NOVO - MAKEDONSKA RIZNICA - NOVO

 

ULICA

Imame golema ~est da vi go pretstavime Internet-izdanieto na knigata na fotografii "Ulica" na Mil~o Man~evski. Za avtorot i za negovoto delo nema potreba da se zboruva mnogu. Napi{ani se stotina stranici so pofalbi i komentari. Negoviot film "Pred do`dot" e verojatno najprou~eniot film na site vremiwa. Sega so netrpenie go o~ekuvame i noviot film "Pra{ina", koj bi trebalo da bide gotov idnata godina, naprolet. Dotoga{, posetete ja "Ulica" na www.makedonika.org/milcho ...

Br. 327  28/09/2000

Slobodni za ~itawe se onie stranici koi se ozna~eni so (slobodno)!

 

KOMENTAR

Gledano odnadvor
ULICA
Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

OD PETOK DO PETOK

Bombite i patronite na vlasta
IZBORI ILI VOSTANIE!?
 
(Ne)dorasnatost na DIK
METAMORFOZITE NA LUKOVSKI
 
Za "mirnoto" glasawe
REKETARI, AKTIVISTI, LOBISTI...
 
Makedonski pisateli od Bugarija
KNIGI ILI CD-ROM?
 
Lokalni |ubri{ta
DEMOKRATIJATA I DEPONIJATA

KOMENTAR

Po zavr{uvaweto na vtoriot krug na lokalnite izbori vo Makedonija
SITE POBEDIJA, A IZGUBI MAKEDONIJA!
Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

INTERVJU

Viktor Cvetanoski, makedonski novinar kogo Sofija go proglasi za nepo`elen
VO BUGARIJA IMETO MAKEDONEC NAJVALKAN ZBOR
Razgovarala: @aklina MITEVSKA

POGLEDI

Ogledalce, ogledalce
ZA QUB^O, BRANKO, SENEKA I - TATKOVINATA
Gog ma Gog

[ESTA MAKEDONIJA

Razgovor so Nasto Palioski, pretsedatel na Svetskiot makedonski kongres za Evropa
DEMOKRATIJATA VO MAKEDONIJA SVEDENA NA NULA!
Pi{uva: @aklina MITEVSKA

POLITIKA

IZBORI 2000

POLITIKA

Vtor krug
INCIDENTITE SLIKA NA MAKEDONSKATA DEMOKRATIJA
Pi{uva: @aklina MITEVSKA
 
Izjava na pretsedatelot Trajkovski
IZBORITE DA NE SE KORISTAT ZA POLITI^KI PRESMETKI
 
Premierot Georgievski
NEMA IZBORI BEZ INCIDENTI
 
Branko Crvenkovski, lider na SDSM
DELEGITIMIRAWE NA AKTUELNATA VLAST
Podgotvila : @aklina MITEVSKA

EKONOMIJA

Premierot go navredi direktorot na "Komercijalna banka", Hari Kostov
ZAGUBENI 70 MILIONI DOLARI?!
Pi{uva: Rozita ZAKEVA
 
Vladata }e se izjasni za baraweto na OKTA
BENZINOT SO NOVA CENA?
Pi{uva: Rozita ZAKEVA
 
Zemjodelska oprema i rezervni delovi
NOVA CARINSKA TARIFA ZA ZEMJODELSKI ALATKI
Pi{uva: Rozita ZAKEVA

DENACIONALIZACIJA

Vratena ku}ata na Srbinovi vo Bitola
DUHOT NA ILIJA I PE^ALOT OD PUSTO VLA[KO
Pi{uva: @aklina MITEVSKA

ISTORIJA

Romancite velat
BUGARITE SE SRBI!
Pi{uva: Samoil RATEVSKI

EKOLOGIJA

Ministerstvo za `ivotna sredina
MO@NO ^LENSTVO VO EEA
Pi{uva: Marina STAMENKOVA
 
Akcija za podobra `ivotna sredina
"^ISTA I ZELENA MAKEDONIJA"
Pi{uva: Marina STAMENKOVA

CRKVA

Vo znak na dveiljadigodi{ninata na Hristijanstvoto
KRST NA VODNO
Pi{uva: Marina STAMENKOVA
 
Izgradba na hramot "Ro`destvo na Presveta Bogorodica"
SVETILI[TE NA ZA[TITNI^KATA NA GRADOT
Pi{uva: Marina STAMENKOVA

NASTANI

"Zapi{uva~ka" mrza vo gradinkata "Rosica" vo Skopje
VOSPITUVA^KA BEZ DOMA[NO VOSPITUVAWE!
Pi{uva: Mileva LAZOVA

LEKOVI

Pritisoci kon najgolemata farmacevtska kompanija vo Makedonija
MUKAETOV KO[MAR ZA MIHAJLOVSKI!
Pi{uva: Mileva LAZOVA

MEDIJA MONITOR (ovde)

FORUM

SO LA@NI VETUVAWA DR@AVA NE SE GRADI
Lambe Martinoski
 
OKTOPOD
Stefan Donevski - Majka, Ohrid

KULTURA

RAZGOVOR: Aleksandra Nikolovska - Vasileva, poetesa
RO@BATA NA QUBOVTA
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA
 
"Detska radost" - novi izdanija
KNIGI ZA DECA I BESTSELERI
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

KULTURA

RAZGOVOR: Dimitar Ko~evski - Mi~o, slikar
BOI I "PTICI"
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA
 
Operskata sezona na MNT za 2000
MUZI^KO-OPERSKI KOKTEL
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

CRKVA

Redovno godi{no Eparhisko sobranie na Avstralisko-novozelandskata eparhija
ZAEDNO SO MAKEDONSKATA PRAVOSLAVNA CRKVA
Pi{uva: protojerej Mirko PE[OVSKI
 
Makedonskite (ne) crkovni sostojbi (2)
VERSKIOT EGZODUS NA MAKEDONCITE VO AVSTRALIJA
Pi{uva: proto|akon Slave PROJKOVSKI

[ESTA MAKEDONIJA

Makedonsko iseleni{tvo - sostojbi i perspektivi vo negovoto prou~uvawe (3)
PERIODI NA ISELUVAWE NA MAKEDONCITE
Pi{uva: Tanas VRA@INOVSKI

PISMA (ovde)

ISKONI

Istorijata ne e samo minato
MAKEDONCITE SO ORU@JE GO BRANELE SVETI ANDREJ - PRVIOT ISUSOV APOSTOL!
Pi{uva: Aleksandar DONSKI

VERATA NA[A RISJANSKA

Praznik na site makedonski svetiteli i spomenot za svetite ma~eni~ki Sofija, Vera, Nada i Qubov
BOGOVDAHNOVENI ZA[TITNICI NA NA[IOT NAROD
Pi{uva: axika @ivanka Filipovska
 
Verska hronika na nedelata
"RO@DESTVO NA PRESVETA BOGORODICA"
Pi{uva: Dragan ZAFIROV

SPORT

Fudbal
DINAMI^NA , NO NEEFIKASNA IGRA
 
"Vardar" - "Pelister" 3:1 (3:0)
TRIUMFALNO NAPRED
 
KO[ARKA: Me|unaroden ko{arkarski turnir vo Skopje
"RABOTNI^KI" - "PANIONIOS" 78:61
 
RAKOMET: Super Telekom rakometna liga - ma`i
"PELISTER" - "METALURG" 31:21(16:9)
 
ATLETIKA: 27. letni olimpiski igri vo Sidnej
NOV DR@AVEN REKORD
Pripremila: Zorica NASKOVSKA

SOVETI

Slikawe na teloto
TETOVA@ATA - MODEN HIT
Pi{uva: Rozita ZAKEVA
 
MAKEDONSKA KUJNA
Pi{uva: Aneta POPANTOSKA

  

Copyright 2000 "MAKEDONSKO SONCE"