Da potsetime

TV KU]ITE - GLUVI

Boris Apostolov

Denovive vo Akademijata na naukite i umetnostite na Makedonija, se odr`a promocija na romanot "Deponija" na sega po~inatiot akademik Slavko Janevski. Promotori na ova posledno delo bea akademicite \eor|i Stardelov i Vlada Uro{evi}. Vo svoite iscrpni izlagawa i dvajcata promotori istaknaa deka so ovoj roman zavr{uva ciklusot za Kukulino.

Mo{ne e indikativno i za~uduva~ki, {to osven nekolku novinari od nekoi redakcii, nema{e nitu edna TV ekipa od brojnite televiziski ku}i vo gradot da go snimi ovoj mo{ne zna~aen kulturen nastan. Dali e toa propust na izdava~ot i organizator na promocijata "Zum pres"ili se raboti za ne{to drugo, ne znaeme. Sepak, dali pokojniot i pred s# po~ituvan akademik Slavko Janevski zaslu`uva poinakov odnos. Toj re~isi celiot svoj `ivot i delo go posveti na Makedonskata kauza. Mo`ebi nekomu toa mu pre~i! Koj znae!