Nova kniga od d-r Sem Vaknin

"POSLE DO@DOT - KAKO ZAPAD GO IZGUBI ISTOK"

Kniga "Posle do`dot – Kako Zapad go izgubi Istok" (originalen naslov: "After the Rain – How the West Lost the East"), izdadena od "Narcissus Publications" vo sorabotka so Central Europe Review/CEENMI, e vo proda`ba preku najgolemiot amerikanski lanec na kni`arnici "Barnes and Noble".

Pokraj predgovorot napi{an od g-|a Emilija Geleva, makedonski novinar i kolumnist (momentalno sovetnik na Premierot na Makedonija) – knigata sodr`i 51 esej, site objaveni vo presti`nite "Central Europe Review", "The New Presence", "Argumenti i fakti", "Finansiski izvestija", "Middle East Times" i drugi vo poslednite 18 meseci.

Prviot del od knigata se odnesuva na socijalnata kritika vo skoro bibliski stil, vistinski jadovi. Glavnata teza na avtorot e deka Zapad ja propu{til edinstvenata istoriska mo`nost da ja obedini Evropa i deka lu|eto od Centralna, Isto~na i Ju`na Evropa go nadminale spasot, tie se neizmenlivo deformirani i patalogizirani od komunizmot.

Vtoriot del go so~inuvaat statiite koi se odnesuvaat na ekonomiite vo regionot. Nekolku statii se odnesuvaat na istorijata vo regionot, kako na Jugoslavija, Albanija i na regionot pome|u niv (Kosovo). Ova e tretiot del. Vo svoeto delo avtorot d-r Sem Vaknin veli:

"Kako Zapad go izgubi Istok: ekonomijata, politikata, geopolitikata, istorijata, zagovorite, korupcijata, novoto i staroto, plugot i Internetot – seto toa e tuka, vo proza, tolku provokativna i zajadliva i posakuvana i polna so kopne`, kolku {to mo`ev da ja sozdadam.

^itaj}i ja ovaa kniga, mu posakuvam na ~itatelot radost i odvratnost, temna fascinantnost od ovoj region so svoite nadrealni sni i ko{mari. Ova e ona {to dnevno go do`uvuvam tuka i se nadevam deka uspeav da ja prenesam pesnata na sirenata, medenata stapica, primamlivosta i privle~nosta na ovoj izma~en agol od svetot".od svetot".


PREGLEDI NA KUPUVA^ITE OD VEB-STRANICITE

Jovan Jovanovski, konsultant za menaxment vo Detroit, SAD

(23 fevruari, 2000 god.)

"Deloto na d-r Vaknin ne e pomalku od revolucioneren na~in na sogleduvawe i razbirawe na razvojot na Isto~na Evropa po padot na Sovetskiot Sojuz. Ako va{ite o~i se zamoruvaat od voobi~aeniot tretman na etni~kiot razdor, ekonomiite vo tranzicija i demokratizacijata vo Isto~na Evropa, knigata na Sem Vaknin e za vas. Za razlika od pove}eto pisateli koi pi{uvaat na ovaa tema, toj ima prednost zatoa {to `iveel vo regionot pove}e godini i vnatre{no rabotel so razni vladi. [to e pova`no, toj odbiva da & se pokori na politi~kata korektnost – unikaten atribut za zapaden analiti~ar, koj go pokriva Balkanot. Ne postoi del vo ovaa kniga, koj ne e prosveten, iznenaduva~ki, zabaven ili }e ve naluti. Ovie se prirodnite reakcii na naklonetata mo} za zabele`uvawe na d-r Vaknin, negovata proniklivost i negoviot `ivopisen, bezkompromisen stil na pi{uvawe. Nikoga{ ne sum se zabavuval tolku pri ~itawe kniga na tema koja ~esto e neoddelivo depresivna. Vie mo`ebi nema da se soglasite so pogledite na d-r Vaknin, no nema da mo`ete da ja ostavite negovata kniga s# dodeka ne ja pro~itate od korica do korica".

Biznismen, koj raboti vo Jugoslavija

(22 fevruari, 2000 god.)

"Imam `iveeno i raboteno na Balkanot vo poslednata decenija. Dobro ja poznavam oblasta i nejzinite `iteli. Minatata godina vidov erupcija od literaturna sila po razni magnitudi – Sem Vaknin. Gi sledev negovite statii vo "The New Presence" i "Central Europe Review". Tie za~uduva~ki podvizi od verbalni ognometi, fini arabeski isprepleteni so vulkanska lava – MORA DA SE PRO^ITAAT!!! So isklu~ok na Rebeka Vest, jas nikoga{ ne sum pro~ital ne{to tolku blisku do ova dali poradi energi~noto izrazuvawe ili poradi akutniot probiv. Knigata predizvikuva bolka i na~itanost vo ista mera i me ostavi {okiran i porazen".

Gej Dalton

(22 fevruari, 2000 god.)

"Politi~ki i ekonomski komentar? Filozofija? Postoi li kategorija kako literaturen impresionizam? Ovaa kniga e kako liri~nite lutawa na eden brilijanten um naslonet vrz bogatite kulisi na Balkanot… Kni`evniot Bar Micva ~ovek ima o~igledna darba za zabele`uvawe, uvid i zborovi so koi gi spodeluva ovie iskustva. Ima dva na~ina za da se iskusi Balkanot, ostanete tamu edna godina ili pro~itajte ja "Posle do`dot". Edna od nepovolnostite vo prvata opcija e deka na toj na~in mo`ete da izgubite pove}e. Ova e navistina prekrasna kniga. Ve mamam, dosega ja imam videno samo vo delovi, sepak ja o~ekuvam vo celina. No, ve}e od porano nepopustlivata kritika na porane{nite dela na Sem Vaknin me navede najposle na patot kon Damask… preobrazena za `ivot. Primetuvam deka ve}e se pra{uvam… Kade }e n# ponese toj? [to }e ni otkrie? Sleduva…"


D-r Sem Vaknin e poznat vo zemjite na Balkanot i Isto~na Evropa.

Roden vo Izrael, Sem Vaknin ima kombiniran doktorat po fizika i filozofija. Toj e ekonomski i politi~ki kolumnist vo mnogu periodi~ni izdanija vo nekolku zemji. Izdava~ i nagraduvan avtor na kratka fikcija i prepora~liva literatura na hebrejski, angliski i makedonski jazik vo Izrael, Makedonija i Republika ^e{ka. Ima sorabotuvano so izraelski psiholozi i kriminolozi vo studijata za ~ove~kite mentalni problemi, a avtor e i na knigata "Malignant Self Love – Narcissism Revisited" (stavena na raspolagawe preku kni`arnicite na "Barnes and Noble" vo SAD). Neodamna be{e nazna~en kako ekonomski sovetnik na Vladata na Republika Makedonija.