Prepukuvawata okolu sopstvenosta na Skija~kiot centar vo Mavrovo-kulminiraa

"ZARE LAZARESKI" ME\U DVA OGNA

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Povod za {trajkuvaweto na vrabotenite vo Skija~kiot centar "Zare Lazareski" e nelegalnata proda`ba {to Agencijata za privatizacija ja izvr{i, a na koja{to Vladata & turi mur
  • So (nepo~ituvawe na Zakonot od ~lenovite 14, 15 , 16, 17 i 18) utvrduvaweto na ovaa Odluka od strana na vladinata Komisija na RM e napravena nepravda so {to e uskrateno pravoto na `alba na vrabotenite, i tie da u~estvuvaat vo privatizacijata, t.e. da izvr{at avtonomen otkup na firmata

Mavrovo e Makedonija, a Makedonija ne ja davame!" - be{e edna od parolite {to mavrov~ani ja nosea na protestot pred Vladata na Republika Makedonija, no i pred toa, na protestot vo Mavrovo, a i denovive koga nivniot protest premina vo {trajk so glad. Do koga `itelite na ova ubavo selo, koi `iveat od turizmot, }e gladuvaat? Po s# izgleda, u{te dolgo nema da jadat (Sepak gladuvaweto, denovive, poradi vlo{enata zdravstvena sostojba na {trajkuva~ite - zavr{i, no {trajkot prodol`uva). I pokraj mediumskite bombardirawa preku koi se raska`uva{e i ovaa ta`na prikazna (u{te edna od mnogute), Vladata na Republika Makedonija kako da oslepela i onemela, ta ni{to ne gleda i ne slu{a, a kamo li da odgovori na barawata na `itelite. Mavrov~ani objavuvaat deka celata rabota }e ja iznesat na sud. Zimskata sezona ne e zavr{ena. Ski-liftovite, `i~arnicite i drugite odbjekti ne rabotat, a Skija~kiot centar trpat zagubi. Za toa pak, kolku dr`avata trpi od stopiraniot turizam vo ovoj zimski centar ovaa godina, neka presmetaat stru~wacite koi vo dr`avava, fala bogu, gi ima i premnogu.

[TRAJKOT

Povod za {trajkuvaweto na vrabotenite vo Skija~kiot centar "Zare Lazareski" e (spored ka`uvawata na vrabotenite i na lu|eto od seloto) nelegalnata proda`ba {to Agencijata za privatizacija ja izvr{i, a na koja{to Vladata & turi mur. Vsu{nost, po dostavenoto barawe na Agencijata za privatizacija za proda`ba na ovoj poznat makedonski skija~ki centar, Vladata odlu~i Centarot da bide prodaden na KAK.

Lu|eto od ova selo koi cel `ivot rabotat vo Centarot "Zare Lazareski" tvrdat deka pri prodavaweto na Skija~kiot centar tie ne bile nitu pismeno izvesteni, nitu povikani od Agencijata za privatizacija vo ~ija nadle`nost bilo prodavaweto. Pritoa, mavrov~ani tvrdat deka celta na vakvata privatizacija e da se prodade edinstvenata makedonska enklava vo ovoj del od dr`avava. Dodeka dr`avnite organi i noviot sopstvenik na Skija~kiot centar, Risto Peov, velat deka mavrovci nemaat tapija za Skija~kiot centar i deka odzemenite imoti im se plateni na sopstvenicite, me{tanite na Mavrovo tvrdat deka "Zare Lazareski" le`i na nivnite imoti.

Mavrovo e selo pe~albarsko, pokraj site maki i stradawa vo ovoj pitom, no pasiven kraj, svojot izlez go najde vo turizmot... Ma`ite ve}e ne odat na pe~alba po korka leb. Sepak tie bea prinudeni da go `rtvuvaat svoeto selo davaj}i gi svoite imoti, livadi, nivi, pasi{ta, ku}i, a {to e najtragi~no i svoite grobi{ta kade {to se zakopani tatkovci, majki, bra}a, sestri, a na toa mesto sega e izgraden hotelot "Bistra", @i~arnicata, Komercijalna banka i drugi infrastrukturni objekti. Seto toa e `rtvuvano bez da se plati... Gradenoto so decenii i so golemo `rtvuvawe, sega nekoj saka da im go zeme preku no} i nikoj ne gi pra{uva za toa... so uzurpirawe na imotite od strana na novope~eni mo}ni biznismeni so somnitelen kapital, koi za xabe gi kupuvaat hotelite, a sega @i~arnicata... (od pismoto na Vasil Damjanovski - s. Mavrovo objaveno vo eden od dnevnite vesnici). A vo nego s# e ka`ano.

Noviot gazda na "Zare Lazareski", sopstvenikot na KAK, Risto Peov, koj pred nekoja godina za eftini pari go kupi hotelot "Bistra" vo Mavrovo, ne otstapuva od kupuvaweto i na Skija~kiot centar, a mavrov~ani ne otstapuvaat od baraweto Vladata da ja ukine Odlukata, tvrdej}i deka taa e donesena samo za da se zadovolat nekoi i ne~ii privatni apetiti. ^ii?!

SINDIKATOT

Vo vrska so prodavaweto na Skija~kiot centar "Zare Lazareski" od Mavrovo, razgovaravme so Jovo Ilievski, pretsedatel na Regionalniot sindikalen sovet - Gostivar.

- Prviot protest be{e realiziran vo selo Mavrovo, veli g. Jovo Ilievski, vtoriot pred Vladata na RM, a sega vrabotenite od Skija~kiot centar {trajkuvaat so glad vo nivnoto rodno mesto. Ova e na~inot na koj{to vrabotenite i me{tanite go iska`uvaat svojot revolt protiv donesenata vladina Odluka za proda`ba na Skija~kiot centar. Toa e na~inot preku koj{to uka`uvame na nepravdata {to ja napravi Upravniot odbor na Agencijata za privatizacija so nosewe na Predlog - odlukata za privatizacija na Skija~kiot centar od Mavrovo i na nepo~ituvaweto na Zakonot od ~lenovite 14, 15 , 16, 17 i 18. Isto taka, veli Ilievski, so utvrduvawe na ovaa Predlog - odluka od strana na vladinata Komisija na RM e napravena nepravda so {to e uskrateno pravoto na `alba na vrabotenite, i tie da u~estvuvaat vo privatizacijata, t.e da izvr{at avtonomen otkup na firmata. Dosega, ovoj Skija~ki centar ima raboteno produktivno, ka`uva g. Jovo Ilievski. Nikoga{ ne bil vo zaguba i imal dobar kvalitet. Sega, od Vladata se bara da ja ukine Odlukata na vladinata Komisija i seta rabota da ja vrati do Upravniot odbor na Agencijata za transformacija na op{testveniot kapital, odnosno za privatizacija, i da se otpo~ne so edna zakonska procedura so {to bi se zavr{il ovoj nemil ~in. Va`no e da se istakne i toa deka me{tanite na selo Mavrovo tvrdat deka zemji{teto, na koe se izgradeni objektite {to se cel na proda`bata, se sopstvenost na vrabotenite vo @i~arnicata, na me{tanite, a eden del e sopstvenost na Mesnata zaednica. Mavrov~ani se borat protiv zatvoraweto i proda`bata na Skija~kiot centar. Pritoa, ne smee da se zapostavi faktot deka so razvivawe na nekoj visok (?!) turizam koj{to noviot gazda go naveduva, lu|eto koi rabotat vo @i~arnicata najverojatno }e go zagubat svoeto rabotno mesto, a so prinudenoto iseluvawe }e zgasnat i nivnite ogni{ta. Zatoa, o~ekuvame deka Vladata }e go po~ituva Zakonot za privatizacija, deka ima pravna dr`ava i deka Odlukata }e ja vrati nazad.

Agencijata, veli Jovo Ilievski, dosega ne go po~ituva{e Zakonot za privatizacija, za transformacija na op{testveniot kapital, bidej}i so donesenata Odluka ednostavno go ima promeneto terkot na privatizacijata, pa iako vrabotenite vo Skija~kiot centar imaat ponudeno pove}e pari i podobra programa, tie ne u~estvuvaat vo proda`bata. Rabotite, ednostavno, ne se takvi kako {to gi naveduva g. Peov. Dobro e poznato deka hotelot "Bistra" go ima kupeno za malku pari i deka malku ima vlo`eno vo nego, a deka ne vrabotuva lu|e od seloto. Risto Peov veli deka vlo`il milion i dvesta pedeset iljadi marki i deka sega }e napravi modernizacija na Skija~kiot centar. No, vsu{nost, toj kupuva 40 procenti za okolu 500 iljadi marki, a tolku imaat i vrabotenite vo @i~arnicata, so {to nepravdata e u{te pogolema. I vrabotenite vo "Zare Lazareski" i me{tanite, i sportistite i turistite koi postojano doa|aat vo Mavrovo se protiv prodavaweto na Skija~kiot centar. I na sportistite im e jasno deka cenite {to noviot gazda gi nudi, koi otprilika bi se dvi`ele okolu 50 marki, ne }e mo`at da gi pla}aat, deka takov, t.n visok trurizam vo zemjava ne mo`e da se primeni.

Nejse, neli...? Nekoj toa tamu so godini moral i po viulici, i po sonce o~i {to isteruva...i po vetrovi {to "bri~at" - i vo denovi koga se menuvaat ~etirite godi{ni vremiwa vo denot i po...! Nekoj stoel tamu! Nekoj celiot svoj `ivot go minal pokraj..so..i...za toj Skija~ki centar! Nekoi od niv, za `al i zdravjeto go imaat ostaveno pokraj stolbovite {to `ivot zna~at - nekomu. A, gazdi doa|ale...si odele... [to da ti ka`am!... Zatoa, bez kakva bilo diskusija, smetam deka pred s# `itelite i vrabotenite vo "Zare Lazareski" se tie koi treba da odlu~uvaat za sudbinata na Centarot. Nivnoto pravo e avtonomno, i po Gospod i po slovo... (od pismoto na Agim Jonuz, dolgogodi{en skija~, isparateno do eden dneven vesnik).

Pa, me{tanite mu pora~uvaat na "noviot gazda" deka ako saka da vovede takov turizam, tie se raspolo`eni da mu dadat mesto vo planinata, taa e dovolno golema za site, samo {to }e mora da vlo`i desetina milioni marki. Vrabotenite i `itelite na Mavrovo se re{eni dokraj da ne otstapat od barawata, a na Vladata & ostanuva ispravno da go re{i problemot.