[eeset godini od ra|aweto na golemiot akter Risto [i{kov

PO^IT ILI ^ISTEWE NA SOVESTA?!

Pi{uva: Slobodan DON^EVSKI

  • S# ona {to ni go ostavi [i{ko i kako teatarsko delo i kako ~ove~ki lik, sekoga{ da se `rtvuva za makedonskata vistina, zaslu`uva pogolemo istra`uvawe i elaborirawe. Imeto Risto [i{kov treba i mora da stane poim i patokaz kako treba da se bide Makedonec

Da se bide sovremenik na eden od najgolemite akteri na makedonskata teatarska i filmska scena, Risto [i{kov, pretstavuva ~est i privilegija. Nie, koi ja imavme taa privilegija da `iveeme vo vremeto koga `ivee{e toj, mo`eme so pravo da se gordeeme so negovoto golemo umetni~ko delo, no i da `alime {to ve}e 14 godini ne e me|u nas, a mo`e{e da ostvari u{te mnogu teatarski, televiziski i filmski kreacii.

@ivee{e vo vremeto na ednoumieto koga za sekoe poinakvo razmisluvawe strogo se kaznuva{e. Toj so svojot nemiren duh, so golemata grutka vo gradite nosena od najranata mladost za svojata Makedonija poinakvoto sopstveno razmisluvawe go plati so svojot `ivot.

Du{egri`nicite koi pove}e razmisluvaa za bratskite republiki otkolku za sopstvenata Makedonija tivko gi odminaa site negovi filmovi gi stavija vo bunker i so toa mislea deka pregolemata golemina na [i{kov zasekoga{ }e bide zaboravena. No, vremeto e najgolemiot sudija i toa ka`uva, koj e golem, a koj e mal i koj so sila se obiduva da bide golem. Pred rasko{niot akterski talent ni vremeto ne mo`e{e da mol~i, pa mora{e da pregovori i da mu oddade dostojno priznanie i po~it.

Verojatno, postarite dobro se se}avaat na aferata "[i{kov" sedumdesetite godini koga golemiot Risto, za nas, s# u{te vo nerazjasneti okolnosti gi navredil nacionalnite ~uvstva na negovite kolegi - akteri od Belgrad.

Nemame namera slu~ajot da go razjasnuvame, bidej}i vo dene{no vreme e tolku minaren {to prosto e ~udno kako samo za edna psovka da se zaslu`i zatvor i da se zagubi `ivotot.

U{te po~udno e {to e osuden od sudii Makedonci, koi verojatno sega se prika`uvaat za najgolemi patrioti.

Mo`ebi, toj }e be{e i zaboraven ako novinarot i publicist Goce Ristovski nepravdata kon [i{kov ne ja ~uvstvuva{e kako nepravda kon sopstveniot narod, a i kon samiot sebe. Gospodinot Ristevski vlo`il vonreden trud i kratkiot `ivot na golemiot akter zaedno so negovata bolka kon sopstvenata zemja, a se razbira i celiot sudski proces, go sro~il vo edna ubava kniga naslovuvaj}i ja samo so eden, no golem zbor "[i{kov". Pojavuvaweto na ovaa kniga na mnogu rabotnici od teatarskata umetnost, no ne samo nim, go vrati se}avaweto na sopstvenata nemo} da se zastane vo odbrana na dostoinstvoto na eden golem akter, koj pred s# e ist kako niv, Makedonec.

Na 23.3. vo teatarot Centar se odr`a promocija na knigata "[i{kov", a voedno se dade retrospektiva na `ivotot na Risto [i{kov vo ~est na {eesetgodi{ninata od negovoto ra|awe. Se ~ini deka vo posledno vreme vo Skopje tolkava spektakularna ve~er ne e odr`ana.

Na retrospektivata se pojavija nekolku poznava~i i sorabotnici na [i{kov, koi so te{ka maka govorea za nego i za nepravdata {to mu e nanesena. Ako, naivno se gleda{e toj spektakl normalno e da se pu{ti i solza. Sepak, slu{aj}i gi ostrite zborovi protiv srpskiot nacionalizam i makedonskata nemo} mnogu jasno }e se postavi pra{aweto. Kade bea toga{, tie sega{ni oplakuva~i, toga{ da zastanat na stranata na [i{kov, no ne samo nemu, tuku na stranata na makedon{tinata. Mo`ebi toga{ pova`ni im bea poziciite, koi gi zazemaa od eden [i{kov i edna makedon{tina.

Sekoja ~est na gospodinot Ristovski za izgotvenata kniga so koja na mnogumina im ovozmo`i da progovorat, nadevaj}i se deka gri`ata na sovesta im e simnata.

Voop{to nemam namera da ja kritikuvam ve~erta posvetena na golemiot akter, toj zaslu`uva mnogu pove}e. Sepak ne mi e jasno, dali toa be{e vistinska po~it kon imeto i deloto na Risto [i{kov ili pak ~istewe na sovesta na poedinci, koi mo`ele i morale da zastanat vo negova odbrana.

S# ona {to ni go ostavi [i{ko i kako teatarsko delo i kako ~ove~ki lik, sekoga{ da se `rtvuva za makedonskata vistina, zaslu`uva pogolemo istra`uvawe i elaborirawe. Imeto Risto [i{kov treba i mora da stane poim i patokaz kako treba da se bide Makedonec.