana na medijumite, so golemite aktivnosti na MAKEDONSKITE patrioti, vo na{ata mila tatkovina MAKEDONIJA i vo diasporata.

Nego obratno preko medijumite, se zapoznavat ANTIMAKEDONSKITE patrioti.

Jas imam spomnato mnogo pati, za polnite stranici vo mediumite sekoj den, za vo korist na strancite vo MAKEDONIJA, a posebno za [iptarskite Balisti Albanci od KAFKAZ.

Za toa gadno Balisti~ko pleme ne treba niti da se spomnuvat deka postojat vo MAKEDONSKATA dr`ava,

Eve da spomneme samo edna zemja od zapadniot svet, naprimer vo [vedskite medijumi nikoga{ ne se napi{alo il reklo na radio ili se poka`alo na televizija deka postojat i `ivejat MAKEDONSKI narod vo nivnata zemja.

Ako ne{to napi{at i ka`at za MAKEDONIJA, vo nivnite mediumi toa }e bide samo propaganda, provokacii, lagi i {pekulacii za da go o{tetet MAKEDONSKIOT narod i MAKEDONSKATA istorija , kultura, tradicija , filozofija, poezija itn.

Za vo idnina nema da pro~itame i ~ueme la`ni propagandi protiv MAKEDONIJA i MAKEDONSKIOT narod vo zapadniot svet.

MAKEDONSKATA NACIONALNA ORGANIZACIJA V M R O - M N M;

Nie so godini se borevme, protiv zapadnite mediumi , za nivnoto pi{uvane i zborewe la`na propaganda i provokacii, protiv MAKEDONIJA I MAKEDONSKIOT narod.

Nie ~ak sme morale da im se zakanuvame i da im zapretuvame, za da prekinat so nivnite la`ni propagandi i provokacii.

]e dojde den, koga i ANTIMAKEDONSKITE novinari }e se kaznuvat za to {to zaslu`ile,

Kako {to i zaslu`ile i ANTIMAKEDONSKITE

Politi~ari i.d.

VE^NO DA @IVEE MAKEDONSKIOT NAROD!

VE^NO DA @IVEE MAKEDONSKATA ZEMJA!

MAKEDONIJA NA MAKEDONCITE!

Pretsedatel na Organizacijata

V . M . R . O - M . N . M

Qup~o Mir~evski - Trepet