IZGRADBA NA NOVA CRKVA

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

Vo ovoj broj na verskata stranica verata na{a risjanska vi se obra}ame so eden apel da ni se pridru`ite vo humanata misionerska akcija, {to ja organizira na{iot i va{ vesnik.

Vo glavniot grad na slobodna i samostojna Republika Makedonija, vo naselbata Skopje-sever se gradi edna prekrasna crkva posvetena na na{iot golem svetec sv. otec Nikolaj ^udotvorec.

Vo eden specifi~en kraj, vo edna pogolema multinacionalna naselba po pet godini miruvawe, nadvore{no e potpolno izgradena. Opkru`ena so pove}e xamii vo blizinata, edna{ zasekoga{ treba od ovaa crkva da zayvoni kambanata i da gi povika site pravoslavni Makedonci od naselbata, na Gospodova molitva.

Na hramot mu pretstoi vnatre{na ureduvawe, betonirawe - poplo~uvawe, vrati, prozori i kako najva`no oltarot. Treba da zapo~nat i rabotite na freskoslikawe (zografirawe) i vnatre{no fasadirawe. Tuka e i ureduvaweto na dvorot, ozelenuvawe i postavuvawe klupi. Krstot e nabaven kako i kambanarijata.

Ovaa crkva }e pretstavuva vistinski hram ne samo za ovoj kraj, tuku i za celiot grad. So va{ite prilozi, koi bi gi dale kako sponzori i ktitori }e storite s#, ovaa crkva vo ramkite na jubilejot "2000 godini od ra|aweto na na{iot Gospod Isus Hristos" idnata godina da bide osvetena. Vo imeto na Otecot i Sinot i Svetiot Duh, Amin.

So toa }e pridonesete va{ite imiwa da bidat vtemeleni vo duhovnoto `iveewe za ovoj hram za va{e zdrvje, radost i sre}a i za dobrobit na na{ata sveta makedonska crkva vo va{ata i na{a tatkovina Makedonija.

Uplatata se vr{i na devizna tekovna smetka.

Komercijalna banka AD Skopje 40100-620-16-2573000-4179

Blagodarnost so blagoslov na na{iot Gospod Isus Hristos