Praznik na site makedonski svetiteli i spomenot za svetite ma~eni~ki Sofija, Vera, Nada i Qubov

BOGOVDAHNOVENI ZA[TITNICI NA NA[IOT NAROD

Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA

  • Ako pogledneme nazad vo dale~noto minato, }e vidime deka vo tekot na vekovite vo Makedonija se ra|ale golem broj Hristovi vojnici, koi umirale branej}i ja evangelskata vistina i mnogu vistinski sinovi na tatkovinata koi postradale za nejzinata sloboda i site tie na{le na~in na koj ~ove~kata li~nost ja pobeduva smrtta

Svetata Makedonska pravoslavna crkva, na prvi oktomvri, so golema slava i ~est go praznuva spomenot na site makedonski svetiteli, koi so svoite dela imaat golemo zna~ewe ne samo za makedonskiot narod, tuku i za celiot hristijanski svet. Izvr{uvaj}i dela dostojni za svetiteli, tie se izdignaa kon bo`estveniot `ivot i Bog gi oven~a so ve~ni venci na slavata. Ako pogledneme nazad vo dale~noto minato, }e vidime deka vo tekot na vekovite, vo Makedonija se ra|ale golem broj Hristovi vojnici, koi umirale branej}i ja evangelskata vistina, i mnogu vistinski sinovi na tatkovinata, koi postradale za nejzinata sloboda, i site tie na{le na~in na koj ~ove~kata li~nost ja pobeduva smrtta.

]e gi spomneme imiwata na makedonskite svetiteli (spored najnovite informacii na MPC od 25-ot crkovno-naroden sobir 1999 god, SAD, Amerikansko- kanadadska eparhija), koi se rodile, `iveele i ja {irele Hristovata nauka vo Makedonija: Svetite bra}a Kiril i Metodij - bogomudri i ednakvi so apostolite, Sv. Kliment Ohridski, Sv. Naum Ohridski, Sv. Gavril Lesnovski, Sv. Grigorij ep. Ohr., Sv. Prohor P~inski, Sv. Joakim Osogovski, Sv. Josif arh. Solunski, Sv. Agatantel Bitolski, Sv. \or|i Kratovski, Sv. Kirana Solunska, Sv. Nikita Serski, Sv. Matrona Solunska, Sv. Jovan Kukuzelov, Aleksandar Solunski, Sv. Erazmo Ohridski, Sv. Nektarij Bitolski, Sv. Spaso Radovi{ki, Sv. Vasa Solunski, Sv. Zlata Meglenska, Sv. Eftimij Solunski, Sv. 15 Tiveropolski (strumi~ki) ma~enici, Sv. Roman ep. Makedonski, Sv. Nikolaj arh.Solunski, Sv. Zinovij i Zinovija Egejski, Sv. Tesalonikija, Sv. Angel Lerinski, Sv.Hristo, Sv. Nikodim Ohridski, prepodoben Petar Meglenski, prep. Ilarion Meglenski, prep. Akakij Serski, prep. Jakov Kosturski, prep. Dionisij Kosturski, prep. |akon Jakov Kosturski, prep. Petar Atonski, prep. Teofil Makedonski, pre. David Solunski, prep. Atanasij Atonski, prep. Nikodim Elbasanski, prep. Jovan Rilski, Sobor na site makedonski znajni i neznajni svetiteli.

STOLBOVI NA CRKVATA

Toa se samo eden mal broj od makedonskite svetiteli. Niv gi ima mnogu vo tekot na 2000-te godini. Samo Bog gi znae site nivni imiwa. Preku `ivotot i delata na site makedonski svetiteli, makedonskiot narod i celiot svet ja gleda istoriskata vistina za na{ata Sveta crkva i na{ata tatkovina. Znaeme deka makedonskite svetiteli i toga{ koga im bilo najte{ko, koga bile izma~uvani i obespraveni, zatvorani vo temnici, porobuvani, raspnuvani na krst, presekuvani so me~, koga telata im gi se~ele par~e po par~e, koga ko`ata na telata im ja derele, koga se prolevala makedonska crvena krv, koga nasilno gi terale da se otka`at od Hrista od svojata pradedovska vera i od svojata tatkovina, tie mu ostanale verni na Hrista i na tatkovinata. Celta e postignata. Denes na{iot narod `ivee vo slobodna, samostojna dr`ava Makedonija. Taa ima svoja avtokefalna Makedonska pravoslavna crkva i tatkovinata Makedonija `ivee i dejstvuva niz vekovite i }e `ivee do krajot na vekot i na svetot. Pred nas se otkriva spomenot na patronot Sveti Kliment Ohridski ^udotvorec, makedonski srednovekoven pisatel, pedagog, prosvetitel, osnova~ na Prviot slovenski univerzitet so nad 3.500 u~enici, osnovpolo`nikot na drevnata Ohridska arhiepiskopija, preveduva~ot na celiot sveten Triod; svetite Kiril i Metodij, se cvrsti stolbovi na crkvata i "bogovdahnoveni za{titnici na na{iot zbor", u~iteli na slovenskite narodi, za{titnici na makedonskiot narod koi na Slovenite im ja dadoa prvata slovenska pismenost, go utvrdija vo pravoslavieto, go otstranija neznabo`e~koto u~ewe od slovenskiot narod, ni go blagovestija Triediniot Bog (Otecot i Sinot i Svetiot Duh) i ne dozvolija makedonskiot narod da podpadne pod tu|i vlijanija.

HRISTOVITE MA^ENI^KI

Makedonskata pravoslavna crkva, na 30 septemvri go odbele`uva spomenot na svetite Hristovi ma~eni~ki: Sv. Sofija, Sv. Vera, Sv. Nada i Sv. Qubov. Mudrata majka Sofija, zaedno so svoite tri }erki, izleguvaj}i na sud pred carot Adrijan, hrabro izjavile deka se hristijanki. Zatoa bile ma~eni na najyverski na~in: telata im gi se~ele, gi frlile vo ogan, pa vo vrela smola i na krajot, site tri sestri~ki, gi isekle so me~, edna po edna, vo prisustvo na nivnata majka Sofija i toa: najprvin 12-godi{nata Vera, pa desetgodi{nata Nada, potoa devetgodi{nata Qubov. Izma~enite mrtvi tela na svoite }erki, Sv. Sofija, hrabra i verna na Boga, gi pogrebala nadvor od Rim. Sveta Sofija ja ispu{tila svojata du{a na grobot na svoite tri }erki, kade {to ostanala tri dena i tri no}i, molej}i go Boga {to pobrzo da se preseli na neboto kaj bla`enite du{i na nejzinite }erki, vernite mladi Hristovi ma~eni~ki.