RAZGOVOR: Dimitar Ko~evski - Mi~o, slikar

BOI I "PTICI"

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Glavniot segment vo slikata - pticata, ja smestuva vo metafizi~ki prostor bez volumen, prostor na svetlina od boi vo koi gi soedinuva osnovnite to~ki na opservacija (Liqana Hristova)

Dimitar Ko~evski - Mi~o e roden vo s. Sv Petka. Ima diplomirano na Akademijata za primeneta umetnost vo Belgrad. @ivee i raboti vo Bitola, a ~len e na DLUM i na likovnata grupa"77". Denovive, vo izlo`beniot salon na Kulturno-informativniot centar - Skopje se izlo`eni slikite od negoviot posleden ciklus. Toj, re~isi celiot e raboten od krajot na 1999 i po~etokot na 2000-ta godina, no ima i slika koja e od 1995 godina. Ciklusot e imenuvan "Ptici", a za svoite ptici tvorecot }e ka`e:

Najverojatno, jas sum opsednat so pticite. Vistina e deka mnogu gi sakam. Vo 1997 godina vo Daut pa{in amam imav izlo`ba na grafiki. Ciklusot be{e imenuvan "Feniks". Pa, kako i da se sfati, asocira na ptica i na postojano obnovuvawe. Isto taka, so grupata "77" imav izlo`ba na koja pticata ja postaviv kako centralen element so pridru`ni drugi elementi za da asociraat na imaginaren svet. Na ovaa izlo`ba pticite se vklopuvaat vo elementite, a na mesta dominiraat. Ednostavno, sakav da ja postavam pticata vo interesen prostor i da si poigram so bojata. I toa, bez nekoi poraki, bez nekoe posebno zna~ewe. Pticata e postavena vo magi~en prostor. Dali e slobodna ili zatvorena vo kafez, ostanuva da po~uvstvuva onoj koj ja nabquduva slikata.

[to s# drugo e predmet na va{ata tvore~ka inspiracija?

Inspiracija nao|am vo s#. S# {to se gleda i do`ivuva. Porano rabotev, kako {to toa istori~arite na umetnost bi go narekle, figurativno slikarstvo. No, imam sliki so lirska apstrakcija, sliki vo koi fa}am samo eden moment od obi~noto `iveewe, dvi`ewe vo prirodata. Potoa, sum bil inspiriran od najobi~nite ne{ta, na primer - trevata. Od muzikata na Vivaldi, a imav i ciklus posveten na `enata, nare~en "Ostanuvam beznade`no zaquben vo violetovo" (ciklusot opfa}a okolu 35 sliki na koi e naslikana `ena postavena vo prostor interesen i magi~en).


Dimitar Ko~evski - Mi~o paralelno so slikarstvoto, 30 godini, se zanimava so primeneta grafika. Ima izraboteno pove}e monografii (Monografijata na Dramski teatar - Skopje, na Narodniot teatar - Bitola, na primer). Potoa, nad 70 plakati samo za pretstavite na Narodniot teatar - Bitola, izraboteno naslovni stanici na golem broj knigi, ambala`i itn.


Na Tretoto me|unarodno grafi~ko trienale {to se odr`uva vo Bitola na koe u~estvuvaat okolu 500-na avtori, od re~isi 65 zemji od cel svet, a na koe se izlo`eni okolu 900 dela, so svoi tvorbi u~estvuva i Dimitar Ko~evski - Mi~o.