up na {ampioni (`eni)

KOMETAL \OR^E PETROV VO POLUFINALETO

Pi{uva: Koce STOJMENOV

  • Preku Bekelagets, Kometal \or~e Petrov obezbedi viza za ponatamo{nite borbi vo Kupot na {ampioni. Vo SRC "Kale" e izvojuvana pobeda od 30:18 (12:6)
  • Kometal \or~e Petrov vo polufinaleto }e se sretne Akva od Rusija

Skopje. SRC "Kale". Gleda~i: 4.000. Sudii: [al i Konopiski od Ukraina. Delegat: An-toniu (Kipar).

KOMETAL \OR^E PETROV

12. Naceva 1

16. Maslova

3. Kastratovi} 5 (1-2)

4. Platon 4

5. Velkova 2 (2-2)

7. ^upi} 2

9. Abramova 6 (0-1)

10. Kiseqova 7

11. Kolega 1

13. ^erni{ova

14. Boeva (0-1)

15. Pavlov 2

Sedum metri: 3-6. Isklu~uvawe: 4 min. (Velkova, ^upi})

Trener: Jo{ko Petrovi}

BEKELAGETS

1. Laganger

12. Kivog

2. Rud-Johansen 1

4. Hausman 2

5. Falinen

6. Sebo 6 (3-3)

8. Larsen 3

9. Haugsen

10. Teodorovi}

13. Hong 6

14. Halen

18. Vinter

Sedum metri: 3-3 . Isklu~uvawe: 4 min. (Johansen, Halen,)

Trener:

Frude Kivog

Vo vtoriot natprevar od ~etvrtfinaleto na Kupot na {ampioni, Kometal \or~e Petrov go deklasira {ampionot na Norve{ka Bekelagets so 12 golovi razlika 30:18 (12:6), ne dozvoluvaj}i mu na protivnikot nitu vo eden moment da gi iznenadi i da go anulira minusot od ~etiri gola od pred sedum dena. Kometal \or~e Petrov po tretiot obid vo ~etvrtfinalnite dvonatprevari uspea da dojde do polufinaleto.

Rezultatot na natprevarot go otkri Platon koja na natprevarot postigna ~etiri gola, i toj poleka no sigurno se dvi`e{e vo korist na |or~epetrovki. Samo vo prvite deset minuti Bekelagets be{e ramnopraven protivnik so rezultat 5:4 za Kometal, no za kratko vreme so golovite na Velkova, Kastatovi} i Abramova razlikata se zgolemi i rezultatot be{e 8:4. Do krajot na prvoto poluvreme razlikata se zgolemuva{e i na odmor se zamina so rezultat 12:6.

Vtoroto poluvreme zapo~na so dominacija na Kometal \or~e Petrov koja trae{e do krajot na natprevarot, iako Frude Kibog vo napad igra{e so sedum rakometarki, zamenuvaj}i ja Laganger so Haugsen. Ni{to ne go spasuva{e brodot na Bekelagets koj tone{e, na krajot rezultatot be{e 30:18 za Kometal \or~e Petrov.