Sindikatot za zdravstvo, protiv najavenite izmeni vo zakonskata regulativa

KOMPROMIS ME\U MINISTEROT I SINDIKALCITE

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Pretsedatelot na Sindikatot, d-r Simon Siljanovski, go iska`a op{toto nezadovolstvo na sindikalnoto ~lenstvo za najavenite zakonski regulativi, zaradi nivnata nedore~enost i neizvesnosta kade bi se na{le nositelite na dejnosta i preostanatite vraboteni vo primarnata zdravstvena za{tita
  • Kone~niot tekst na Zakonot za zdravstvena za{tita, koj{to stoi kako predlog, mo`ebi }e ima sosema drug tek na izmenite i dopolnuvawata na Zakonot za zdravstvena za{tita voedno - izjavi ministerot Danilovski

Najavenite promeni na Zakonot za zdravstvena za{tita od strana na ministerot za zdravstvo, d-r Dragan Danilovski, im go svrte vnimanieto ne samo na pacientite, koi gi koristat uslugite na zdravstvoto, tuku i na zdravstvenite rabotnici, koi se direktno zasegnati od ovie promeni. Nikoga{ vo ponovata istorija vrabotenite vo ovoj domen na op{testveniot trud ne najavile promeni na Zakonot, koi radikalno navleguvaat vo site sferi na interesot i egzistencijata na medicinskite rabotnici. Promenite na Zakonot od strana na Ministerstvoto za zdravstvo se odnesuvaat na primarnata zdravstvena za{tita - na op{tite ambulanti i zdravstvenite domovi vo zemjava, a so toa se najaveni i golemi restrikcii vo odnos na pacientite. Vo ime na zdravstvenite rabotnici, Samostojniot sindikat na vrabotenite vo zdravstvoto, farmacijata i socijalnata za{tita se izjasnija deka ponudeniot koncept na reformi vo Zakonot za zdravstvenata za{tita kaj niv predizvikaa revolt i neprifa}awe. Generalno be{e re~eno deka ovoj Zakon, pravno gledano ne e dobar i ima mnogu kontradiktornosti, dodeka od op{testvena strana - naselenieto }e dobiva najniska zdravstvena za{tita.

SREDBA SO POZITIVEN TEK

Na sredbata so ministerot, d-r Dragan Danilovski, pretsedatelot na Sindikatot, d-r Simon Siljanovski, go iska`a op{toto nezadovolstvo na sindikalnoto ~lenstvo vo vrska so najavenite zakonski regulativi, zaradi nivnata nedore~enost i neizvesnosta kade bi se na{le nositelite na dejnosta i preostanatite vraboteni vo primarnata zdravstvena za{tita. A, za zaklu~ocite do koi{to dojde ovoj Sindikat, za odredenite dokumenti za Pravilnikot za finansirawe vo primarnata zdravstvena za{tita i dokument kako potproekt za finansirawe na primarnata za{tita, za koi isto taka imaa negativen vpe~atok za toa vo kakva sostojba }e se najdat tie, so realiziraweto na sredbata so ministerot tie zaklu~oci dobija drug pozitiven tek. Ministerot za zdravstvo se ogradi od ovie dva dokumenta so obrazlo`enie deka tie dokumenti se podmetnati od prethodnata vlada i poslu`ija za najrazli~ni denzinformacii, kako kaj zdravstvenite rabotnici taka i kaj gra|anite. "Kone~niot tekst na Zakonot za zdravstvena za{tita, koj{to stoi kako predlog, mo`ebi }e ima sosem drug tek na izmenite i dopolnuvawata na Zakonot za zdravstvena za{tita", izjavi ministerot Danilovski. Stoi i vetuvaweto od ministerot deka i Sindikatot najneposredno }e u~estvuva so nivni sugestii, zalo`bi, viduvawa vo odnos na dograduvawe na preostanatite op{ti akti, koi pokonkretno }e ja reguliraat celokupnata problematika povrzana so primarnata zdravstvenata za{tita.

REFORMITE LEK ZA SLABOSTITE

Sindikatot ne se otka`uva od reformi, promeni na slabostite vo ovoj sektor, no smeta deka vo ovoj moment nema reformi vo zdravstveniot sistem, tuku samo parcijalni re{enija vo odreden segment na zdravstveniot sistem. Reformite na zdravstveniot sistem vo zemjava se pra{awe koe kontinuirano se nao|a na dnevnite redovi vo Sindikatot. Nivnata zalo`ba e da ne se pravat eksperimenti, tuku da se zasnovaat vrz edna nacionalna strategija i programa kakvo i kolkavo zdravstvo & e potrebno na na{ata zemja. ^lenstvoto na Sindikatot baraat ram-konstrukcija za reformi vo zdravstveniot sistem, po~nuvaj}i od Ministerstvoto za zdravstvo, Klini~kiot centar, op{tite bolnici, tercijalnata i primarnata za{tita, za da ima uspe{no rabotewe vo ovaa oblast. Sindikatot smeta deka zdravstveniot sistem treba da se reformira na site tri nivoa vo zdravstvenata za{tita so {to bi se dobila celosna slika za celta na reformskite zafati. Vo idnina okolu Predlog- zakonot za izmeni i dopolnuvawe na Zakonot, ministerot obrazlo`i deka Lekarskata komora i Sindikatot }e imaat aktivno u~estvo.

Vo Samostojniot sindikat za zdravstvo, zadovolni se od pozitivniot ishod od sredbata so ministerot Danilovski, zatoa {to ~ekor napred za Sindikatot e negovoto u~estvo vo parlamentarnata Komisija za zdravstvo od kade }e mo`e da gi sledi i da reagira za site promeni vo Zakonot.