"Wujork Tajms" za filmot na Man~evski

"PRED DO@DOT" ME\U NAJDOBRITE NA SITE VREMIWA

Presti`niot amerikanski vesnik "Wujork Tajms", dosega najuspe{niot makedonskifilm na re`iserot Mil~o Man~evski go stavi vo listata na iljada najdobri filmovi na site vremiwa. Originalnite filmski recenzii na vesnikot "Wujork Tajms", "Pred do`dot" go stavija na listata vo koja{to se smesteni najuspe{nite filmovi na svetsko nivo, za period od 83 godini (od prviot zvu~en film "Xez peja~ot" od 1927 do denes) me|u koi se nao|aat svetskite klasici kako {to se: "Gra|anionot Kejn", "Divata orda", "Amadeus", "Do posleden zdiv", "Blou ap", "Kum", "Ra{omon"...

Makedonskiot film "Pred do`dot" vo 1995 godina na listata na "Wujork Tajms" be{e proglasen za eden od desette najdobri filmovi na godinata. Dodeka pak vo univerzitetite {irum svetot, me|u koi i univerzitetot vo Kolorado, na filmskite otseci, filmot na Mil~o Man~evski, "Pred do`dot" se predava na predmetot filmska monta`a, dodeka pak za ovoj film }e se govori i na konferencijata za film vo Va{ington.

J. M.