Forum

KOLKAV E PULSOT NA MAKEDONSKITE GRA\ANI?

Slu`ba za informirawe na DPM

Poslednite aktivnosti vo sosednite zemji, koi evidentno ja istaknuvaat vo preden plan idninata na RM se opravdanata zagri`enost za nejzinata unitarnost i celovitost. I povtorno glavnata uloga mu e nameneta na Arben Xaferi, glasnogovornikot vo Vladata na RM, na NATO, na premierot na R. Bugarija, Ivan Kostov, na MPO od Toronto, preku kogo se ispituva pulsot i izdr`livosta na makedonskite gra|ani.

Kako inaku da se protolkuva pismoto na Georgi Mladenov do Arben Xaferi za podelbata na RM, spored dogovorot "Todor Aleksandrov-Hasan Bej - Pri{tina", koe go vidovme site, osven onoj na kogo e upateno.

Zalagaweto na Ivan Kostov za novo ureduvawe na Srbija so {est oblasti, samo ja zgolemuva zagri`enosta na site gra|ani na RM, za opasnite posledici za stabilnosta na RM i nejziniot opstanok.

Tolerantnosta i otstapkite kon ekstremistite, samo gi ohrabuvaat kreatorite na novata podelba na Balkanot, tutkaj}i ja Makedonija vo Zapaden Balkan, {to zna~i nejzino oddale~uvawe od vistinskite Evroatlantski integracii so izrazeno favorizirawe na Repbulika Bugarija.

Zatoa DPM smeta deka e krajno vrme za site ovie zadkulisni i javni kombinacii da se izjasnat kompetentite faktori vo RM, vo interes na site gra|ani bez ogled na nivnata nacionalna i verska pripadnost.

Diveeweto na "balistite", kako {to sami se narekuvaat naviva~ite na "[kendija" od Tetovo i incidentot na odbojkarskiot natprevar "Jugohrom - [kendija" vo prisustvo na DPA, Menduh Ta~i, samo gi potvrduvaat mislewata deka afirmiraweto na po zlo poznatite "balisti~ki bandi" i nivnite voda~i, Xemo, Mefail, Akif (re~ani) i drugi se del od mnogu opasnoto scenario za golemoalbanski streme`i na Balkanot.

Vo ovoj kontekst, posebno e va`no celosnoto anga`irawe na pratenicite - Makedonci od zapadniot del na Makedonija, koi kone~no li~nite i tesnopartiski interesi treba da gi podredat na nacionalnite i dr`avni interesi, bidej}i toa od niv go baraat i gra|anite, koi im go dadoa svojot glas. Vo sprotivno }e im pora~ame deka e podobro da gi otstapat svoite mesta vo republi~kiot Parlament na onie koi nema da gi razo~araat svoite izbira~i.