Ogledalce, ogledalce

EVROPA NA MAKEDONSKOTO PIKADO

Gog ma Gog

Sakam da mu veruvam na ministerot Nikola Gruevski deka nema da ima inflacija i devalvacija, deka mangupite nema da go obezvrednat mojot denar, ama izlezi na pazar, vlezi vo prodavnica, `ivotot mi e s# poskap i poneizvesen... Mi se smeat qubeznite prodava~ki koga }e im re~am, zarem i ova poskape? "Poskape, ami kako! Koj ti re~e deka nema da poskapi"?

"Gruevski ministerot", im velam! "Gruevski ministerot neka napravi sistem od pravila, a ne sistem od privilegii", mi odgovaraat prodava~ite, i namesto da kupuvam, vo praznata prodavnica, si go prodol`uvame muabetot kako vo Parlamentot.

Edna od prodava~kite, o~igledno ne so stara socijalisti~ka trgovska {kola, tuku so fakultetska diploma od s# u{te nereformiraniot univerzitet, mi go citira Sirano De Ber`erak: "...Gospodine, znaete li {to im pora~a Sirano na la`nite poeti? ]e ve probodam na krajot od azbukata!"

"Isto kako {to toa go stori Volter so teolo{kite dogmati~ari" & velam. A, prodava~kata: "[to sakate da ka`ete, gospodine?

"Za Gospod, {to go sozdade svetot", prodol`uvam. "Pa toa ka`ete mu go na gospodinot minister Gruevski", uporna e prodava~kata da me ubedi deka znae, ama od toa fajde nema: "Gospod bog navistina go sozdade svetot, no odlu~i da ne se me{a pove}e vo `ivotot na svojata tvorba... Volter go po~ituva tvorecot, sozdava~ot, no ne i nie koi vo negovo ime gi la`at lu|eto"!

Koj me la`e mene vo Makedonija?Gospod e visoko, a centarot - daleku! Na gradona~alnikot, oko ne mo`am da mu vidam, i da go vidam begam, oti od nemo} se sramam {to glasav za nego. Doktorot se `ali na lo{i uslovi i nikako da zaka`eme sredba za pregled. U~itelot, krenal race i veli, toa {to te u~ev, pove}e ne va`i.

Aman be lu|e, vo ovaa dr`ava treba da se `ivee, ama i da se raboti. Rabota ima s# pomalku, a `ivotot e s# pote`ok!

Temava e mnogu seriozna, duri kancerogena, izgleda kako za operacija na "slepo crevo". Kako da ima ne{to gnilo vo dr`avava Makedonija?! Deset godini ne bea malku duri ni za najsmelite eksperimenti vo procesot na tranzicijata. Me|utoa, sega stanuva jasno deka }e ni trebaat u{te deset da trgneme, a ne da podzavjasname.

Evropa na na{eto pikado e to~ka {to mngoumina ne ja gledaat, a vo imeto na Evropa se pravat site proma{uvawa. Dali premnogu sakame, dali premalku mo`eme? [to bolest be{e taa, sekoj {to }e dojde na vlast vo Makedonija da predlaga i pravi svoi reformi. Generacii i generacii }e go pominat `ivotot, ako ve}e ne go pominale, kako refomatori koi na krajot ni{to ne reformirale!

Nikomu ovde pove}e ne mu e lesno. Institutite obajvuvaat anketi za popularnost na li~nosti nedosti`ni za narodot, a kako `ivee narodot, toa izgleda pove}e nikogo ne go interesira. Nekoi vesnici za golemo zlo go razbraa toa {to profesori, ~inovnici i drugi intelektualci od dr`avnata fela, po~nale da zakupuvaat tezgi po pazarite. Pa, da daj Gospod da zakupuvaat, ama {to }e prodavaat i komu }e prodavaat?!

Problemot na Makedonija e vo sistemot. Ili poto~no: vo nedostig od sistem. Prodava~kata, na po~etokot od tekstot, ima{e polno pravo. Taa mi pora~a da ne se pla{am od promenite, tuku da gledam da profunkcionira sistemot. Za sekogo toga{ }e ima rabota i pari. Te{ko e da se `ivee so naru{eni odnosi na sistemot!

^itam ovie denovi, eden minister za pravda vo edna zemja, izjavuva deka re{enieto na eden voen zlostornik, mu se ~uvalo do posledniot moment nepredadeno za da mo`e no}ta da ja prespie mirno.

Se ~udam i se krstam: Gospode, a kaj nas, do v~era, ako ne i denes, imavme pretsedateli na sudovi koi se falele deka na strankite im gi pra}ale pokanite (zamislete - pokanite) za obi~ni razgovori vo po~etok. Ama vo makedonski ambient da te viknat na sud ili vo policijata, makar i na kafe, i toa vo petok, zna~i cel vikend da go pomine{ vo strav i bez son!!!

Ne! Ovaa dr`ava mora da ja vodat umni i razboriti lu|e bez osveta, bez omraza. Poglednete gi ministerstvata, so ~esni isklu~oci: pa, lu|e, toa e pazar na korumpiranost! Ne mo`e{ re{enie da dobie{, a da ne podmiti{. I {to e najtragi~no, podmitenite mislat deka go "zaebale cel svet", a i~ ne mislat deka najmnogu se zaebale sebe i svoite deca. Oti potkupeniot utre }e treba da potkupi!

Toa {to nie kako noevi, so glavite vo pesokot, mislime deka "makedonckite raboti" se smo na{i, se la`eme. Sega Evropa ovde ja interesira najmnogu takanare~enata albanska integracija, od mnogu pri~ini, a najgolemata e Kosovo da ne ispadne smutka! Koga }e stasaat vistinskite pregovara~i so debeli dosieja za korumpiranost na makedonskiot establi{ment, duri toga{ ne }e znaeme "kade }e se pikame".

Zatoa, gospodine Gruevski, rabotete Makedonija da dobie sistem... Vo nego site }e se najdeme, spored pravilata na pazarot a ne na partijata!